Nieuwsbrief-Jaarverslag Salvator 4 juli 2021

Gepubliceerd op: 3 juli 2021

Loslaten

Ik bracht mijn zorgen bij de Heer
om ze aan Hem te geven.
Ik bad voor dat wat moeilijk was;
ik wilde graag blij leven.
Maar toen ik daarna verder ging
en alles had beleden,

toen voelde ik een groot verdriet:
mijn last was niet verdwenen!
“Waarom nam U mijn zorg niet weg?
Heer, wilt U niet verhoren
Wat ik U vroeg in mijn gebed?”

Toen hoorde ik deze woorden:
“Ik wil je helpen, o mijn kind;
je last mag je Mij geven,
en al je zorgen geef ze Mij,
op heel je weg door ’t leven.

Doch weet één ding,
onthoud het goed:
Jouw tobben zal niet baten.
Je lasten kan Ik dragen slechts
Als jij ze los wilt laten.”

Bron: loslaten / GEBEDEN EN OVERWEGINGEN | Overwegingen-psalmen.jouwweb.nl

 

Jaarverslag van locatie Salvatorgemeenschap 2000

Met deze nieuwsbrief ontvangt u ook het jaarverslag van onze gemeenschap. In dit verslag kunt u lezen dat we, ondanks corona, niet stil hebben gezeten vorig jaar.  

Liturgie en COVID:

In verband met de positieve landelijke ontwikkelingen kunnen de COVID-maatregelen verder versoepeld worden. We volgen daarbij de “Update Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter” (Update met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk – Rooms-Katholieke Kerk Nederland (rkkerk.nl))

Hieronder volgt een rijtje die gelden voor onze Salvatorkerk vanaf 26 juni 2021:

 • Afstand tussen parochianen blijft 1,5 meter.
 • Geen reserveren vooraf aan de viering meer nodig, wel noteren we uw naam.
 • Geen mondkapje voor.
 • Zang alleen door cantors/koortje mag nu naar maximaal 6 en in het kort:
 • Afstand tussen de zangers onderling minstens 1,5 meter
 • Zangers niet “achter elkaar” maar in “zig-zag-formatie”
 • Afstand tot parochianen: minimaal 6 meter
 • Regels voor ventilatie / spuien opvolgen
 • Daar waar er van nature voldoende ventilatie is (bijvoorbeeld bij een viering buiten) mogen er 12 zangers zijn (met bovenstaande afstandsregels).
 • Er mogen weer misdienaars bij alle vieringen aanwezig zijn.

 

De “normale” richtlijnen blijven gelden zoals:

 • Hygiëne: vooraf de handen desinfecteren
 • Onderlinge afstand 1,5 meter
 • Kom niet naar de viering als u verkouden bent, hoest, niest of koorts heeft.

Deze regels gelden voor alle vieringen en bijeenkomsten.

 

Diaconie:

Denkt u nog om de Voedselbank? De krat wordt wekelijks geleegd en weggebracht.
Ook kunt u geld geven voor een dagje Efteling. De 15-jarige Marith Visser uit Sauwerd heeft een videoclip opgenomen voor de Voedselbank. Met een cover van het nummer ‘Valerie’ van Amy Winehouse wil ze geld ophalen om zoveel mogelijk kinderen van de Voedselbank Stad Groningen een dagje naar de Efteling te laten gaan.
Het dagje naar de Efteling is voor kinderen van de Voedselbank Stad Groningen van 12 tot en met 16 jaar. Naast de entree wordt er ook gezorgd voor begeleiding, vervoer (samen met een bus), eten en drinken. Vanwege de huidige coronamaatregelen is het nog niet bekend wanneer dit gaat plaatsvinden. Er volgt meer informatie over de datum en het aanmelden.

Doneren is mogelijk via de website van de Voedselbank Groningen: Dagje Efteling voor de kinderen van de Voedselbank – Voedselbank Groningen (voedselbank-groningen.nl) of

bankrekening NL 53 RABO 03 2944 9028 ten name van Stichting Voedselbank Stad Groningen o.v.v. Dagje Efteling.

 

Vrijwilligers: Misdienaars en acolieten gevraagd:

Acolieten en misdienaars mogen weer betrokken worden bij de (eucharistie)vieringen. Het aantal beschikbare (junior- en senior-)acolieten neemt af door vergrijzing (senior-acolieten bij uitvaarten) en een aantal jongeren hebben te kennen gegeven niet meer beschikbaar te kunnen zijn. Misdienaars (lagere schoolleeftijd tot 14 jaar) zijn er inmiddels niet meer. Dat betekent dat wij op zoek zijn naar nieuwe acolieten en misdienaars (kinderen die de eerste communie hebben gedaan). Informatie en/of aanmelden bij George Mulder: jgb.redlum@hotmail.com

 

Bisdom Groningen-Leeuwarden:

Spreek!, het kwartaalblad van het bisdom, heeft dit keer als thema: Gezin en geloofsopvoeding.

