Nieuwsbrief 5 april Palmzondag

Gepubliceerd op: 4 april 2020

Nieuwsbrief 5 april Palmzondag

Palmzondag

Aanstaande zondag, overmorgen als ik dit berichtje schrijf, is het alweer Palmzondag. Nu de veertigdagentijd op zo’n vreemde manier is verlopen, betrap ik me erop dat de Goede Week voor het gevoel eerder komt dat ik had verwacht. Omdat ik gisteren nog iemand aan de telefoon had, die opmerkte bijna verbaasd te zijn over al de paaseitjes in de winkels, vermoed ik dat ik niet de enige ben met dit gevoel.

Toch, zondag is het Palmzondag en daarmee het begin van de Goede Week. We gedenken hoe Jezus Jeruzalem binnenkwam en daar als een koning werd binnengehaald. De mensen hadden over hem gehoord, ze kenden de verhalen over de wonderen die hij verricht had, over de goede woorden die hij had gesproken. Je zou kunnen zeggen dat ze min of meer de adem inhielden. Wat zou er nu gebeuren, nu het grote Pesach-feest aanstaande was. De profeten hadden immers geschreven dat de Messias met Pesach zou komen… Wat zou deze Jezus nu gaan doen, zou hij zich nog een keer als de beloofde Verlosser openbaren, zou nu uiteindelijk dat rijk van vrede aanbreken, het einde van de gehate Romeinse bezetting? Velen moeten met dergelijke gedachten hebben rondgelopen.

Op het schilderij van Bagaert wordt verbeeld hoe Jezus Jeruzalem binnenrijdt. Op de ezel die de profeet al noemde…

De mensen staan klaar om hem te ontvangen. Sommigen leggen hun kleren op de weg om hem een welkom te bereiden, anderen zwaaien met palmtakken als begroeting. Hoe voelden de mensen zich toen? Kwam de Heer onverwacht, hadden ze verlangend naar hem uitgezien en rekenden ze op zijn hulp en inzet? Konden ze geloven dat hij de beloofde Messias was?

Zondag mogen wij de Palmzondag vieren, ons realiseren of we Christus durven binnen halen als onze Messias. Of we kunnen vasthouden aan die overtuiging en niet zoals de meeste bewoners van Jeruzalem binnen een paar dagen als een blad aan een boom van mening veranderen. In deze tijd waarin veel mensen zorgen en verdriet voelen over de wereldwijde Corona-crisis, mogen we de Goede Week beginnen, de Heer verwelkomen in ons midden. En met Hem meegaan, zien dat Hij ons menselijk lijden heeft gekend en doorstaan, maar dat dit lijden en sterven niet het laatste woord heeft gekregen, maar juist Zijn overwinning op de dood, het grote feest van Pasen. Bidden we dat dit ook in deze tijd mag gebeuren, dat na het lijden en de zorg om deze Corona-pandemie, wereldwijd spoedig verandering en verbetering mag komen.

Zo hoop ik dan dat het meevieren van de plechtigheden van de Goede Week U juist ook in deze tijd nieuwe moed, kracht en vertrouwen mag geven.

Dankbaar stemt het in ieder geval dat vele van U in de gelegenheid zullen zijn om de plechtigheden van de Goede Week mee te vieren, via de livestream verbonden met de locatie van Haren. De informatie over hoe u dat kunt doen staat hieronder. Zo kunnen we toch in deze tijd als H. Hildegardparochie samen vieren.

Namens het pastoresteam

Pastoor Arjen Jellema

 

Livestreaming Vieringen:
Inmiddels is in de Nicolaaskerk van Haren  apparatuur aangebracht voor het livestreamen van vieringen. Vanaf a.s. zondag Palmzondag 9.30 uur gaan we van start!! 

 • Ga naar kerkdienstgemist.nl
 • Zoek naar Haren Nicolaas
 • U kunt kiezen uit Kerk en Uitzendingen:
  • Klik op Nicolaaskerk indien u live wilt kijken.
  • Klik op Uitzendingen en vervolgens op Datum als u uitzendingen terug wilt zien.

