Nieuwsbrief Salvator 29 november 2020

Gepubliceerd op: 29 november 2020

Beste parochianen,

Vorige week hebben we Christus Koning gevierd, samen met bisschop Van den Hout. Het was de afsluiting van het kerkelijk jaar, een bewogen jaar voor velen. Vanaf zondag beginnen we met een nieuw jaar en gaan we op weg naar Kerstmis. In deze nieuwsbrief vindt u dan ook veel nieuws over zaken die in de Advent en het naderende Kerstfeest van belang zijn. Corona houdt ons voorlopig in de greep en een ‘normale’ voorbereiding op het Kerstfeest is er helaas dan ook nog niet. Niettemin is het een periode van verbondenheid die we dan op een andere manier moeten en willen uiten.

Vredeslicht, ik draag je naam naar Bethlehem

In de afgelopen jaren is binnen onze H. Hildegardparochie gedurende de advent het Vredeslicht verspreid. Een kleine vlam, ontstoken in de geboortegrot te Bethlehem, die als bode van vrede de hele wereld rondgaat… Een prachtig symbool en heel mooi om daar ieder jaar aan mee te doen. Helaas gooit ook hier Covid-19 roet in het eten. Het lijkt dit jaar niet mogelijk het vredeslicht op te halen uit Leer (D), maar er is een mooi alternatief gevonden.
Jaarlijks ondernemen namelijk de Benedictijnen van de Dormitio-abdij in Jeruzalem waar steeds speciaal voor de vrede wordt gebeden, in de kerstnacht een bedevaart naar Bethlehem. Ze dragen dan een grote schriftrol met zich mee met daarop honderden namen. Namen van mensen voor wie zij bidden. De rol met deze namen wordt na aankomst in Bethlehem in de geboortegrot gelegd tijdens de Kerstnachtmis aldaar. Het is mogelijk om uw naam en die van uw dierbaren met de monikken mee te geven. Dus in plaats van dat wij hier het vredeslicht ontvangen, kunnen we onze namen en die van onze dierbaren naar Bethlehem sturen, als teken van ons gebed.
Wilt u aan deze actie meedoen, geef dan de namen van de dierbaren waarvoor u wilt bidden en de locatie waar u bij hoort door (liefst) via het emailadres pastoorakhjellema@gmail.com of via het postadres: pastoor Jellema, Bethlehem-actie, Van Starkenborghstraat 1, 9721 EA Groningen. De namen worden dan doorgegeven aan de monniken van de Dormitio-abdij en worden in de kerstnacht dus in de Geboortegrot geplaatst. Als teken van uw gebed ontvangt U per opgegeven dierbare een klein documentje/kaartje. U kunt de enveloppe (op naam van U als aanvrager) met dit kaartje/deze kaartjes in de kerk van uw locatie komen ophalen tijdens de kerstvieringen en tijdens de kerstopenstelling van de kerk. De uiterste inleverdatum is 15 december 2020 aanstaande.
Een gezegende advent voor U allen,

Pastoor Arjen Jellema

Engelen-actie !
Een engel van iemand van ons
voor iemand van ons!

Zoals jullie in de Vierkant lazen en in de kerk zagen, gaan we engelen maken en deze geven aan de mensen die dat in deze tijd heel goed kunnen gebruiken. Je kunt iets origineels bedenken (één voorwaarde: de engel moet in een envelop passen) of je kan een pakketje pakken van het model dat achter in de kerk op tafel ligt en jij graag wilt maken. In dat pakketje zitten de meeste materialen die je nodig hebt.
Als de engel klaar is, breng je deze naar de kerk en wordt hij daar opgehangen.
De laatste week van de advent doen we iedere engel in een envelop en gaan we ze bezorgen bij onze ouderen die veel alleen zijn.
We zijn erg blij dat veel mensen enthousiast reageren en aan de slag zijn gegaan. Soms mislukte de 1e en moest er opnieuw begonnen worden, maar de aanhouder won ook in deze gevallen. Zoals je op de foto ziet, hangen er al prachtige creaties in de engelenboom.
Echter we zijn er nog niet. Het plan is erg ambitieus. We hebben bijna 80 engelen nodig. Dus hierbij vragen we ook jou om mee te doen. Dan hoeven we niemand teleur te stellen. Dat zou echt fantastisch zijn!

Zondag 13 december hopen we dat er genoeg engelen hangen en kunnen we beginnen met rond brengen.
We rekenen op je, we zullen die 80 engelen halen.

Pastoraatsgroep Salvator-Mariagemeenschap

 

Vieringen in de Advent en met de Kerstdagen

Reserveren:
Helaas kunnen we voor zover we nu weten het aantal mensen dat een viering wil bijwonen niet verruimen en dat betekent dat we doorgaan met het reserveringssysteem zoals u inmiddels van ons gewend bent waarbij er per viering maximaal 30 mensen worden toegelaten.

