...

Nieuwsbrief 3 september 2023

Gepubliceerd op: 4 september 2023

Ontmoeting

“Onthaast wat vaker”, was hem gezegd
“Je bent te druk, alsmaar druk
Je hebt altijd haast, tot in je praten”

Hij ging vaker in een abri zitten
Zomaar, zonder de snelbus te nemen
Gewoon, om te onthaasten

Hij zat op een viersprong
Van alle kanten reden auto’s voorbij
Fietsen vlogen door de bocht

Onthaasten was in de mode
Hem bracht het niets
Hij werd er onrustig van

Tot er iemand bij kwam zitten
Ze keken naar de herfstkleuren in de bomen
En spraken over heel gewone dingen

Die dag kwam hij anders thuis
Niet onthaasting had hij gezocht
Maar ontmoeting

Bron: Marinus van den Berg, Woorden doen ertoe, Jongbloed Christelijke Media 2023

Vieringen in september en oktober

 • 1 september – 19.00 uur
 • Euch. viering
 • B. Malys, pr.
 • Poolse gemeenschap
 • 3 september 11.00 uur
 • Woord- en comm.viering
 • M. Oosting
 • Koffie
 • 3 september 14.30 uur
 • Euch. viering
 • H. Beuker
 • Antill. Gemeenschap
 • 10 september – 11.00 uur
 • DOLP
 • 17 september 11.00 uur
 • Woord- en comm.viering      
 • A. van den Broek
 • Koffie
 • 24 september 11.00 uur
 • Euch. viering
 • A. Jellema
 • m.m.v. Schola Gregoriana
 • 1 oktober 11.00 uur
 • Euch. viering
 • A. Jellema
 • m.m.v. Ale Kondre/ koffie
 • 1 oktober 14.30 uur
 • Euch. viering
 • H. Beuker
 • Antill. Gemeenschap
 • 6 oktober 19.00 uur
 • Euch. viering
 • B. Malys
 • Poolse gemeenschap
 • 8 oktober 11.00 uur
 • Woord- en comm.viering
 • M. Oosting
 • m.m.v. Enjoy/ Koffie
 • 22 oktober 11.00 uur
 • Woord- en comm.viering
 • M. Oosting
 • 29 oktober 11.00 uur
 • DOLP
 • 2 november 11.00 uur
 • Allerzielen – Euch.viering
 • A. Jellema Koffie

Vieringen: woensdagavond 19.00 uur in de Salvatorkerk

 • 6 september – Taizé-viering – mmv Kleinkoor
 • 13 september – Vespers – mmv Mannen Schola
 • 20 september – Karmelitaanse Psalmviering
 • 27 september – Taizé-viering – mmv Kleinkoor
 • 4 oktober – Eucharistieviering
 • 11 oktober – Vespers – mmv Mannen Schola
 • 18 oktober – Karmelitaanse Psalmviering
 • 25 oktober – Rozenkransviering
 • 1 november – Eucharistieviering
 • 8 november – Vespers mmv Mannen Schola
 • 15 november – Taizéviering mmv Kleinkoor
 • 22 november – Karmelitaanse Psalmviering
 • 29 november – Aanbidding
 • 6 december – Eucharistieviering
 • 13 december – Vespers mmv Mannen Schola
 • 20 december – Kerstaria’s mmv vocaal solist en althobo
 • 27 december – Woord- en gebedsviering
Agenda:
 • 6 september 14-16 uur   Terrasmiddag
 • 9 september 10-16 uur:  Open Monumentendag in de Salvatorkerk, programma zie Vierkant en verder.
Bezinningsavonden Najaar 2023 in de parochiezaal van de Salvatorkerk

Aanvang: 20 uur

20 september

 • Serie: Katholiek, zo gek nog niet
 • A. Jellema/ M. Oosting

27 september

 • Moderne kerkelijke kunst
 • het werk van Michael Triegel
 • A. Jellema

15 november

 • Serie: Katholiek, zo gek nog niet
 • Jellema/ M. Oosting

18 oktober

 • Serie: Katholiek, zo gek nog niet
 • A. Jellema/ M. Oosting

25 oktober

 • Seizoenen vieren: Groene kerk
 • M. Verstappen
 • in Buitenhuisje

15 november

 • Serie: Katholiek, zo gek nog niet
 • Jellema/ M. Oosting

22 november

 • Geen bezinningsavond i.v.m. verkiezingen

13 december

 • Bach Advent en Kerst cantates
 • C. Fictoor

20 december

 • Serie: Katholiek, zo gek nog niet
 • A. Jellema/ M. Oosting
Van de Salvatorraad

Zoals u gewend bent is er regelmatig koffie en thee na de viering. Omdat een van de speerpunten van de SR is om duurzamer om te gaan met hetgeen we gebruiken en nodig hebben, we zijn tenslotte aangemeld bij Groene Kerken, is besloten om niet ‘zomaar’ koffiebekertjes te bestellen, maar te kijken naar een duurzame oplossing die minder afval geeft en minder plastic bevat. Het goedkoopst is natuurlijk dat u uw eigen beker of kopje meeneemt, maar we kunnen ons voorstellen dat dit op praktische bezwaren stuit. Daarom hebben we een variant die aan onze eisen voldoet.
Het nadeel van deze bekers is toch dat ze eenmalig gebruikt kunnen worden en niet steeds afgewassen kunnen worden. We willen u dan ook verzoeken om een tweede kopje koffie te halen in dezelfde beker en als u weggaat deze niet in de prullenbak te gooien en te verfrommelen, maar in de daarvoor bestemde bak achter te laten. Deze bak zal t.z.t. gebracht worden naar een inzamelpunt waarbij de bekers, de grondstoffen, opnieuw gerecycled zullen worden.

