Nieuwsbrief beloken pasen 19 april

Gepubliceerd op: 19 april 2020

Overweging behorende bij Eerste lezing: Handeling 2, 42-47, Tweede lezing: 1 Petrus1, 3-9,

Evangelie: Johannes 20, 19-31

 

Het stuk in het evangelie over de apostel Thomas die zijn hand in de wonden van Jezus legt, is ongetwijfeld een van de meest bekende verhalen uit de Heilige Schrift. Deze scene werd steeds weer door verschillende kunstenaars weergegeven. De ongelovige Thomas door Caravaggio is voor mij een van de meest indrukwekkende kunstwerken die dit stukje van het Evangelie verbeelden.

Jezus die daar aan de linkerkant op het schilderij staat. Zijn lichaam stralend wit als teken van de andere werkelijkheid waar hij in leeft, het gelaat wat verborgen in de schaduw. Thomas staat vooraan en daarachter zijn twee apostelen die zich verdringen om goed te kunnen zien wat er gebeurt. Jezus zelf neemt de hand van de twijfelaar en met diens uitgestrekte wijsvinger boort hij in de wonde, alsof het voelen ook echt het geloof zou kunnen versterken. Opvallend zijn de gezichtsuitdrukkingen van de twee mannen achteraan, ze kijken bijna alsof het om een wetenschappelijk experiment gaat.

Jezus schuift zijn gewaad, feitelijk de lijkwade, die hij nu als een soort mantel om zich heen heeft geslagen, wat opzij om Thomas ruimte te geven. Aan de vertrokken mond kun je zien, dat het aanraken van de wond Jezus pijn doet. De vinger dringt diep in de wond, dat laat hij toe. En daarbij kun je het grote verschil zien tussen Christus, die met een bleke, blanke huid wordt weergegeven en Thomas. De huid van de apostel is zonverbrand, zijn hand is vuil, je ziet de zwarte randen onder de nagels zitten, een groter contrast met de blanke huid van Christus is amper mogelijk… vol betekenis… en toch ook zo naturalistisch geschilderd. Je ziet dat de huid aan de bovenkant van de wonde wordt opgeduwd door het onderzoek van Thomas… Caravaggio toont zich niet alleen een kunstenaar met licht, maar ook een werkelijke vernieuwer. Het is bekend dat hij vaak als modellen voor zijn schilderijen gewone mensen vroeg, vaak uit de eigen omgeving. De armen van de stad, mensen van niet onbesproken gedrag en levenwandel. Juist hen wist hij te portretteren als de leerlingen van de Heer of als grote heiligen. Dat was in die tijd reden tot schandaal en ik denk nog steeds voldoende stof om over na te denken. Die vuile handen van Thomas… denk aan de Madonna dei Pellegrini in de St Augostino in Rome. Caravaggio toonde daar pelgrims die de Madonna kwamen vereren, met vuile voeten…. Destijds een schandaal, maar ook een diepe waarheid. Wie in die tijd reisde, kon geen schone voeten houden. En hier bij Thomas, het is geen man die zich kan wentelen in luxe, maar iemand die hard moet werken voor zijn dagelijks brood. Iemand die de realiteit van het leven kent, iemand waarmee we ons makkelijk kunnen identificeren…

En dat is precies wat er moet gebeuren. Ik denk dat de schilder de kijker uitnodigt om deel te worden van het verhaal dat hij weergeeft. Om ons uit te nodigen ons te identificeren met een van de figuren, waarschijnlijk het makkelijkste met Thomas of een van de twee apostelen op de achtergrond.

Zou ik kunnen geloven dat die dierbare vriend waar ik een drietal jaren mee heb rondgetrokken en wiens leer ik heb uitgedragen in kleine dorpen en grotere steden, uit de dood op zou kunnen staan, terwijl ik weet dat hij gekruisigd is? Voor die vraag ziet Thomas zich gesteld als hij hoort wat de andere vrienden van Christus hem vertellen. Net op het moment dat hij er niet was, heeft de Verrezene zich laten zien, daar in het Cenakel in Jeruzalem… wat moet je met een dergelijke overlevering. Kun je dat direct aannemen, geloven? Thomas zegt dit aanvankelijk niet te kunnen, als hij niet de wonden van de Heer zal kunnen aanraken, zal hij het niet zomaar van de anderen willen aannemen. En dan acht dagen later is het zover, een week na Pasen, dus op deze dag, komt Jezus terug bij de vrienden. Nu is Thomas er wel bij. Jezus zelf nodigt hem uit om de wonden te bekijken, om zijn hand in de wonden te leggen…. en zo komt Thomas naar Jezus toe en het duurt maar even of we horen van hem zijn geloofsbelijdenis: Mijn Heer en mijn God! Hij erkent zo Jezus niet alleen als zijn leermeester en Heer, maar ook als de Messias, de zoon van God….

