Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 15 januari 2023

Gepubliceerd op: 19 januari 2023

God,
Schepper en Verlosser van alles,

leer ons naar binnen te keren
om gegrond te blijven
in uw liefdevolle Geest.

zo kunnen wij naar buiten gaan
met wijsheid en moed

om telkens weer
het pad van liefde en gerechtigheid te kiezen
(Bron: Gebed bij Week van het gebed www.wwekvanhetgebed.nl/

Vieringen
15 januari 11 uur DOLP-viering DOLP-werkgroep Groningen-Haren
18 januari 19 uur Er is wel een vesperviering! Daarna Kerkentocht.
22 januari 11 uur Oec. Viering in Salvatorkerk A. Jellema/ds. J.W. Nieboer
25 januari 19 uur Karmelitaanse Vesper A. Hilhorst/ G. Ettema
29 januari 11 uur Woord- en comm. Viering M. Oosting
1 februari 19 uur Euch.viering Maria Lichtmis en Blasiuszegen A. Jellema
8 februari 19 uur Vesper Mannenschola
15 februari 19 uur Karmelitaanse Vesper A. Hilhorst/ G. Ettema
22 februari 19 uur Aswoensdag euch.viering A. Jellema

Agenda bezinningsavonden, concert, toneel, evenementen

 • 18 januari 19 uur Start Kerkentocht vanaf Salvatorkerk, zie ook info hieronder
 • 22 januari 14.30 uur Dag van het Jodendom: Sterke vrouwen in de bijbel
  Plaats: Synagoge Folkingestraat te Groningen.
  Aanmelden: mw. Lisette Winter, tel. 050-4065888 of via e-mail: l.winter@bisdomgl.nl
  Meer informatie: Dag van het Jodendom – 22 januari in Groningen – Dag van het Jodendom
 • 1 februari 20 uur Bezinningsavond Katholiek, zo gek nog niet…. Parochiezaal Salvator.
  Aan de hand van een aflevering uit de dvd-serie Catholicism van fr. Robert Barron
  zullen we nadenken over ons geloof.
 • 16 februari 20 uur Bezinningsavond Het kruis van San Damiano Plaats Klein Hanckema te Zuidhorn.
 • 22 februari 20 uur Bezinningsavond Vasten in onze tijd. Parochiezaal Salvator.

Bezinningsavonden vervallen of verplaatst:
Omdat de Kerkentocht op woensdag in de week van het gebed voor de eenheid is, is de geplande bezinningsavond op woensdag 18 januari ‘Katholiek, zo gek nog niet’ verplaatst naar woensdag 1 februari om 20.00 uur in de parochiezaal van de San Salvatorkerk.
De geplande bezinningsavond op 18 januari en 15 februari ‘Eenvoudig leven’ gaat niet door.

Week van gebed voor eenheid 2023
De derde week van januari staat in het hele land in het teken van de Oecumene. Al meer dan honderd jaar wordt dan ‘De week van gebed voor de eenheid voor de christenen’ gevierd. Overal in Nederland zijn er op deze zondag oecumenische vieringen; een viering waarin men bidt om eenheid onder christenen; eenheid in de wereld. Ieder jaar is het een ander land dat de viering voorbereidt.

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Dit materiaal voor de Week van gebed voor eenheid 2023 werd voorbereid door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota waar racisme een grote rol speelt. Zij kozen het thema ‘Doe goed, zoek recht’ uit, naar aanleiding van een Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17.

Leer goed te doen
De eenheid van de christenen zou een teken moeten zijn van de herstelde eenheid van de hele schepping. Maar verdeeldheid onder christenen verzwakt dit teken en versterkt de gebrokenheid. Goed leren doen vereist dat we ervoor open staan om eerlijk naar onszelf te kijken. De Week van gebed voor eenheid is het ideale moment voor christenen om te erkennen dat de verdeeldheid in onze kerken niet los kan worden gezien van de verdeeldheid binnen de bredere menselijke familie. Samen bidden voor eenheid van christenen stelt ons in staat na te denken over wat ons bindt. Het ondersteunt onze inzet om onderdrukking en verdeeldheid tussen mensen aan te pakken.

Naast racisme zijn er nog meer velden van verdeeldheid. Neem nu de LHBTI. Ook daar is veel te winnen. Ter inspiratie en voor verdere informatie: Home – Stichting RK Homo-Emancipatie (rk-homo-emancipatie.nl)

Kerkentocht in Groningen-Zuid op woensdag 18 januari
Start: 19.00 uur San Salvatorkerk (Hora Siccema singel 202).

In het kader van de week van gebed vindt voor de derde keer een kerkentocht in Groningen plaats, dit keer in Groningen-Zuid. We starten bij de San Salvatorkerk. Vanaf de San Salvatorkerk lopen we naar de Maranathakerk, vervolgens naar de Molukse kerk en we sluiten af in de Immanuelkerk aan het Overwinningsplein. In iedere kerk worden we kort meegenomen door de plaatselijke gebedstraditie. Na afloop koffie en thee. Welkom!

