Nieuwe Covid-19 maatregelen vastgesteld

Gepubliceerd op: 3 juni 2021

Gelet op de positieve landelijke ontwikkelingen heeft het Parochiebestuur de COVID-19 maatregelen vanaf zaterdag 5 juni 2021 als volgt vastgesteld:

 • Het aantal parochianen tijdens een viering (bedienaren niet meegerekend dus) mag maximaal 50 bedragen (dat was 30). Voor grotere kerkgebouwen bedraagt het maximale aantal 15% van het aantal zitplaatsen. Voorbeeld: als er normaliter 400 zitplaatsen zijn dan wordt het maximale aantal parochianen dus 60.
 • Zang door parochianen is vooralsnog niet toegestaan. Wel mag het aantal cantors verhoogd worden: dat is nu maximaal 2 en dat wordt maximaal 4. Hierbij moeten wel de bestaande afstandsregels gehandhaafd worden.
 • De “normale” richtlijnen blijven gelden:
   • Hygiene
   • Mondkapjes
   • Onderlinge afstand 1,5 meter

We blijven de landelijke ontwikkelingen volgen en als daar aanleiding toe is zal het PB de richtlijnen wederom wijzigen.

Zie ook: https://www.rkkerk.nl/versoepeling-van-coronamaatregelen-in-de-r-k-kerk-vanaf-5-juni-2021/

Meer berichten

Kerk-zijn in verbondenheid

Kerk-zijn in verbondenheid

Houd elkaar vast! Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd is juist dat samen kerk-zijn onder druk komen te staan. Gelukkig zijn we in de kerk op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Toch blijft het soms...

Retraiteweekend Verhalen over Franciscus

Retraiteweekend Verhalen over Franciscus

Veel verhalen doen de ronde over de heilige Franciscus. Verhalen geworteld in de geschiedenis, maar ook verhalen die ontsproten zijn aan vrome volksfantasie. Verhalen die mondeling zijn overgeleverd voordat ze in diverse handschriften verder zijn doorgegeven. Verhalen...

Nieuwsbrief 23 mei 2021 Pinksteren

Nieuwsbrief 23 mei 2021 Pinksteren

Gebed: Kom Schepper Geest,vuur ons aan.Vervul ons hartmet barmhartigheid en zorgvoor al wat leeft. Kom Schepper Geest,troost ons.Vuur ons aan en geef moedom recht te staan daarwaar uw schepping onrecht wordt aangedaan. Kom Schepper Geest,vuur ons aanom woordenom te...