Hoe Jezus hem tot die overtuiging laat komen, is ook duidelijk. Thomas mag de wonden zien, mag voelen. Op het moment dat hij zijn hand in de zijdewond legt, kun je op het schilderij van Caravaggio zien dat de Heer zijn mond vertrekt, dat het Hem werkelijk pijn doet. Een pijn die hij wil lijden om Thomas te helpen om vertrouwen te vinden. Of is het de pijn dat Thomas niet kan geloven zonder te zien? En wat betekent dat dan voor ons? Wat laat de Heer toe zodat ook wij kunnen zien, geloven, vertrouwen?

Thomas heeft trouwens iets heel goed begrepen… de opgestane Heer moet dezelfde zijn als de lijdende Christus, die Thomas zijn kruis op heeft zien nemen en de weg naar Calvarie is gegaan. Thomas weet dat ook in dit lichtend stralende lichaam van Christus de wonden te zien moeten zijn, niet als sieraad, maar als getuige van wat er gebeurd is. Als teken ook dat Christus in het lijden van de weg naar het kruis en op Golgotha, al ons lijden heeft gekend en gedragen. In zijn wonden mogen we onze eigen wonden en zorgen herkennen, weten dat Christus ze begrijpen kan, omdat hij die zorg en pijn ook zelf heeft doorleefd… als Thomas dat tot zich door laat dringen, weet hij het helemaal zeker, Dit is de beloofde Messias, de zoon van God, en belijdt hij met grote overtuiging: MIJN HEER EN MIJN GOD.

Feitelijk nodigt Beloken Pasen ons uit om nog een keer na te denken over Pasen, over de opstanding, over het overwonnen lijden, het nieuwe leven door de dood heen. Om ons te realiseren wat Christus voor ons heeft willen doen en om Hem te danken voor zijn liefde voor ons.

Niet voor niets wordt deze zondag gevierd als de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, een feest dat door paus Johannes Paulus II aan de kring van het kerkelijk jaar werd toegevoegd. Een aparte zondag in het jaar als teken van Gods barmhartigheid, van zijn liefde en begrip voor ons! Beeldmerk van deze dag werd gevonden in de afbeelding van de Barmhartige Christus, een schilderij dat verbonden is met verschijningen aan een Poolse kloosterzuster. Ook daarop is Jezus te zien, lichtend om aan te geven dat hij uit een andere wereld komt, maar ook om te tonen dat hij werkelijk de verrrezene is die leeft in Gods ontoegankelijk licht. Hij toont zich net zoals bij Caravaggio, gehuld in een wit gewaad, zijn hand in een zegenend gebaar opgeheven en zijn wonden tonend. Een lichtend gelaat dat je aankijkt, met een liefdevolle blik, alsof de Heer vragen wil: Wat kan ik voor je doen opdat je gelooft, mij vertrouwt?

Net als Thomas komt hij in deze dagen naar ons toe en mogen wij ons antwoord geven.

En wellicht daarbij bedenken wat priester en wetenschapper Thomas Halik schrijft in zijn boek “Raak de wonden aan”, over de tussen aanhalingstekens ongelovige Thomas: in zijn wonden draagt Jezus de wonden van de wereld en de mensheid. Ook die wonden mogen wij aanraken. Het is mooi en troostrijk dat wij ons begrepen en gedragen mogen weten door de Heer, het houdt daar echter  niet op. God vraagt ons om zijn handen en voeten te zijn in deze tijd, dat wij ook zo op onze tijdgenoten mogen toegaan en aandacht mogen hebben voor hun wonden, helende aandacht… het antwoord dat Gods barmhartigheid van ieder van ons vraagt. Amen.

 

Pastoor Arjen Jellema

 

Voorbedeboek

Zoals U allemaal weet, kennen alle locaties van de Hildegardparochie een voorbedeboek. Nu er in de diverse kerken niet gevierd kan worden, blijft dit voorbedeboek ongebruikt. Mogelijk mist u deze mogelijkheid om gebed te vragen. Graag willen we echter ook in de livestreamvieringen aandacht besteden aan het gebed waar u om vraagt. U kunt vanaf nu ook uw voorbede per email naar ons toe sturen, dan wordt deze in de volgende zondagsviering genoemd. U kunt mailen naar  pastoor.jellema@hildegardparochie.nl

 

Muziek tijdens de vieringen:

GVL te leen

 

In de live-streaming worden gezangen of liederen gebracht tijdens de viering zoals we dat gewend zijn. Om mee te kunnen zingen, kan er een GVL geleend worden zolang er geen vieringen in de kerk zullen zijn. U kunt een GVL ophalen of laten ophalen tijdens de openingsuren van de kerk, zondag 11.00-11.45 uur.

