Week van de Begraafplaats

van: zaterdag 26 mei t/m zaterdag 2 juni 2018
THEMA: TUSSEN KUNST EN KIST

R.K. Kerkhof Groningen
Hereweg 89
9721 AA, Groningen

Contact 050 525 32 28 –  info@rkkerkhofgroningen.nl

Open dagmet openstelling van de kapel, de crypte en een expositie in de aula.

  • maandag 26 mei t/m zaterdag 2 juni van 10:00-16:00 uur


Rondleidingen
: Over de historie van het R.K. Kerkhof:

  • zaterdag 26 mei en zaterdag 2 juni van 10:30 uur tot 11.30 uur en tevens op donderdag 31 mei een avondrondleiding van 19.00 uur tot  00 uur.
  • na elke rondleiding is er koffie en thee in de aula, napraten , wij informeren u graag over ons kerkhof.


Openingstijden kerkhof :

  • dagelijks van 09:00-18:00 uur (zomertijd)
  • zondag 3 juni geen activiteiten