Kerstvieringen:
Omdat velen toch de behoefte hebben om met de Kerst een viering bij te wonen is besloten om de zondag na de Kerst, derde Kerstdag 27 december waarop het feest van de H. Familie gevierd wordt, ook te gebruiken hiervoor. Dit betekent dat er drie vieringen zijn voor de Kerst:
24 december Kerstavond om 20.00 uur:
Eucharistieviering met A. Jellema met muzikale begeleiding van Vocare o.l.v. M. Schembri
25 december 1e Kerstdag om 11.00 uur:
Woord- en communieviering met M. Oosting met muzikale begeleiding van F. Keverkamp
27 december H. Familie om 11.00 uur:
Eucharistieviering met A. Jellema met muzikale begeleiding van M. Schembri

Het is slechts mogelijk om voor één van deze vieringen te reserveren vanaf zondag 29 november via:
Psg.salvator@hildegardparochie.nl of reserveren.salvator@hildegardparochie.nl
• Intekenlijst in de kerk tijdens de vieringen op de zondagen van de Advent, uiterlijk zondag 20 december 2020.
U geeft uw naam en contactgegevens, telefoonnummer of e-mailadres, en eventueel de namen van degenen die met u meekomen door.

Voor alle vieringen en bijeenkomsten geldt:
• U bent welkom zolang u niet verkouden en/of grieperig bent, of hoest en/of koorts heeft.
• Er mag niet worden gezongen. Er wordt alleen gezongen door de cantor(s).
• Er worden geen handen geschud.
• Er wordt zoveel mogelijk afstand, minimaal 1,5 meter, gehouden. De zitplaatsen voor een viering zijn aangegeven d.m.v. een GvL.
• Er wordt nadrukkelijk geadviseerd door het bisdom om een mondkapje te dragen. Het mondkapje wordt alleen afgedaan bij de communie.
• Bij het bezoeken van de vieringen worden uw naam en contactgegevens (emailadres of telefoonnummer) genoteerd. Dit formulier wordt gedurende maximaal drie weken bewaard en daarna vernietigd wanneer er door de GGD geen contact met ons wordt opgenomen.

 

Woorden van hoop en troost

Nu de tweede golf van Covid-19 een feit is en velen naar houvast en steun zoeken in deze onzekere en zware tijd, wil de Raad van Kerken, een gemeenschap van 18 christelijke kerken en organisaties in Nederland, een helder, gezamenlijk geluid laten klinken. Daarom zendt de Raad vanaf 4 november wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uit in korte videofilmpjes van enkele minuten waarin, in afwisseling, kerkelijke vertegenwoordigers een bemoedigende boodschap uitspreken. Zo hoopt de Raad van Kerken ieder die getroffen is door het coronavirus of de gevolgen ervan een hart onder de riem te steken en bij te dragen aan onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar.
U kunt deze Woorden van Hoop en Troost vinden op:
Via de site van Rkkerk.nl (onder kopje Nieuws):
https://www.rkkerk.nl/raad-van-kerken-komt-met-woorden-van-hoop-en-troost-voor-tweede-golf-covid-19//
of via de site van de RaadvanKerken.nl (onder kopje Opinie):
https://www.raadvankerken.nl/opinie/woorden-van-hoop-en-troost/

Vierkerstmis.nl

Op vrijdag 27 november gaat de website Vierkerstmis.nl online. Op deze website nodigen de Nederlandse R.-K. bisschoppen iedereen uit om ook dit jaar Kerstmis te vieren, al is alles anders door Covid-19 en kunnen er door de beperkingen maar een beperkt aantal aanwezigen bij elke kerstviering zijn. Maar Kerstmis kan als belangrijk hoogfeest juist in deze tijd mensen inspireren en bemoedigen met de boodschap dat Jezus naar de wereld is gekomen om dichtbij te zijn in het leven van iedereen. De website biedt concrete handvatten om Kerstmis te vieren, ook als er geen plek in de kerken is.
Op Vierkerstmis.nl is verder onder meer een link naar een website met liturgieboekjes voor de zondagen van de Advent en de vieringen tijdens de feestdagen te vinden. Thuis vieren met een liturgieboekje voor t.v. bij NPO2, uitgezonden door de KRO kan ook. Ook is er een directe link naar het kerstverhaal in Lucas 2. Tijdens de periode van de Advent wordt Vierkerstmis.nl nog verder aangevuld met onder meer een doeboekje voor gezinnen, om thuis met de kinderen mee te kunnen vieren en een video met een boodschap van de bisschoppen, speciaal voor Kerstmis 2020.

