Nieuwsbrief 20 november 2022

Gepubliceerd op: 19 november 2022

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 20 november 2022

 Koningschap
“Dat Hij koning is, heeft Hij zelf gezegd, maar onmiddellijk eraan toegevoegd:
Pas op, ik heb geen paleis, geen troon,
geen kroon, tenzij een doornenkroon.
Mijn Koninkrijk ligt elders,
het kent geen rijksgebied of grens,
maar ligt in de grenzeloze liefde
waardoor mensen voor elkaar volop mens kunnen zijn,
mensen met een warm hart.”

Citaat van Manu Verhulst
(bron: Kinderwoorddienst – Navertelling Lucas 23,35-43)

Christus Koning

A.s. zondag 20 november heten we u van harte welkom bij de viering van Christus Koning, de patroonheilige van onze kerk. Deze woord- en communieviering met pastor Myriam zal muzikaal begeleid worden door Frans Keverkamp (organist) en Chris Fictoor met een gelegenheidskoor. Na afloop van de viering zal zoals gebruikelijk naast koffie ook iets lekkers, gebakken door de thuisbakkers van de Salvator, genuttigd worden.

Op 27 november zal er geen viering zijn in de Salvatorkerk, maar er is om 10.30 uur in de Emmauskerk, Ra 4 in Lewenborg/Groningen de Hildegardviering.

Overige bijzondere vieringen:

23 november – 19 uur
Salvatorkerk
Karmelpsalmviering

27 november – 10 uur
Emmauskerk
Eucharistieviering/Hildegardviering
NB Op 27 november is er geen viering in de Salvatorkerk

30 november – 19 uur
Salvatorkerk
1e Adventsweek
Eucharistische aanbidding

4 december – 11 uur
Salvatorkerk
Eucharistieviering

4 december – 14.30 uur
Salvatorkerk
Eucharistieviering voor de Antilliaanse gemeenschap

7  december – 19 uur
Salvatorkerk
Vespers m.m.v. Mannenschola

11 december – 11 uur
Salvatorkerk  
Woord- en comm. viering     
Salvatorcafé

21 december – 19 uur
Salvatorkerk
Christmas Carols
m.m.v. Kleinkoor

23 november – 19 uur
Salvatorkerk
Karmelpsalmviering

24 december – 21 uur
Salvatorkerk
Eucharistieviering
Kerstavond

25 december – 11 uur
Salvatorkerk
Woord- en comm. viering
1e Kerstdag

Agenda bezinningsavonden, concert, toneel

23 november – 20 uur
Salvatorkerk
Lezen met een kloosteroog
Lectio Divina en de Karmelregel

7 december – 20 uur
Stefanuskerk
Maria
Opgeven bij M. Oosting

14 december – 20 uur
Salvatorkerk
Bach’s Weihnachtsoratorium
Toegelicht en beluisterd

18 december – 14.30 uur
Salvatorkerk
Winterconcert van het
Noord Ned. Opera- en Operettekoor
i.s.m. Vocalgroup The Evergreens
en het Ensemble Bacarolle

Van de Salvatorraad:

Energie en kerkverwarming
In de vorige nieuwsbrief van 2 oktober 2022 heeft u al kunnen lezen dat ook de Salvatorkerk niet ontkomt aan de verhoging van de energieprijzen. Per abuis is het bedrag van € 30.000, – genoemd voor de Salvatorkerk, maar dit was voor de gehele parochie, d.w.z. voor 4 locaties.
Niettemin verwachten de SR en het parochiebestuur dat dit genoemde bedrag waarschijnlijk alleen al voor de Salvator zou kunnen gaan gelden. Misschien iets minder, maar toch. Het betekent een forse stijging.
Energiebesparende maatregelen zijn dan ook nodig waarbij het schipperen is tussen de temperatuur verlagen en het toch leefbaar houden in de diverse vieringen en bijeenkomsten.

De volgende afspraken zijn inmiddels gemaakt in de vergadering van de Salvatorraad:

 • De temperatuur wordt tijdens de zondagsviering verlaagd.
 • Bij voorkeur wanneer de parochiezaal en Buitenhuisje gebruikt worden de verwarming niet te hoog aanzetten en erop letten dat deze tijdig wordt verlaagd naar de beginstand.

Daar we hogere temperaturen bij het gebruik van de kerkruimte, parochiezaal en Buitenhuisje gewend zijn, adviseren we dan ook om de volgende maatregelen te nemen om het verblijf aangenaam te houden:

 • Dikke(re) jas aan of kleding met meerdere lagen
 • Plaid of kleed mee (let ook op de benen)
 • Wanneer u kleden of plaids over heeft, leg ze gerust achter in de kerk voor andere bezoekers
 • Actieve houding tijdens de viering (diverse houdingen zoals staan en knielen, zingen)
 •  Kussentje voor op de banken
 • Bij regen(achtig) weer: zorg dat u zo droog mogelijk de kerk in komt
 • Koffie en thee: na de viering zal elke 14 dagen koffie en thee geschonken worden.
  Wat de electriciteit betreft:
 • Laat geen lampen of apparaten aan staan die niet worden gebruikt.
 • Tijdens de vieringen zullen de lampen in de zijbeuken en achterin de kerk spaarzaam worden gebruikt.

