Oecumene in Beweging bijeenkomst

Gepubliceerd op: 25 January 2018

22
MAART, 2018

Parochiehuis
Dr. Nassaulaan 3c
Assen

Van 20.00 tot 22.00 uur

Avond over oecumene in ontwikkeling

Op donderdag 22 maart 2018 organiseert de Projectgroep
Toerusting van het Vicariaat Groningen-Drenthe een avond over oecumene.

Sinds de Tweede Wereldoorlog maken kerken en christelijke geloofsgemeenschappen kennis met elkaar en groeien ze naar elkaar toe. Dit noemen wij oecumene.

Vooral in de jaren zestig en zeventig verkeerde de oecumene
in een stroomversnelling. Er ontwikkelden zich volop inter-
kerkelijke initiatieven, enerzijds ontwikkeld door de geloofsgemeenschap zelf en anderzijds van bovenaf aangemoedigd.

Velen vonden het een verademing het geloof samen te kunnen vieren, waarbij muren en grenzen geen rol speelden. Een grote rol speelde daarbij het grote aantal gemengde huwelijken. Daardoor kwam oecumene op een andere manier de kerk in.

Ondertussen zijn we decennia verder en lijkt het oecumenisch vuur geluwd. Iedere kerk of christelijke geloofsgemeenschap is bezig met zijn of haar overleven. Het is maar moeilijk over eigen grenzen heen te kijken.
Oecumene .. wat was dat ook al weer?
Maar .. lijdt de oecumene wel een tanend bestaan? Of is ze er wel, maar aan de oppervlakte niet erg zichtbaar?

Deze avond laten we zien dat oecumene lééft.
Gast vanavond is o.a. dominee Bert Altena,
voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken,
Groningen en Drenthe.

Aan bod komen de volgende oecumenische initiatieven:

 

  • Open Huis, Assen
  • Kerk in de Kas, Erica
  • Platform Kerk en Aardbeving (Groningen)
  • Pelgrimeren in Groningen
  • Diaconale activiteiten in de parochie
  • Heilige Drie-eenheid  (Hoogeveen-Meppel-Beilen)
  • Het mooiste Bijbelverhaal van Groningen

Waar, wanneer, wie en voor wie?

Waar:
Parochiehuis
Dr. Nassaulaan 3c
Assen

Wanneer:
Donderdag 22 maart 2018
van 20.00 tot 22.00 uur

Voor wie:
Leden van parochiebesturen, locatieraden, PCI’s, oecumenische werkgroepen, redacties parochiebladen en  allen die de oecumene een warm hart toedragen.

Door wie:
Ds Bert Altena, voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken Groningen-Drenthe en andere initiatiefnemers op het gebied van de oecumene.

Opgave:
Aanmelden tot 14 maart 2018 bij:
Vicariaat Groningen-Drenthe
t.a.v. mevr. L. Winter
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
tel. (050) 40 65 888 alle dagen (vrijdagmiddag afwezig)
e-mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl

Meer berichten

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Op zondag 19 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...

Standaard- of formuliergebeden

Standaard- of formuliergebeden

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...