Kostersdagen 2018 20 oktober

Het werk van de koster in elke parochie vraagt veel kennis over de liturgie en het kerkgebouw. Een verantwoordelijke functie, waar velen veel voldoening aan beleven! De Diocesane Werkgroep Liturgie organiseert in oktober 2018 voor beide vicariaten in het bisdom opnieuw de Kostersdagen. Ontmoeting en verdieping staan daarin centraal. Voor de ochtend is onze bisschop, mgr. dr. C.F.M. van den Hout, bereid gevonden een lezing te verzorgen. Na de lunch zijn er drie workshops waarin het thema van de dag wordt uitgewerkt.

De eerste Kostersdag is zaterdag 6 oktober in de parochiezaal van de H. Martinusparochie te Groningen.
De tweede is op zaterdag 20 oktober in het Titus Brandsmahuis te Leeuwarden.
Beide dagen beginnen om ’s morgens om 10.00 uur en eindigen 15.30 uur.

Meer informatie en een uitgebreide folder: zie website van het bisdom of via de Werkgroepvoorzitter pastoor Victor Maagd, e-mail. Opgave kan bij l.winter@bisdomgl.nl .