Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 24 januari 2021

Gepubliceerd op: 24 januari 2021

Bezinning

Een mens wordt altijd geroepen
vanuit zijn dagelijks bezig zijn.
Vissen bijvoorbeeld,
als hij een visser is.
Lesgeven bijvoorbeeld,
als je leraar bent.
Autorijden bijvoorbeeld,
als je als chauffeur je brood verdient.
Als het daar waar je bezig bent,
duidelijk wordt
dat, in alles wat je doet,
het steeds om mensen gaat,
om het opvissen van mensen,
het opvoeden tot betere mensen,
het op weg helpen van mensen,
dan is  je roeping begonnen.
Visser van mensen worden,
zorgende mens voor mensen worden,
zelf beter mens worden…
Daar gaat het om in elke roeping.
Wie dat echt wil beleven
zal veel achterlaten,
maar krijgt veel in de plaats.

(uit: 3e zondag door het jaar B 2018 | Parochie Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen (http: blog.dominicanenschildebergen.be)

Oecumenische viering Salvatorgemeenschap: geen viering in de Salvatorkerk

Voor onze gemeenschap betekent dit dat er op het eind van deze week, op zondag 24 januari a.s. om 10.00 uur, de jaarlijkse oecumenische viering zal zijn en dit jaar vanuit de Immanuelkerk.

Tijdens deze viering zal de muziek worden verzorgd door een organist en er zal een CD meespelen.

U kunt de uitzending volgen via:

De website van de Immanuelkerk Groningen Rooster van Kerkdiensten – Immanuelkerk Groningen (immanuelkerk-groningen.nl)

Orde van dienst oecumenische viering 24 januari 2021 Groningen-Zuid

Thema: Blijf in mijn liefde

Welkom en mededelingen
Kaarsen
Stilte

Zingen: Nieuwe Liedboek 970: 1, 2 en 3
Vlammen zijn er vele, een is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele, een is het licht,
wij zijn een in Christus.

Ranken zijn er vele, een is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele, een is de stam,
wij zijn een in Christus.

Gaven schonk Hij vele, een is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele, een is de Geest,
wij zijn een in Christus.

Bemoediging en groet
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft
over alle grenzen heen.

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest is met u allen

Inleiding viering Zingen: L 970: 4 en 5
Velen mogen dienen 
als onze Heer, 
Hij wast onze voeten, 
velen mogen dienen
als onze Heer, 
wij zijn een in Christus.

Leden zijn er vele,
een is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
een is zijn kerk,
wij zijn een in Christus.

Kyrie gebed met responsies:

Lofprijzing , afgewisseld met:

Wake
Lezen: Joh. 15: 1-8

Lied: Ubi caritas, Taizé
Ubi caritas et amor, ubi caritas, deus ibi est.

Samen stil zijn

Lezen: Joh. 15: 9-17
Orgelspel: Innerlijk licht, o Jezus Messias
Overweging
Zingen: L 653: 1,5 en 7
Gebeden met responsie:

Lezen: Joh. 15: 9-17
Orgelspel: Innerlijk licht, o Jezus Messias
Overweging
Zingen: L 653: 1,5 en 7
Gebeden met responsie:

Naar de kern brengen…. en naar de wereld

Onze Vader

Orgelspel: Innerlijk licht, o Jezus Messias

Gezamenlijke tekst uitspreken, waar we ook zijn
Bid en werk, opdat Gods Koningschap zichtbaar zal zijn.
Laat het Woord van God leven blazen in je werken en rusten, de hele dag door.
Koester de innerlijke stilte in alles wat je doet,
want zo ben je thuis bij Christus.
Word vervuld met de Geest van vreugde, eenvoud en barmhartigheid.

Diaconale mededelingen

Slotlied: Nieuwe Liedboek 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
Uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen

Orgelspel: Amen

Voorgangers: pastor Myriam Oosting en ds. Anita Akkerman
Lector: Tineke Tims
Organist: Sietze de Vries
Zang: Judith Oosterhoff

 

 

Overige vieringen:
Voorlopig gaan we door met de vieringen waarbij maximaal 30 mensen zijn toegestaan excl. dienaren (koster, voorganger, organist, cantors). Het kan zijn dat regels aangescherpt worden, dan zullen we u hierover berichten.
We willen u nogmaals verzoeken om voor de zondagsvieringen te reserveren om het risico te voorkomen dat u niet wordt toegelaten. Dit kunt u doen:
• Per e-mail: reserveren.salvator@hildegardparochie.nl
• Telefoon: 050-5253467 (op vrijdagmiddag tussen 13-16 uur)

Algemeen:
• Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft, hoest, niest of koorts heeft. Indien u gereserveerd heeft willen wij u verzoeken om (liefst tijdig) af te melden.
• Er is beperkte toegang tot het toilet, ga thuis vooraf of na de viering.
• Een mondkapje is verplicht, behalve bij de communie.
• Houd voor, tijdens en na de viering zoveel mogelijk 1,5meter afstand van elkaar.
• Tijdens de viering:
• Er mag niet gezongen worden, alleen door de cantors.
• Er is een collecte na de viering in de collecteschaal bij de uitgang.

