Nieuwsbrief Salvator 1 november 2020

Gepubliceerd op: 31 oktober 2020

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 1 november 2020
31e zondag door het jaar Allerheiligen/Allerzielen

Beste parochianen,

November komt eraan. De wintertijd is al ingegaan, de dagen worden korter, de blaadjes vallen van de bomen en het weer doet dezer dagen ook niet erg zijn best om ons op te vrolijken. Maar af en toe zijn er toch lichtpuntjes te ontdekken. Zo hangt de sfeerverlichting in de stad en liggen de pepernoten en speculaas in de winkels en hier en daar ligt de kerstversiering al klaar. De middenstand is op weg naar Sint Maarten, Sinterklaas en daarna naar Kerst.
Maar in deze coronatijd wordt het helaas afgeraden om elkaar eens gezellig op te zoeken en samen dingen te ondernemen. Het kan en mag maar op zeer beperkte schaal waarbij groepsgrootte, afstand tussen mensen en aantal bewegingen, dus of iemand van zijn plek mag komen, bepalen hoe we dit moeten oppakken. De meeste doen het, maar wennen doet het niet.
Huisbezoeken worden door de pastores en de bezoekersgroep zoveel mogelijk als passend gecontinueerd. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek dan kunt u bellen met 050-5253467.

Wij vragen uw aandacht voor de volgende vieringen:
Allerzielen maandag 2 november 2020 om 19 uur
• Salvatorkerk:
• Woord- en communieviering met pastor Myriam Oosting
Vanwege de coronamaatregelen mogen slechts 30 mensen een viering bijwonen. Dat betekent helaas dat voor deze viering alleen nabestaanden van de overledenen aanwezig kunnen zijn.
• Nicolaaskerk te Haren
• Eucharistieviering met pastoor Arjen Jellema via de livestreaming. Er zal in deze viering aandacht geschonken worden aan álle overledenen van alle locaties en voor hen zal ook een kaars aangestoken worden https://kerkdienstgemist.nl/stations/1978-HNicolaaskerk
Voor wie dit wil bekijken:
Zondag 8 november 2020 om 10 uur:
Oecumenische viering in de Nicolaaskerk te Haren met als onderwerp Sint Maarten. Voorgangers zijn pastor Myriam Oosting en ds. Arlette Toornstra. Deze viering is online te volgen via de livestreaming https://kerkdienstgemist.nl/stations/1978-HNicolaaskerk

Elke zondag om 11 uur is er een eucharistie- of woord- en communieviering.
Voor alle vieringen en bijeenkomsten geldt:
• U bent welkom zolang u niet verkouden en/of grieperig bent, of hoest en/of koorts heeft.
• Er mag niet worden gezongen. Er wordt alleen gezongen door de cantor(s).
• Er worden geen handen geschud.
• Er wordt zoveel mogelijk afstand, minimaal 1,5 meter, gehouden. De zitplaatsen voor een viering zijn aangegeven.
• Er wordt nadrukkelijk geadviseerd om een mondkapje te dragen. Het mondkapje wordt bij voorkeur alleen afgedaan bij de communie.
• Bij het bezoeken van de vieringen worden uw naam en contactgegevens (emailadres of telefoonnummer) genoteerd. Dit formulier wordt gedurende maximaal drie weken bewaard en daarna vernietigd wanneer er door de GGD geen contact met ons wordt opgenomen.
• Voor de zondagsvieringen dient gereserveerd te worden. Voor de vieringen op de woensdagavond hoeft dit niet. Informatie staat hieronder.

Reserveren voor zondagsvieringen om 11.00 uur:
• Vanwege de coronamaatregelen mogen maximaal 30 mensen de vieringen bezoeken. U wordt verzocht hiervoor te reserveren via:
• Emailadres: psg.salvator@hildegardparochie.nl
Met vermelding van uw naam, aantal personen en telefoonnummer.
Tot vrijdagmiddag 18 uur voor de viering van de eerstvolgende zondag kunt u zich aanmelden. U krijgt vrijdagavond bericht of u terecht kunt.
• Telefoonnummer: 050-5253467
Telefonisch kunt u reserveren op vrijdagmiddag van 13-16 uur. U hoort dan meteen of er plek is.

Woensdagavondvieringen, gebedsdiensten en vespers:
• Omdat deze vieringen door minder dan 30 mensen worden bezocht, hoeft vooralsnog niet gereserveerd te worden. Wel worden contactgegevens genoteerd en drie weken bewaard.