Kerkgebruik voor vieringen
Vanaf 1 september 2023 zal maandelijks op de eerste vrijdag van de maand vanaf 18.30-21.00 uur door de B. Malys, priester van de Poolse parochie Z.M. Sopocko een eucharistieviering en catechese-bijeenkomst gehouden worden in onze kerk en parochiezaal t.b.v. de Poolse gemeenschap in het noorden. Wij heten hen van harte welkom.

Open Monumentendag 9 september 2023
Vorig jaar hebben we meegedaan en dit jaar gaat ook de deur weer open. Dit jaar is het thema ‘Levend erfgoed’ en we meenden dat kerkmuziek hier ook onder valt.
Als representant van de traditionele stroming binnen de R.K.-kerkbouw is het ontwerp van de Salvatorkerk, gebouwd in 1952, gebaseerd op de traditie van vroegchristelijke en vroegromaanse basilieken. Het is een variant naast de moderne kerkbouw na 1960 en de kathedraalvorm. Mede door deze monastieke bouwstijl heeft het een mooie sfeer en akoestiek die uitermate geschikt is voor gregoriaanse en kerkslavische gezangen.
Een kerk is een gebouw waarin het Woord van God wordt gebracht. Muziek is één van de vormen waarbij dit Woord tot ons door kan dringen. Gregoriaans en kerkslavisch zijn van oudsher de muziekstijlen die hiervoor gebruikt werden.
Tot het 2e Vatiaans Concilie in 1962 werd in de katholieke kerk alleen in het latijn en kerkslavisch gezongen. In West-Europa is gregoriaans lange tijd de ‘muzikale’ stijl geweest. Het kerkslavisch werd met name in Oost-Europa gezongen. Het zijn vaak gemakkelijk in het gehoor liggende melodieën die al heel oud zijn.
Verstilling en meditatie door samen te zingen. Bidden dat daardoor gedurende de dag in je werk met je meegaat. Dat zijn kenmerken van kloostergetijden en dat willen we graag toelichten en laten ervaren deze ochtend en middag.

Programma:
• 10.00-16.00 uur:
Inloopmogelijkheid om rond te kijken in de kerk. Er ligt een informatie klaar over het gebouw en zijn interieur.
Ochtend:
• 11.00-11.30 uur:
Open repetitie voor de getijdenviering m.m.v. Chris Fictoor en Mannenschola van de Salvatorkerk
• 11.30-13.00 uur:
Een inleiding over ‘Gregoriaans en kloostergetijden’ door Chris Fictoor met aansluitend van 12.15-13.00 uur een getijdenviering (het middaggebed) met muzikale ondersteuning van de Mannenschola van de Salvatorkerk.
Middag:
• 14.00-15.00 uur:
Cas Straatman zal met het Byzantijns Ensemble een lezing met muzikale illustraties geven over Byzantijnse rites. In Nederland is de Byzantijnse muziek op concerten te horen en uiteraard in de orthodoxe gemeenschappen, maar in de katholieke liturgie hoor je het zelden. Er zijn misschien twee katholieke priesters die het kunnen vieren.

Informatie over:
Over getijdenvieringen in de San Salvatorkerk:
In de San Salvatorkerk is elke woensdagavond 19.00 uur een gezongen getijdenviering in een cyclus van diverse vormen, waaronder Gregoriaans, Taizé viering, Karmelitaanse viering en een eucharistieviering. Chris Fictoor leidt wekelijks de muziek.
Over Chris Fictoor: www.chris-fictoor-foundation.nl
Over Cas Straatman: www.casstraatman.com

In de kerk liggen ook enkele folders klaar om monumenten in de stad en omgeving te bezoeken.
Meer informatie over Open Monumentendag 2023 en de te bezoeken monumenten:
www.openmonumentendag.nl/comite/groningen

Meer berichten

Salvator Nieuwsbrief 12 maart

Salvator Nieuwsbrief 12 maart

Een waterbron Hemelse Vader,help mij U te zoekenmet heel mijn hart.Geef dat mijn zieldorst heeft naar Uen dat Uw goede gavenen alle inzichtendie Uw Geest mij schenkt,in mij een waterbron worden,“opborrelend tot eeuwig leven (Jo. 4,14), (Bron: Van As naar Opstanding,...

Salvator Nieuwsbrief 29 januari 2023

Salvator Nieuwsbrief 29 januari 2023

Beste medeparochianen, De Salvatorraad moet u helaas mededelen dat ze tot het besluit is gekomen om tijdens de woensdag- en zondagvieringen geen verwarming te laten draaien. Dit betekent een minimale temperatuur van 8 graden, hetgeen op dit moment wel warmer is dan...

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 15 januari 2023

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 15 januari 2023

God,Schepper en Verlosser van alles, leer ons naar binnen te kerenom gegrond te blijvenin uw liefdevolle Geest. zo kunnen wij naar buiten gaanmet wijsheid en moed om telkens weerhet pad van liefde en gerechtigheid te kiezen(Bron: Gebed bij Week van het gebed...

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.