Nieuwe Covid-19 maatregelen vastgesteld

Gepubliceerd op: 3 juni 2021

Gelet op de positieve landelijke ontwikkelingen heeft het Parochiebestuur de COVID-19 maatregelen vanaf zaterdag 5 juni 2021 als volgt vastgesteld:

 • Het aantal parochianen tijdens een viering (bedienaren niet meegerekend dus) mag maximaal 50 bedragen (dat was 30). Voor grotere kerkgebouwen bedraagt het maximale aantal 15% van het aantal zitplaatsen. Voorbeeld: als er normaliter 400 zitplaatsen zijn dan wordt het maximale aantal parochianen dus 60.
 • Zang door parochianen is vooralsnog niet toegestaan. Wel mag het aantal cantors verhoogd worden: dat is nu maximaal 2 en dat wordt maximaal 4. Hierbij moeten wel de bestaande afstandsregels gehandhaafd worden.
 • De “normale” richtlijnen blijven gelden:
   • Hygiene
   • Mondkapjes
   • Onderlinge afstand 1,5 meter

We blijven de landelijke ontwikkelingen volgen en als daar aanleiding toe is zal het PB de richtlijnen wederom wijzigen.

Zie ook: https://www.rkkerk.nl/versoepeling-van-coronamaatregelen-in-de-r-k-kerk-vanaf-5-juni-2021/

Meer berichten

Aanpassing coronamaatregelen

Aanpassing coronamaatregelen

Beste allen De regering heeft het COVID-beleid met ingang van morgen, zaterdag 25 september 2021, versoepeld.In navolging daarvan hebben ook de bisschoppen recent de landelijke richtlijnen aangepast.Het is duidelijk dat de risico's zeker nog niet verdwenen zijn zodat...

Kerkleiders: verander omwille van morgen

Kerkleiders: verander omwille van morgen

bron: katholiekleven.nl In de week van 10 september ondertekenden paus Franciscus, patriarch Bartholomeus en aartsbisschop Justin Welby de verklaring namens de rooms-katholieke, orthodoxe en anglicaanse Kerken. Dat gebeurde in het kader van de maand van gebed en...

“Winterwerk” 2021-2022 Raad van Kerken Zuidhorn is verschenen

“Winterwerk” 2021-2022 Raad van Kerken Zuidhorn is verschenen

Met deze link kunt u het Witte Boekje, het winterwerkprogramma van het seizoen 2021-2022 als pdf-bestand raadplegen. We hopen natuurlijk van harte dat u daarin iets aantreft waaraan u mee zou willen doen of dat u zou willen bijwonen. U kunt dat vooraf kenbaar maken...