Afsluiting van deze week met een oecumenische viering 22 januari 2023 11.00 uur in de Salvatorkerk
Oorlog en geweld, racisme, anti-semitisme, onrecht tegen vrouwen, homo-fobie; het zijn grote thema’s die wij als individu op wereldniveau niet zullen oplossen. Wel kunnen we bij onszelf te rade gaan en op kleine schaal een betere wereld maken. In de oecumenische viering op 22 januari met als thema Uit het water opgediept zal nader ingegaan worden hoe wij als mensen in het dagelijks leven steeds weer vanuit de bron, de woorden van Jezus, gezuiverd mogen worden om goed te doen en om zo ons te kunnen inzetten tegen onrecht en verdrukking in onze nabijheid. In deze viering gaan ds. Jan Willem Nieboer en pastoor Arjen Jellema samen voor.
De cantorij wordt versterkt met een aantal zangers uit de parochie onder leiding van Judith Oosterhoff.

De 2e collecte zal gehouden worden voor Vluchtelingenwerk Nederland. U kunt ook geld overmaken naar: RK Par. H. Hildegard-van Bingen locatie Salvator NL84 INGB 0000 9509 51 o.v.v. VluchtelingenWerk Nederland.

Givt: digitale deelname aan de collecte
Vanaf heden is het mogelijk gebruik te maken van de Givt-app. Daarmee is het digitaal rechtstreeks deelnemen aan de collecte in de kerk mogelijk. U kunt de app downloaden vanuit de app-store of play-store op uw smartphone.

Als u de app hebt gedownload en u zich daarin geregistreerd hebt dan kunt u op meerdere manieren geven aan een collecte.

In de kerk tijdens de collecte:

 • open de gift-app op uw telefoon
 •  toets het bedrag in voor de eerste collecte
 • als er nog een tweede collecte is, toets daar ook een bedrag in
 • kies collectemiddel, collectezak/schaal
 • hou de telefoon bij de 1e collecteschaal daar zit een zender in
 • U hebt nu voor zowel de eerst als eventueel voor de tweede collecte gegeven.

Op een plaats in de kerk waar een QR-code zit.
Dat kan een QR-code zijn b.v. op het koor om deel te nemen aan de gewone collecte of een speciale QR-code bij Maria voor een kaarsje.

 • open de gift-app op uw telefoon
 • toets het bedrag in voor de eerste collecte (of voor het kaarsje bij Maria)
 • als er nog een tweede collecte is, toets daar ook een bedrag in
 • kies, geef door middel van QR-code
 • Scan de QR-code
 • U hebt gegeven

Thuis geven aan de collecte:

 • De QR-code kan ook bij de collectedoelen staan als die in de nieuwsbrief of in Vierkant gepubliceerd staan.
 • Iedere gemeenschap heeft een eigen QR-code. Als u die scant als hierboven beschreven dan geeft u altijd aan de collectedoelen die vanaf die zondag die hele week tot zaterdag in uw gemeenschap gelden.

Geven aan een doel uit de lijst goede doelen die in de app staan.
In deze lijst staan allerlei doelen. Ook uw gemeenschap staat daar in. Als u die kiest dan geeft u aan uw eigen gemeenschap.

Vanaf 22 januari zit er een half uur vóór en een half uur na de viering iemand achterin de kerk om u de app Givt uit te leggen.

Inmiddels hebben scipio-app-gebruikers bericht gekregen van de penningmeester van het parochiebestuur. Mocht u nog geld op de Scipio hebben staan, dan kunt u contact opnemen met Aad Stolwijk penningmeester@hildegardparochie.nl

Collectes
In de maand februari zijn, naast de collectes voor onze eigen parochie, ook weer extra collectes gepland.

 • 12 februari:
  Lourdeswerk. Met de opbrengst van deze collecte wordt het ook voor mensen met een krappe beurs mogelijk gemaakt om een bedevaart naar Lourdes te maken.
 • 22 februari t/m 6 april:
  Vastenactie. Met het thema ‘Mensen onderweg’
  zamelen we geld in voor vluchtelingen, ontheemden en/of migranten. We willen ervoor zorgen dat de kwetsbare groepen ontheemden in de deelstaat Warrap, in Zuid-Soedan, weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
  U kunt uw gift ook overmaken op RK Par. H. Hildegard-van Bingen locatie Salvator NL84 INGB 0000 9509 51 o.v.v. Vastenactie 2023

Meer berichten

Kerstconcert met samenzang 17 december 2023

Kerstconcert met samenzang 17 december 2023

Kerstconcert met samenzang op 17 december 2023 De evenementencommissie van de H. Nicolaaskerk organiseert op zondagmiddag 17 december weer een mooi Kerstconcert in de kerk. Er is samenzang, het Nicolaas-projectkoor o.l.v. Trevor Mooijman zingt samen met koor- en...

800 jaar kerststal: leef toe naar Kerstmis met de website Vier.nu

800 jaar kerststal: leef toe naar Kerstmis met de website Vier.nu

Kerstmis staat voor de deur. Met de website Vier.nu leeft u toe naar dit belangrijke christelijke hoogfeest. Dit jaar is er op de site speciale aandacht voor de kerststal, want het is precies 800 jaar geleden dat de eerste levende kerststal werd ingericht. In aanloop...

Dag van het Jodendom 14 Januari 2024

Dag van het Jodendom 14 Januari 2024

LEF / LEV DAG VAN HET JODENDOM 14 JANUARI 2024 Op initiatief van de Nederlandse bisschoppen wordt in Nederland, evenals in vele andereEuropese landen, rond 17 januari 2024 de Dag van het Jodendom gehouden. Dit jaar is hetthema: LEF / LEV. THEMA: LEF/ LEV Wat betekent...