Nieuwsbrief Salvator 24 mei

Gepubliceerd op: 24 May 2020

Overweging bij de Zevende zondag van Pasen, 24 mei 2020

Eerste lezing: Handelingen 1. 12-14; Tweede lezing: 1 Petrus 4, 13-16; Evangelie: Johannes 17, 1-11a.

 Omdat ik vooraf mijn preken niet uitschrijf is het voor mij niet te doen om u de tekst van de preek vooraf al te kunnen geven. Dit kan hooguit achteraf wanneer ik na het weekend de preek uitwerk. Ik kan echter wel in grote lijnen aanduiden waar de overweging over zal gaan. Wilt u het verder horen, dan adviseer ik u om zondagmorgen vanaf 9:30 uur de livestream toch even aan te zetten…

 Wat hebben de straf die we (of in ieder geval: ik) in onze kindertijd wel eens kregen, de Hemelvaart van de Heer en onze identiteit als parochie met elkaar te maken? Ze komen zondag allemaal voorbij in de preek over m.n. de eerste lezing. Op deze zevende zondag van Pasen denken we na over de houding van de leerlingen na de Hemelvaart van de Heer. De centrale boodschap is: De plek van angst wordt een plaats van gebed. Een verandering die alleen de Heilige Geest in en met ons kan bewerken. We bidden daar dan ook om, juist in deze dagen richting het Hoogfeest van Pinksteren.

Sander Hof

 • Voorgangers: Pastoor Arjen, pastor Myriam, Sander Hof
 • Lector: Pastor Myriam
 • Overweging: Sander Hof
 • Camera: Sylvia Berbers
 • Orgel: Matthew Schembri
 • Klarinet: Kees Verstappen
 • Cantor: Cantorgroep uit Haren
 • Collecte: Eigen parochie/Kerkbalans: t.n.v. RK Parochie Hildegard van Bingen Salvator
  NL84 INGB 0000 9509 51

Informatie over de livestreamviering op zondag 3 mei:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1978-HNicolaaskerk

 • U kunt hier ook een agenda op vragen. Als u dan de komende zondag aanklikt verschijnt een scherm met daarop de liederen en lezingen van de viering.
 • Mocht u niet in het bezit zijn van een GVL maar wel mee willen zingen, dan kunt u er één halen tijdens de openingstijden van de Salvatorkerk, elke zondag van 11-11.45 uur.

Voorbedeboek

Graag willen we ook in de livestreamvieringen aandacht besteden aan het gebed waar u om vraagt. U kunt uw voorbede per email sturen naar pastor.oosting@hildegardparochie.nl of pastoor.jellema@hildegardparochie.nl. Dan wordt deze voorgelezen in de viering.

Voor de jeugd: 4-12 jaar

De KiK-groep van Haren heeft wat moois gemaakt voor kinderen als voorbereiding op het Pinksterfeest. Een verhaaltje met vertelplaten opgenomen op camera. En meegegeven in een PDF, zodat het het ook thuis zelf kunt vertellen aan je kinderen en er samen over praten. En ook nog een mooie pinkstermobiel om samen te knutselen. Het verhaaltje en knutselplaten worden apart in de mail naar de kinderen verstuurd.

Het filmpje vind je op:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1978/events/recording/158981190001978 

Het filmpje begint na 5.13 minuten (doorspoelen!).  

Processie Emmer Compascuum.

Al sinds vele jaren is het een begrip dat op Tweede Pinksterdag een processie wordt gehouden naar Maria Hertogin van Drenthe. Ieder jaar komen daar honderden bedevaartgangers op af. Dit jaar is er geen openbare viering vanwege de huidige situatie.
Maar er is Tweede Pinksterdag 1 juni om 15.00 uur wél een livestream van het Marialof en kleine processie in de St. Willehaduskerk te Emmer Compascuum. Bisschop van den Hout zal samen met meerdere pastores voorgaan in deze viering. Iedereen kan deze viering meevieren via livestream.
U kunt de livestream uitzending vinden op YouTube: ‘Parochie Maria Hertogin van Drenthe’
https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ

Centraal staat de uitstelling van het Allerheiligste in de sfeervolle St. Willehaduskerk,
omlijst met Nederlandse gezangen( waaronder veel Marialiedjes) een Schriftlezingen, een preek en voorbeden. Aansluitend is er een kleine processie naar buiten, naar de kapel van Maria Hertogin van Drenthe. In deze uitbundig bloeiende – en door de coronacrisis tegelijk schrale – periode, vragen wij de Moeder van de Heer om haar voorspraak. Voor zieken en verzorgers, voor kinderen en hun ouders, voor onze geliefden die we nu niet in de armen kunnen sluiten, en natuurlijk voor onszelf.
Weet u welkom in onze virtuele kerk!

Vriendelijke groet,
namens parochie Maria, Hertogin van Drenthe,
Locatie St. Willehadus,

Meer berichten

Hildegardmeeting 20 september afgelast

Hildegardmeeting 20 september afgelast

Hildegardmeeting zondag 20 september afgelast In overleg met de andere leden van de organisatie van de Hildegarddag moet ik jullie mededelen dat de Hildegarddag op zondag 20 september (gezamenlijk bijeenkomen in Den Horn) NIET doorgaat.Er zijn parochiebreed te weinig...

Salvator Nieuwsbrief 28 juni

Salvator Nieuwsbrief 28 juni

Overweging bij: Eerste lezing: 2 Koningen 4,8-11+14-16a; Tweede lezing: Romeinen 6,3-4+8+11; Evangelie: Matteüs 10, 37-42 Dit keer geen overweging maar een vakantiegedachte:   Vakantie: Nu de vakantietijd voor de deur staat, bladeren we even het evange­lie door...

Salvator Nieuwsbrief 21 juni

Salvator Nieuwsbrief 21 juni

Nieuwsbrief 21 juni 2020 Twaalfde zondag door het jaar  Overweging bij Eerste lezing: Jeremia 20, 10-13; Tweede lezing: Romeinen 5,12-15; Evangelie: Matteüs 10-26-33. Drie keer roept Jezus vandaag zijn toehoorder toe: Vreest niet! En dat is in relatie tot de eerste...