We houden een vinger aan de pols, door middel van het bijhouden van het energiegebruik via de slimme meter én wij horen graag van u over uw ervaringen met dit beleid.

Vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden

Uitnodiging deelname webinar op 7 december van 19-21 uur: ‘Op weg naar een synodale Kerk’
Het Netwerk Katholieke Vrouwen, de Conferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en het Bisdom Den Bosch bieden 7 december a.s. van 19.00 – 21.00 uur een webinar aan met de titel ‘Hoopvol op weg naar een synodale kerk’. Voorafgaand worden om 19.00 uur de vespers gebeden in de kathedrale basiliek van Sint Jan in Den Bosch met als voorganger bisschop Gerard de Korte.

Ieder die wil meedenken en meepraten over een synodale Kerk is van harte welkom om deel te nemen. Deelname kan via de websites van drie organisaties:
www.unkv.online – www.knr.nl – www.bisdomdenbosch.nl.
Opgave vooraf is niet nodig. De livestreamopname van het webinar blijft op de drie sites beschikbaar om terug te kijken.
Meer informatie vindt u op www.bisdomgl.nl.

Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon
Ben je in 2023 tussen de 16 en 30 jaar en wil je met katholieken van over de hele wereld je geloof delen? Ga dan mee naar de Wereldjongerendagen in Portugal! Van 26 juli tot 8 augustus ondernemen we de reis vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden.
Wil je meer weten of wil je je aanmelden?
Ga mee naar de Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon! – Bisdom Groningen-Leeuwarden (bisdomgl.nl)

Voedselbank Groningen-stad

Wist u dat… Ria de Kleijn en Durk Elzinga onlangs een rondleiding hebben gehad bij Voedselbank Groningen?
Wist u dat… het veel indruk heeft gemaakt?
Wist u dat… de Voedselbank volledig gerund wordt door vrijwilligers, ook het bestuur?
Wist u dat… inmiddels zo’n 700 gezinnen gebruik maken van de Voedselbank?
Wist u dat… deze 700 alleen al uit de stad Groningen komen?
Wist u dat… zij per gezin, ongeachte het aantal leden, 100 gram vlees per week krijgen?
Wist u dat… zij een klein bekertje yoghurt per week krijgen?
Wist u dat… het aanbod van vlees, brood, groente en fruit behoorlijk geslonken is?
Wist u dat… de diepvriezen nagenoeg leeg zijn?
Wist u dat… er veel minder producten die de houdbaarheidsdatum naderen door de supermarkten worden aangeboden maar voor 35% van de prijs in de supermarkt liggen?
Wist u dat… producten die aangeboden worden na de houdbaarheidsdatum door de Voedselbank worden weggegooid?
Wist u dat… de Voedselbank anders een boete van de Inspectie voor Voedsel en Waren krijgt en zij het geld wel voor iets anders willen besteden?
Wist u dat… wij van de Salvator producten die over de datum zijn dus ook helaas niet kunnen accepteren en weggooien?
Wist u dat… naast groente, vlees en zuivel er ook veel behoefte is aan luiers en hygiënisch materiaal (maandverband, tampons)?
Wist u dat.. er iedere maand zo’n 2-3 kratten weggebracht worden naar de Voedselbank vanuit onze locatie?
Wist u dat… alleen al afgelopen jaar voor 16.000 DE-punten is ingezameld door onze locatie?
Wist u dat… dit nu al meer dan 5000 punten zijn dan vorig jaar?
Wist u dat… de Voedselbank hiervoor pakken koffie krijgt van Douwe Egberts?
Wist u dat… u dus nog steeds punten kunt inleveren in de hiervoor bestemde doos?
Wist u dat… de tweede collecte van 13 november bestemd is voor een kerstdiner voor een groep die bij de Voedselbank hun boodschappen doet?
Wist u dat… u nog steeds geld kan doneren t/m 15 december op NL 84 INGB 0000 9509 51 t.n.v. Salvatorlocatie Voedselbank Kerstdiner?
Maar ook geld in het kistje kunt doen?

Kortom… er nog veel te doen is en u een handje kunt helpen.
Alvast bedankt!

Meer berichten

Winterconcert NNOOK Salvatorkerk

Winterconcert NNOOK Salvatorkerk

Winterconcert in de Salvatorkerk Op 18 december 2022 is er een concert van het Noord Nederlands Opera- en Operettekoor in de Salvatorkerk, zie de details hier onder:   18 december 2022 - 14.30 uur Winterconcert 2022 Noord Nederlands Opera- en Operettekoor o.l.v....

Bezinningsavonden Salvatorkerk 2022-2023

Bezinningsavonden Salvatorkerk 2022-2023

Bezinningsavonden in de Salvatorkerk 2022-2023 Voor uw agenda! Woensdagavond 20.00 uur in de parochiezaal (na de viering van 19 uur).(NB programma is onder voorbehoud, houdt ook evt. nieuwsbrief, Vierkant of mededelingen zondags in de gaten) 14 december 2022 – Bach’s...

Ad Limina

Ad Limina

Het was een unieke belevenis. Een schoolreisje mag ik het niet noemen, maar het had er wel iets van weg. Samen met de andere bisschoppen – ik ken ze intussen allemaal, omdat we maandelijks bij elkaar komen en de groep niet groot is – reisden we af naar Rome, in...