Walfriedgemeenschap

Nieuws

Oecumenische avonden

by | 18 september 2017 | Walfriedgemeenschap

Voor uw agenda: oecumenische avonden Walfriedgemeenschap en Damsterboord

In vervolg op de mooie avond die we samen beleefden in het voorjaar over ‘rituelen in
de Goede Week’ willen we ook dit seizoen twee gespreksavonden beleggen. Als
onderwerpen hebben we gedacht aan “de Tien Woorden” (Tien Geboden) en aan
“hongerdoeken”, dat zijn kleurige doeken waarop het lijden van mensen verbeeld wordt.
Ze hebben in een aantal kerken een plek in de liturgie in de weken voor Pasen.
Beide avonden worden gehouden in de Emmaüskerk.
Als u de data alvast in uw agenda wilt zetten, hier volgen ze:
*  woensdag 22 november over de “Tien Woorden”
*  woensdag 7 maart over hongerdoeken
Meer informatie volgt later.

Hilda van Schalkwijk en Jan Wilts