Startdag Vastenactie Noord Nederland

okt 26, 2018 | Nieuws

Startdag Vastenactie Noord Nederland op 24 november 2018

U wordt van harte uitgenodigd voor de Startdag Vastenactie van het Noorden op zaterdag 24 november as.
Ook dit jaar willen wij een gevarieerd dagprogramma aanbieden, waarmee u geïnspireerd wordt om in 2019 met hart en ziel campagne te voeren voor de Vastenactie. De campagne van 2019 heeft dit keer het centrale thema ‘water verandert alles ’ in plaats van een campagne-project.

De dag is bedoeld voor de leden van de VOM-groepen, pastorale beroepskrachten, vrijwilligers van kindernevendienst-groepen en catechesegroepen. Ook nodigen we graag leerkrachten uit van de katholieke scholen in ons bisdom.

Waar : De Zuiderkerk in Drachten, De Drift 46 9203 GH Drachten. Tel. 0512 – 539946
Ingang voorzijde: Wuiteweg 71, 9203 KR

Aanvang: van 10.00 – 15.30 uur, inclusief lunch
Kosten: de dag wordt u aangeboden door Vastenactie en het Bisdom
Groningen-Leeuwarden.
Parkeren: er is voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein van de kerk.

Dagprogramma:
9.30 uur : Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur : Welkom en opening.
10.15 uur : Johan Compier, campagneleider Vastenactie vertelt over de keuze voor het thema “Water”
10.45 uur : Korte pauze met koffie en thee

11.00 uur : De problematiek van water en waterbeheer wereldwijd .
Inleiding door Cees Buisman, directeur van het water-instituut Wetsus en hoogleraar biologische kringlooptechnologie aan Wageningen University.
12.00 uur : Gelegenheid tot het stellen van vragen aan Cees Buisman
12.30 uur : Lunch

13.00 uur : Aanvang middagprogramma Workshops 1 , 2 en 3:
1: Guus Prevoo vertelt over en presenteert de nieuwe hongerdoek
2: Angelique Steysel vertelt over de mogelijkheden voor scholen, catechesegroepen en/of in de nevendienstgroepen. Ze zal materiaal laten zien en nodigt uit tot het uitwisselen van ideeën.
3: Agaath Erich verkent met ons een bijbel verhaal waarin het thema “water” een belangrijke rol speelt. Bruikbaar voor verdieping, liturgie en catechese.
14.00 uur : Theepauze

14.15 uur : Afronding en aansluitend de slotviering
15.00 uur : Sluiting

Aanmelding is noodzakelijk in verband met de lunch, die u wordt aangeboden.
Ook willen we u vragen bij aanmelding uw voorkeur aan te geven voor de workshops : 1 , 2 of 3
U kunt zich aanmelden bij : l.winter@bisdomgl.nl

Namens Vastenactie : Johan Compier
Namens het bisdom: Henriët Lases, Harmen Altena en Agaath Erich