Walfriedgemeenschap

Nieuws

Symposium Sterven: een levenskunst op zaterdag 21 april in Groningen

Zie ook de flyer Hoe staan we in ons leven ten opzichte van het onontkoombare, de dood? Kunnen wij ons voorbereiden op het sterven en op de dood? Wat kunnen we doen om stervenden bij te staan? Wat kunnen we leren van hen bij wie het perspectief op de dood is verschoven na een nabij-de-doodervaring? Hoe leven we met de dood: is dat een kunst?

Ineke Koedam (oprichter van het Stervensinstituut) en Rinus van Warven (Netwerk Nabij-de-doodervaringen) zijn de gastsprekers op het symposium Sterven: een levenskunst.
In het middagprogramma worden workshops aangeboden en geven vier leden van theatergroep Improsa een impressie van de dag.
Het programma start om 10.00 uur tot 16.30 uur in het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen en wordt muzikaal ondersteund door Frans en Quinten Spakman. Iedereen is van harte welkom. Deelname € 50, – (voor studenten € 30, -).

Meer informatie over dit symposium en wijze van aanmelden vindt u via www.symposiumnoord.nl .
Voor vragen kunt u terecht bij Gerrie van Hof tel. 050-3642101 of Yvonne Schouteten tel. 050-3022086