 

De livestreaming van de Goede Week is op:

 • Palmzondag 9.30 uur
 • Witte Donderdag 19.00 uur
 • Goede Vrijdag 15.00 uur (Kruishulde)
 • Goede Vrijdag 19.00 uur (Kruisweg)
 • Paaszaterdag Paaswake 20.30 uur
 • Paaszondag 9.30 uur

En vanaf dan elke zondagochtend 9.30 uur

Openingstijden Salvatorkerk:
Het is mogelijk om op de zondagochtenden waarop geen vieringen worden gehouden een kaarsje op te steken tussen 11-11.45 uur in de Mariakapel van de Salvatorkerk. Er zullen gastvrouwen en/of gastheren aanwezig zijn. U bent welkom zolang u niet verkouden, grieperig of hoest en/of koorts heeft, een vanzelfsprekendheid in deze dagen bij elk contact met anderen.

In verband met Palmzondag en de Goede Week zullen deze zondag palmtakjes en kaarsjes worden uitgedeeld.

Oecumenische Vespers voor de Goede Week
De Raad van Kerken van Zuidhorn heeft mooie oecumenische Vespers voor de maandag, dinsdag en woensdag van de Goede Week samengesteld. Dit jaar kunnen deze niet in de kerk gebeden worden. We willen ze daarom digitaal beschikbaar maken zodat iedereen thuis mee kan bidden. Ze staan op de website van de Hildegardparochie bij de Nieuwsberichten onder de titel Oecumenische Vespers. U kunt ze via de website lezen en bidden, maar ook downloaden.

Overwegingen en meditaties:
Daar we via livestreaming de vieringen bij u thuis brengen, worden er geen meditaties of overwegingen meer mee gestuurd in de digitale nieuwsbrieven. Deze worden alleen voor degenenen die niet aan livestreaming kunnen deelnemen meegegeven met de brieven die aan huis worden bezorgd.

Hieronder vindt u een gebed voor deze week. Meer gebeden kunt u vinden op

 

God,

het is stil op straat
een kwaad virus
waart als een spook rond over uw wereld
en wij weten niet hoe en wat en hoelang.
Richt onze ogen op U en op Uw Zoon Jezus Christus,
die kwam om mensen te redden.
Schenk ons uw goede Geest
om te vertrouwen op een nieuwe morgen
Trouwe God, bevrijd ons van zorgen en kom gauw!
Amen.

Hans Tissink (bij Liedboek 2013 lied 1003 Stil is de straat)

 

Diaconie Salvator:

Boodschappendienst:  Wanneer u behoefte heeft aan iemand die voor u de boodschappen kan doen: salvatorraad@hildegardparochie.nl.

Luistertelefoondienst Salvator: Wanneer u behoefte heeft aan een luisterend oor dan kunt u bellen met een van de pastores of een vrijwilliger op telefoonnummer 050-5253467 .

 

Collectes:

 • Help projecten Vastenactie!
  • bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie of online via website vastenactie.nl
  • of via de bankrekening van de Salvatorgemeenschap NL84 INGB 0000 9509 51 o.v.v. Vastenactie. Er is inmiddels €1316,75 binnengekomen!
 • Voedselbank Groningen
  • U kunt uw gift storten op rekening Voedselbank stad Groningen NL53RABO0329449028 o.v.v. Feithhuis. (Zie ook de Nieuwsbrief van de Voedselbank op onze website.)

 

 

Meer berichten

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021 Palmzondag en Goede WeekIn deze nieuwsbrief vindt u o.a.: Nieuws rond de Vastenactie voor zover bekend Informatie over de vieringen en activiteiten in de Goede Week en Pasen (ook voor de jeugd) Daarnaast links naar...

Nieuwsbrief 7 maart 2021 Salvatorgemeenschap

Nieuwsbrief 7 maart 2021 Salvatorgemeenschap

Zegen in lockdown-tijd Zegen deze dagDe mensen die niet naar buiten kunnenDe mensen die zich opgesloten voelenDe mensen die opgesloten zijnZegen deze dagDe mensen die opgesloten zijn in zichzelfDe mensen die zich ingesloten voelenDe mensen die ruimte en adem...

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 14 februari 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 14 februari 2021

Bijzondere vieringen: Aswoensdag in Coronatijd Woensdag 17 februari is het Aswoensdag met een viering om 19 uur. Een askruisje kunnen we dit jaar helaas niet ontvangen. Dat zou tegen de Corona-regels ingaan. Maar er is een alternatief gevonden. Een ritueel waarbij...