Adventscollecte Voedselbank

De Voedselbank Stad Groningen heeft dagelijkse onkosten in de vorm van telefoonkosten, energiekosten, brandstof, verzekeringen, noem maar op. Hoewel het voedsel gratis beschikbaar wordt gesteld en ze alleen met vrijwilligers werken, is het onmogelijk met gesloten beurs te opereren.
De extra kosten voor elk voedselpakket bedragen tussen de 2 en 3 euro. Ze proberen deze kosten te dekken via fondsen, sponsoring en giften. Dit zijn noodzakelijke onkosten waarvoor zij uw hulp nodig hebben!
De collecte tijdens de Advent staat daarom geheel in het teken van de Voedselbank.
Uw gift is welkom:
• Tweede collecte gedurende de Adventstijd
• Of op bankrekening NL53 RABO 0329 4490 28 ten name van Stichting Voedselbank Stad Groningen

Deze winter is het extra hard nodig om voedsel en non-food in te zamelen voor de mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank. Om verspilling tegen te gaan is het aanbod van met name vers groente en fruit achtergebleven. Gelukkig bieden veel boeren en grootverbruikers hiervoor hun spullen aan.
Vanaf maandag 7 t/m zaterdag 12 december 2020 is er een grote kerstactie voor de Voedselbank Groningen-Stad. Het doel van de actie: Zoveel mogelijk levensmiddelen verzamelen zodat de Voedselbank weer een paar maanden vooruit kan! Daarnaast staan dagelijks vrijwilligers vanaf 10.00 tot 19.00 uur bij de supermarkten om producten in te zamelen.
• Dinsdag 8 december 2020: AH
• Woensdag 9 december 2020: Jumbo
• Donderdag 10 december 2020: Aldi, Coop, Plus
Met deze hulp zullen cliënten van de Voedselbank gedurende de wintermaanden weer verzekerd zijn van een goed en verantwoord pakket levensmiddelen en non food producten.

DE-punten
Heeft u waardepunten van Douwe Egberts waar u niets mee doet? De Voedselbank Stad Groningen wil ze graag hebben. In december kunnen we deze punten bij Douwe Egberts verzilveren voor pakken koffie. Een lekker kopje koffie voor onder de kerstboom of na het eten, wie wil dit niet?
Normaal gesproken kunnen D.E waardepunten niet meer worden omgeruild voor koffie. Voor het 9e jaar maakt Douwe Egberts een uitzondering voor de Voedselbanken. Dit was de afgelopen jaren een groot succes. In 2019 ontving de Voedselbank Stad Groningen meer dan 2.500 pakken. Daarom sparen we de waardepunten het hele jaar door.
Doe mee!
Haal de keukenlade leeg en doneer de D.E waardepunten. We hebben in 6 weken dat de doos in de kerk staat al 30.000 (!) punten opgehaald. Heeft u ook nog ergens wat liggen? U kunt ze brengen naar de Salvatorkerk en in de daarvoor bestemde doos bij de tafel van de Voedselbank doen. Wij zorgen dat ze bij de Voedselbank komen.

Woord & Muziek – Onderweg naar Kerst 2020

Tijdens de advent zal vanuit de RK-Nicolaaskerk op de dinsdagmiddag 1 – 8 – 15 – 22 december een uitzending worden verzorgd met Woord & Muziek. Dit in het teken van ‘Onderweg naar Kerst’. Er zullen teksten worden gesproken en er zal orgelmuziek zijn deels in samenspel met andere instrumenten. De orgelmuziek wordt verzorgd door Ger van der Werf en Drik Hoogstede. Medewerking wordt tevens verleend door Miriam de Groot (dwarsfluit).
De live-uitzending is van 15.30 tot 16.00 uur te zien en te beluisteren via:
www.kerkdienstgemist.nl > Haren > H.Nicolaaskerk. Daar is ook het programma van die middag te vinden.

In verband met de coronamaatregelen kunnen eventueel maximaal 30 luisteraars aanwezig zijn in de kerk. Aanmelding per middag via: nicolaasraad@hildegardparochie.nl

 

 

 

 

 

 

 

Meer berichten

Dierenmishandeling

Dierenmishandeling

Column van de Bisschop Dierenmishandeling Onlangs werden mij foto’s toegestuurd van mishandelde dieren. Het schijnt meer voor te komen dan we denken. Dat is trouwens met meer zaken zo. Kindermishandeling is in corona-tijd ook toegenomen. Evenals ouderenmishandeling!...

Roepingenzondag 25 mei 2021

Roepingenzondag 25 mei 2021

"Wees niet bang, kom dichterbij" In de Katholieke Kerk van het noorden (Groningen, Friesland, Drenthe, Noordoostpolder) is een blijvende behoefte aan priesters, diakens, pastoraal werkers en religieuzen, en aan mensen die kiezen voor een kerkelijk huwelijk. Wat kunnen...

Webinar Peter Bootsma op 22 april

Webinar Peter Bootsma op 22 april

Op 22 april -  een webinar door Peter Bootsma, voorzitter van Noorden Duurzaam en Groene Burgemeester van Groningen De webinar opent met de urgentie van duurzame ontwikkeling en de opdracht die ons in Laudato Si wordt gegeven. Daarna wordt aan de slag gegaan met drie...