Kluizenaar Pater Hugo start colleges Mystieke Theologie

‘School voor de Ziel’ van Stichting Marianum presenteert in oktober/november 2019 de cursus “Inleiding in de Mystieke Theologie”. Wat zegt de christelijke traditie over hoe jij en God elkaar ervaren? Leer kijken door de bril van contemplatie naar de ader van je oorsprong. Kluizenaar Pater Hugo van Warfhuizen speurt aan de hand van kerkvaders en mystici naar antwoorden op essentiële levensvragen zoals: ‘Bestaat er zoiets als Godservaring?’ ‘Wat of wie ben ik als mens ten diepste?’ ‘Besta ik autonoom of ben ik gedragen?’ En: ‘’Hoe leer ik me over te geven?’

De cursus Mystieke Theologie omvat 7 colleges op 7 zondagmiddagen vanaf 14:00 uur in de pastorie van de Sint-Jozefkathedraal te Groningen (Radesingel 4). Kluizenaar Pater Hugo heeft zich via studie aan de Katholieke Universiteit Leuven in de materie gespecialiseerd. Hij staat er om bekend lastige stof helder, nuchter en met humor te brengen. De collegeserie is een inleidende theologische cursus op academisch niveau. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Programma en cursusdata
Zondag 13 Oktober: Sint Plato en Plotinus? Een stel onverwachte kerkvaders.
Zondag 20 Oktober: Sint Augustinus, Gods navelstaarder.
Zondag 27 Oktober: Sint Evagrius de ketter en de woestijnvaders.
Zondag 3   November: Sint Pseudo-Dionysius van het hyperfelverlichtende donkerdinges.
Zondag 10 November: Beatrijs’ zeven manieren van minnen.
Zondag 17 November: Jan van Ruusbroec, de doodkalme Doctor Ecstaticus.
Zondag 24 November: De tempel van de verstopte schrijfster.

Aanmeldingen met naam, e-mailadres en telefoonnummer bij Els Toxopeus: elstoxopeus@schoolvoordeziel.nl. Website: www.schoolvoordeziel.nl.
Facebook: School voor de ziel