Nieuwsbrief Salvator 14 oktober 2020

Gepubliceerd op: 14 oktober 2020

Beste parochianen,

Bij het opstellen van deze nieuwsbrief is het duidelijk dat het coronavirus wederom ons stevig in de greep houdt. In heel Nederland, maar ook bij ons in de buurt. Veiligheidsregio Groningen is van niveau ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig’ op het coronadashbord gewijzigd en dat betekent dat er in een week meer dan 150 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners zijn. De coronaregels zijn landelijk aangescherpt en dit heeft consequenties voor de vieringen en bijeenkomsten in de Salvatorkerk. In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste genoemd.

Voor alle vieringen en bijeenkomsten geldt:

 • U bent welkom zolang u niet verkouden en/of grieperig bent, of hoest en/of koorts heeft.
 • Er mag niet worden gezongen. Er wordt alleen gezongen door de cantor(s).
 • Er worden geen handen geschud.
 • Er wordt zoveel mogelijk afstand, minimaal 1,5 meter, gehouden. De zitplaatsen voor een viering zijn aangegeven.
 • Er wordt nadrukkelijk geadviseerd om een mondkapje te dragen. Het mondkapje wordt bij voorkeur alleen afgedaan bij de communie.
 • Bij het bezoeken van de vieringen worden uw naam en contactgegevens (emailadres of telefoonnummer) genoteerd. Dit formulier wordt gedurende maximaal drie weken bewaard en daarna vernietigd wanneer er door de GGD geen contact met ons wordt opgenomen.
 • Voor de zondagsvieringen en de viering van Allerzielen dient gereserveerd te worden. Voor de vieringen op de woensdagavond hoeft dit niet. Informatie staat hieronder.

Reserveren voor zondagsvieringen om 11.00 uur:

 • Omdat deze vieringen door meer dan 30 mensen worden bezocht, wordt u verzocht hiervoor te reserveren via:
 • Emailadres: salvator@hildegardparochie.nl met vermelding van uw naam, aantal personen en telefoonnummer. Tot vrijdagmiddag 18 uur voor de viering van de eerstvolgende zondag kunt u zich aanmelden. U krijgt vrijdagavond bericht of u terecht kunt.
 • Telefoonnummer: 050-5253467 Telefonisch kunt u reserveren op vrijdagmiddag van 13-16 uur. U hoort dan meteen of er plek is.

Woensdagavondvieringen, gebedsdiensten en vespers: Omdat deze vieringen door minder dan 30 mensen worden bezocht, hoeft vooralsnog niet gereserveerd te worden. Wel worden contactgegevens genoteerd en drie weken bewaard.

Speciale vieringen: Allerzielenviering 2 november 2020: Voor deze viering zullen familieleden van de overledenen uitgenodigd worden. Misintenties kunt u doorgeven op  e-mailadres: psg.salvator@hildegardparochie.nl of op telefoonnummer: 050-5253467

Verdere informatie:

Kaars opsteken: na de viering op zondag kunt u een kaars opsteken in de H. Mariakapel van 12.00 -12.30 uur.

Misintenties: Voor de zondagsviering geldt dat er misintenties kunnen worden opgeschreven in het voorbedenboek voor aanvang van de viering voor degenen die gereserveerd hebben. Ook kunt u uw misintenties voor de zondag doorgeven vóór vrijdag 20 uur op  e-mailadres: psg.salvator@hildegardparochie.nl of op telefoonnummer: 050-5253467

Bijeenkomsten in parochiezaal en Buitenhuysje: Alle bijeenkomsten georganiseerd door de werkgroepen Welzijn (Koffiemiddag, Bezoekersgroep op 27-10-2020) en Catechese (Geloven Nu op 28-10-2020) gaan niet door.

Livestreamviering elke zondag om 9.30 uur vanuit de Nicolaaskerk in Haren: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1978-HNicolaaskerk

 

 

Diaconie Salvator

Luistertelefoondienst Salvator: Wanneer u behoefte heeft aan een luisterend oor of hulp dan kunt u bellen met een van de pastores of een vrijwilliger op telefoonnummer 050-5253467.

In deze tijd willen we speciale aandacht vragen voor de volgende collectes:

 • Eigen parochie/Kerkbalans: t.n.v. RK Parochie Hildegard van Bingen Salvator NL84 INGB 0000 9509 51
 • Voedselbank Stad Groningen: Vanaf 2012 kunt u uw Douwe Egbertspunten kwijt in speciale inzameldozen.  Douwe Egberts steunt deze actie voor de Voedselbanken omdat een lekker kopje koffie mensen bij elkaar brengt. Douwe Egberts voegt traditiegetrouw 20% toe aan het totaal, voor een maximale opbrengst aan koffie voor de Voedselbanken.
  Vanaf medio oktober is het ook in de Salvatorkerk mogelijk om uw DE punten te doneren in de daarvoor bestemde doos die naast de bekende krat staat, graag in enveloppen met het aantal punten erop geschreven. Wij zullen ervoor zorgen dat deze punten, naast de andere producten die u kunt afgeven in de kratten, bij de Voedselbank Groningen terecht komen.
  Ons verlanglijstje luidt inmiddels als volgt:
  > Ontbijt: Jam/pindakaas/hagelslag/cornflakes/muesli/havermout/brinta
  > Langhoudbare producten: groente en fruit, vlees en vis in blik of pot, langhoudbare melkproducten
  > Douwe Egbertspunten
  U kunt ook financieel bijdragen op: rekeningnummer: NL 53 RABO 0329 449 028 t.n.v Stichting Voedselbank Stad Groningen

 

Gebed van de bisschoppen (11-10-2020):

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig,
nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken coronavirus.
Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen,
wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn,
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd
zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

 

Meer berichten

Dierenmishandeling

Dierenmishandeling

Column van de Bisschop Dierenmishandeling Onlangs werden mij foto’s toegestuurd van mishandelde dieren. Het schijnt meer voor te komen dan we denken. Dat is trouwens met meer zaken zo. Kindermishandeling is in corona-tijd ook toegenomen. Evenals ouderenmishandeling!...

Roepingenzondag 25 mei 2021

Roepingenzondag 25 mei 2021

"Wees niet bang, kom dichterbij" In de Katholieke Kerk van het noorden (Groningen, Friesland, Drenthe, Noordoostpolder) is een blijvende behoefte aan priesters, diakens, pastoraal werkers en religieuzen, en aan mensen die kiezen voor een kerkelijk huwelijk. Wat kunnen...

Webinar Peter Bootsma op 22 april

Webinar Peter Bootsma op 22 april

Op 22 april -  een webinar door Peter Bootsma, voorzitter van Noorden Duurzaam en Groene Burgemeester van Groningen De webinar opent met de urgentie van duurzame ontwikkeling en de opdracht die ons in Laudato Si wordt gegeven. Daarna wordt aan de slag gegaan met drie...