Digitaal collecteren:
Hieronder volgt de brief van de penningmeester van de Hildegardparochie. Deze brief zal ook in Vierkant vermeld worden.

 

Beste parochianen van de Hildegardparochie.

Het parochiebestuur en uw locatieraad willen digitaal collecteren voor de parochie mogelijk maken. We werken steeds minder met contant geld wat we op zak hebben voor de collectes en nu in corona tijd komen we ook minder in de kerk naar de vieringen.

U kunt dan bijdragen aan de collectes via de Scipio app voor digitaal collecteren.
Met een gewone bankoverschrijving naar de bankrekening van uw geloofsgemeenschap kan het ook maar dan krijgt u voor elke collectebetaling ook de transactiekosten van de bank.
Bij gebruik van de app hebben we dat alleen maar bij het opwaarderen van een tegoed wat je in de app zet, middels een iDEAL betaling. Die kosten zijn voor de parochie.

Vanuit dat tegoed kunt u aan diverse collectes kleinere bedragen toekennen zonder bankkosten. De bijdrage aan de collecte kunt u op elk gewenst moment doen b.v. in de kerk, tijdens of na afloop van de viering, maar ook op een willekeurig moment thuis.
U ziet in de app de lopende collectes. Als u een collecte aan toetst, dan kunt u vanuit het tegoed wat in uw app staat een bedrag toekennen aan die collecte.
Op deze manier kunt u de collectegiften eventueel aftrekken voor de belasting.
Als u zich aanmeldt bij de penningmeester (penningmeester@hildegardparochie.nl ) met uw e-mailadres dan krijgt u van Scipio een uitnodiging om de app te installeren op uw mobiele telefoon met een instructie filmpje. Dan wijst het zich van zelf.
Als u zich aanmeldt dan stuur ik u verdere instructies en kan ik zo nodig helpen met installeren.

Aad Stolwijk,
Penningmeester

Bisdomblad SPREEK!
SPREEK! is de titel van het tijdschrift van het bisdom Groningen-Leeuwarden.
Vier keer per jaar brengt het blad het katholieke geloof ter sprake met inspirerende gesprekken, opinies, verdiepende artikelen, een column van de bisschop en berichten uit het bisdom. Elk nummer kent een thema op het grensvlak van geloof, kerk en samenleving. Dit blad ligt ook achter in de kerk bij de ingang, maar het is ook digitaal te lezen via www.bisdomgl.nl
In het laatste (december-)nummer o.a. een column van bisschop van den Hout met als titel “COVID en bijbels omgaan met besmettelijke zieken” en de rubriek Opinies van parochianen een mooi verhaal over “Engelen die voorbijgaan of blijven” door Paulien Elshof.

 

Gebed: Elke dag een Glimlach

Laat mij, God, een glimlach zien,
zo’n geschenkje van hierboven,
waarmee ‘k verder leven kan,
in Uw goedheid mag geloven,
iets dat mij gelukkig maakt,
hoop geeft voor de dag van morgen,
zodat in mijn hart weerklinkt:
‘God, U zult wel voor mij zorgen!

Laat mij, God, een glimlach zien,
zelfs ook in de kleinste zaken,
door een woord dat wordt gezegd
of een hand die mij zal raken,
door een vriendelijk gebaar
van een kind dat mij zal groeten,
waardoor ik opnieuw ontdek
dat ‘k Uw liefde mocht ontmoeten.

Laat mij, God, een glimlach zien,
als ik moe en uitgestreden
in het duister van de nacht
om een uitkomst heb gebeden.
Toon mij dat Uw grote kracht
in het kleine ligt verborgen,
door een lach die U laat zien,
deze dag en ook weer morgen!

(Bron: https://overwegingen-psalmen.jouwweb.nl)

 

Meer berichten

Speciale uitgave van het bisdomblad Spreek!

Speciale uitgave van het bisdomblad Spreek!

Gisteren en vandaag bij abonnees op de mat gevallen en bij dit bericht vindt u de elektronische PDF-versie. Deze Spreek! is mede mogelijk gemaakt door parochievrijwilligers in ons bisdom (zie redactioneel Voorwoord). Met het thema ''Opnieuw beginnen'' is de inhoud na...

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 21 december 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 21 december 2021

Beste medeparochianen, Helaas zijn na de aanscherping van de coronamaatregelen per 1 december nieuwe aanscherpingen van kracht per 19 december. We begrijpen dat dit weer een teleurstelling zal zijn voor velen, juist ook in deze tijd, maar om met de bisschoppen te...

Covid richtlijnen parochie per 22 december 2021

Covid richtlijnen parochie per 22 december 2021

Beste allen Naar aanleiding van de nieuwe "lockdown" maatregelen van de overheid is overwogen welke Covid-maatregelen binnen de parochie aangepast moeten worden.We hebben daarbij gelet op de adviezen van het Interkerkelijk Contact in Overheidzaken (CIO) en op de...