 

Jonge instrumentalisten gevraagd

Nu er geen koor is, maar wel muziek om de vieringen muzikaal te omlijsten worden met name jongeren die een muziekinstrument spelen gevraagd om eens tijdens de viering samen met Matthew Schembri te spelen.

Informatie en contact: pastor Arjen Jellema pastoor.jellema@hildegardparochie.nl

 

Bijbelondersteuning thuis bij TV Eucharistieviering 

Elke zondagmorgen verzorgt KRO-NCRV het hele jaar op TV zender NPO2 televisie uitzending van een Eucharistieviering. De Katholieke Bijbelstichting (KBS) heeft voor gelovige kijkers voor elke zondag een ondersteunend document (PDF) gemaakt over de Bijbellezingen, gebeden en het Gebed voor Geestelijke Communicatie, volgens rooster gepland voor iedere zondag. Gratis te downloaden via de website van KBS. Zie: https://www.rkkerk.nl/katholieke-bijbelstichting-komt-met-digitale-ondersteuning-voor-het-thuis-volgen-van-de-eucharistie/

On line jongerenwerk

Nieuwe vormen van jongeren catechese door Jong Katholiek Leven. Zie:

https://www.rkkerk.nl/jongkatholiek-komt-met-online-face-to-face-catechese-in-tijden-van-corona/

 

Openingstijden Salvatorkerk:

Het is mogelijk om op de zondagochtenden waarop geen vieringen worden gehouden een kaarsje op te steken tussen 11-11.45 uur in de Mariakapel van de Salvatorkerk. Er zullen gastvrouwen en/of gastheren aanwezig zijn. U bent welkom zolang u niet verkouden en/of grieperig bent of hoest en/of koorts heeft.

 

Diaconie Salvator:

  • Boodschappendienst:  Wanneer u behoefte heeft aan iemand die voor u de boodschappen kan doen: salvatorraad@hildegardparochie.nl.
  • Luistertelefoondienst Salvator: Wanneer u behoefte heeft aan een luisterend oor dan kunt u bellen met een van de pastores of een vrijwilliger op telefoonnummer 050-5253467.

 

Livestreaming Vieringen: vanuit de H. Nicolaaskerk in Haren

 

Collectes deze zondag:

  • Help projecten Vastenactie!
    Via de bankrekening van de Salvatorgemeenschap NL84 INGB 0000 9509 51 o.v.v. Vastenactie is inmiddels €1721,00 binnengekomen!
  • Voedselbank Groningen
    U kunt uw gift storten op rekening Voedselbank stad Groningen NL53RABO0329449028 o.v.v. Feithhuis. (Zie ook de Nieuwsbrief van de Voedselbank op onze website.)

U kunt tot nader order geen voedsel in de kratten doen.

 

Gedicht van Frans Weerts

Pasen

Heer, die heden verrezen zijt,

in wie wij vast geloven,

die bange mensen hebt bevrijd,

haal ‘t goede in ons boven.

 

Gij die vandaag zijt opgestaan,

op wie wij sterk vertrouwen,

leer ons je wegen moedig gaan,

laat niets ons nog benauwen.

 

Heer, die allen zijt voorgegaan

in bidden en beminnen,

reik ons je milde vrede aan

treed zo ons leven binnen.

 

Gij, die jezelf nooit hebt gezocht

maar het geluk van velen,

ga ook met ons als vriend op tocht

en leer ons weer te delen.

 

Heer, die met je liefelijk licht

het duister hebt verdreven,

leg weer je hoopvol Paasbericht

als lichtbron op ons leven.

 

Meer berichten

Dierenmishandeling

Dierenmishandeling

Column van de Bisschop Dierenmishandeling Onlangs werden mij foto’s toegestuurd van mishandelde dieren. Het schijnt meer voor te komen dan we denken. Dat is trouwens met meer zaken zo. Kindermishandeling is in corona-tijd ook toegenomen. Evenals ouderenmishandeling!...

Roepingenzondag 25 mei 2021

Roepingenzondag 25 mei 2021

"Wees niet bang, kom dichterbij" In de Katholieke Kerk van het noorden (Groningen, Friesland, Drenthe, Noordoostpolder) is een blijvende behoefte aan priesters, diakens, pastoraal werkers en religieuzen, en aan mensen die kiezen voor een kerkelijk huwelijk. Wat kunnen...

Webinar Peter Bootsma op 22 april

Webinar Peter Bootsma op 22 april

Op 22 april -  een webinar door Peter Bootsma, voorzitter van Noorden Duurzaam en Groene Burgemeester van Groningen De webinar opent met de urgentie van duurzame ontwikkeling en de opdracht die ons in Laudato Si wordt gegeven. Daarna wordt aan de slag gegaan met drie...