Er zijn inmiddels 2 vrijwilligers gevonden!

Gevraagd:
Een tijdelijke vrijwilliger voor de I.K.B. (Interkerkelijke Bibiliotheek) bibliotheek in de Emmauskerk.
Ineke Siersema moet binnenkort een heupoperatie ondergaan en kan daarom een drietal keren geen
boekentafel verzorgen na de oecumenische viering aan het begin van de maand.
Wie zou dat twee of die keer willen doen in 2020?
Aanmelden bij Ineke zelf tel: 5411902 of inekesiersema@gmail.com