 • Hierin o.a. een interview over geloofsopvoeding. Verder artikelen over o.a. het huwelijk, de rol van vader, moeder en kinderen in bijbelse tijden. U vindt het blad in het tijdschriftenrek achterin de kerk en op de website van het bisdom: 038-Spreek-April-2021-Low.pdf (bisdomgl.nl)

Website van het bisdom/Jongerenplatform:

 • Aanmelden van de Startactiviteit op 29 augustus te Beilen en Veenhuizen van het Jongerenplatform.
  Opgeven kan via onderstaande link: https://forms.gle/gdUKrJV12BAdYgqC8
 • Een verslag van het tienerweekend 18-20 juni 2021 in Heiloo.

 

Catechese en achtergrond:

Op de website www.katholiekleven.nl vindt u podcasts, video’s, verhalen en andere informatie van de kerk, de mensen die er komen. De podcasts 57 t/m 64 Weg van de Liturgie gaan over de betekenis van de verschillende stappen in de liturgie. Ook is er een serie Geloven. Hoe zit dat? Hierin worden de onderwerpen Geloven, Bidden, Bijbel, Doen, Kerk behandeld, maar ook Hoe duur is jouw smartphone? en Meebouwen aan de samenleving. Daarnaast zijn er artikelen, bijvoorbeeld van Paus Fransiscus over communicatie: “Ga zelf kijken.” Kortom een leuke site om eens rond te neuzen ook met de jongeren.

 

Catechese voor de jeugd (en ouder)

Voor de komende zondag (14e zondag B jaar) is de volgende achtergrond bij het evangelie te vinden op de website van Geloven Thuis (Geloven thuis – Home) en Kinderwoorddienst (Kinderwoorddienst – Een niet geëerde profeet):

 

Een niet geëerde profeet

Jezus heeft bijzonder grote indruk gemaakt door zijn macht om mensen uit het kwade dat hen dreef los te maken. Mensen met een onverklaarbare ziekte, zonder aanwijsbaar lichamelijk letsel. Mensen die met zichzelf geen raad wisten. Mensen die een gesel waren voor hun medemensen. Hij bezat de macht om boze geesten uit te drijven. En van overal stroomde volk naar hem toe, om genezing en bevrijding te vinden.

 

Profeet in eigen stad
Maar nu is Hij in zijn eigen stad, Nazaret. Hier kende men Hem van kindsbeen af. Men kon en wilde zich niet voorstellen dat dit kind, deze Jezus, zoon van hun timmerman, tot zulke daden in staat zou zijn. Zij blijven gevangen in eigen vooroordelen. En dat trekt weer een wissel op Jezus. Hierdoor kan Hij er niets goeds voortbrengen.

Het is een vorm van afgunst die een nivellerend effect heeft. Laat niemand zijn hoofd boven het maaiveld uitsteken; doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg.
Die wisselwerking, tussen het ongeloof van de stadsbewoners en Jezus’ eigen onvermogen om daar iets goeds voort te brengen, is veelbetekenend. Zo ontstaat er miscommunicatie en onbegrip; zo worden er mensen buiten de vertrouwde kring geplaatst. Bij onbegrip en de wens om nooit buiten de gebaande wegen te gaan, zal er niets nieuws kunnen ontstaan.

 

Doorgetrokken naar ons zelf betekent dat:
Als wij er niet in geloven, kan Jezus niks beginnen.
Als wij ons neerleggen bij het bestaande, zal er nooit wat veranderen.
Als wij denken dat de waarheid niet groter is dan onze versie daarvan, zal ons perspectief nooit verbreden.

 

Geloven betekent, dat je wonderen verwacht. En alleen waar wonderen worden verwacht, daar kunnen ze gebeuren.

De bijbel gaat meer dan over de mensen die buiten de kring gezet worden, over vergeving en verzoening, die altijd weer mogelijk moeten zijn, zodat mensen altijd weer binnen de kring welkom zijn.

 

Jaarverslag Salvatorgemeenschap 2020

Meer berichten

Nieuwe Covid-19 maatregelen vastgesteld

Nieuwe Covid-19 maatregelen vastgesteld

Gelet op de positieve landelijke ontwikkelingen heeft het Parochiebestuur de COVID-19 maatregelen vanaf zaterdag 5 juni 2021 als volgt vastgesteld: Het aantal parochianen tijdens een viering (bedienaren niet meegerekend dus) mag maximaal 50 bedragen (dat was 30). Voor...

Nieuwsbrief 23 mei 2021 Pinksteren

Nieuwsbrief 23 mei 2021 Pinksteren

Gebed: Kom Schepper Geest,vuur ons aan.Vervul ons hartmet barmhartigheid en zorgvoor al wat leeft. Kom Schepper Geest,troost ons.Vuur ons aan en geef moedom recht te staan daarwaar uw schepping onrecht wordt aangedaan. Kom Schepper Geest,vuur ons aanom woordenom te...

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021 Palmzondag en Goede WeekIn deze nieuwsbrief vindt u o.a.: Nieuws rond de Vastenactie voor zover bekend Informatie over de vieringen en activiteiten in de Goede Week en Pasen (ook voor de jeugd) Daarnaast links naar...