Primeur Nederlandse bisdommen: gebedsestafette voor nieuwe roepingen.

donderdag 7 november 2019
De R-K kerk ziet een groeiend priestertekort. Religieuze ordes en congregaties missen nieuwe aanwas. De Nederlandse katholieke kerk organiseert voor het eerst een Nationale Roepingenweek. In de week van zondag 3 t/m zaterdag 9 november is in elk bisdom een speciale viering waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat. De gebedsestafette is een oproep aan gelovigen en benadrukt het fundamentele belang van roepingen voor de Kerk. De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) sluit aan bij dit initiatief van het landelijk Roepingenoverleg. Donderdag 7 november, op het hoogfeest van de H. Willibrord, patroonheilige van Nederland, gaat bisschop Ron van den Hout voor in de eucharistieviering van 12.30 uur in de Sint-Jozefkathedraal te Groningen.

“Religieuze roepingen zijn in deze tijd en samenleving niet vanzelfsprekend,” aldus rector Patrick Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding, tevens voorzitter van het Nationaal Roepingenoverleg. “Met dit initiatief laten we zien dat het menens is: Nederland heeft een groeiend priestertekort en veel religieuze ordes en congregaties hebben geen aanwas. Als we als gelovigen niet vragen om nieuwe roepingen, zal de Heer ze ook niet geven. Vandaar deze speciale gebedsestafette in de zeven bisdommen van Nederland. We hopen natuurlijk dat de aandacht voor roepingen ook na deze week doorgaat,” zegt Kuipers.

De R.-K. Kerk kent jaarlijks al de Roepingenzondag op de 4e zondag in de Paastijd. Dan wordt wereldwijd gebeden om roepingen. Centraal element in de Nationale Roepingenweek is een icoon van de heilige Willibrord, de patroonheilige van de Nederlandse kerkprovincie. Kuipers: “Willibrord is een blijvend voorbeeld, omdat ook hij in lastige omstandigheden moed bleef houden en het geloof verspreidde. Daarvoor zijn de komende jaren priesters, diakens en religieuzen broodnodig. ”