Collectes:
• 2e collecte: Zondag voor de oecumene (Willibrordzondag) 8 november 2020:
IBAN NL73 INGB 0001 0876 28 t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en
Willibrord te Den Bosch
Deze collecte is voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Op de website www.oecumene.nl vindt u meer informatie over de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

• 2e collecte: Zondag 22 november 2020 Diocesane Jongerencollecte
IBAN NL42 INGB 0670 2655 78 t.n.v. Bisdom Groningen-Leeuwarden te Groningen o.v.v. Jongerencollecte
In het weekend van 21 en 22 november 2020 vindt in heel Nederland de jaarlijkse Jeugdcollecte plaats. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor de organisatie van jongerenprojecten in ons eigen bisdom en voor landelijke projecten waar onze jongeren aan deel kunnen nemen.
Volgend jaar starten we met een eigen WJD-kernteam met de voorbereidingen voor de Wereld Jongeren Dagen in Lissabon ’23. Deelnemers aan eerdere WJD’s geven aan dat zij zich door deze (inter)nationale evenementen met andere katholieke jongeren gesterkt voelen in hun geloof. De ervaring om er als jongere niet alleen voor te staan, maar deel uit te maken van een wereldkerk zorgt voor enthousiasme, verdieping en waardevolle ontmoetingen. Onze bisschop, Mgr. van den Hout, vindt het belangrijk dat katholieke jongeren elkaar in een groter verband kunnen ontmoeten. In ons bisdom worden daarom naast de jongerenweekends nog andere bijeenkomsten, cursussen en diaconale activiteiten met tieners en jongeren gehouden waarbij de gezamenlijkheid mogelijkheden biedt om in kwaliteit te investeren. Denkt u ook aan de Martinusdag en andere activiteiten voor vormelingen en natuurlijk om de drie jaar de Misdienaarsdag.
Dankzij uw gift en aandacht voor de jongerencollecte kunnen we samen het geloof doorgeven aan een volgende generatie. Dat is ons aller belang, mogen we ook op uw steun rekenen?

Voor de eigen parochie/Kerkbalans: t.n.v. RK Parochie Hildegard van Bingen Salvator
NL84 INGB 0000 9509 51

Toen kwam de tijd van afscheid nemen.
Soms te vroeg,
soms onverwacht,
soms na een lange weg,
soms als een schok,
soms als een opluchting,
maar altijd met verdriet om wat voorbij ging.

Wij herinneren ons al de goede en mooie momenten.
Wij herinneren ons de gezichten van onze dierbaren.
Hun ogen die wij zagen, die ons zagen,
die wij gezien hebben, die ons gezien hebben
die we nog zien als we aan hen denken…

Wij herinneren ons hun namen
en wij noemen hun namen, nu, in deze stilte.
We steken voor ieder van hen een lichtje aan,
om het licht dat zij waren
om het licht waarin ze zijn opgenomen
bij onze Lieve God
die al onze lieve doden behoedt en behoudt.
En om het licht dat zij altijd zullen zijn
in ons hart.
(Bron onbekend)

 

 

Meer berichten

Dierenmishandeling

Dierenmishandeling

Column van de Bisschop Dierenmishandeling Onlangs werden mij foto’s toegestuurd van mishandelde dieren. Het schijnt meer voor te komen dan we denken. Dat is trouwens met meer zaken zo. Kindermishandeling is in corona-tijd ook toegenomen. Evenals ouderenmishandeling!...

Roepingenzondag 25 mei 2021

Roepingenzondag 25 mei 2021

"Wees niet bang, kom dichterbij" In de Katholieke Kerk van het noorden (Groningen, Friesland, Drenthe, Noordoostpolder) is een blijvende behoefte aan priesters, diakens, pastoraal werkers en religieuzen, en aan mensen die kiezen voor een kerkelijk huwelijk. Wat kunnen...

Webinar Peter Bootsma op 22 april

Webinar Peter Bootsma op 22 april

Op 22 april -  een webinar door Peter Bootsma, voorzitter van Noorden Duurzaam en Groene Burgemeester van Groningen De webinar opent met de urgentie van duurzame ontwikkeling en de opdracht die ons in Laudato Si wordt gegeven. Daarna wordt aan de slag gegaan met drie...