Oecumenische viering Raad van Kerken Zuidhorn zondag 21 juni

Gepubliceerd op: 15 juni 2020

Op zondag 21 juni is er een online te volgen oecumenische viering van de Raad van Kerken Zuidhorn om 11 uur. Pastor Myriam Oosting zal hierin namens onze H. Hildegardparochie voorgaan. Aram Kooistra-Pourjafar zal namens onze Jozefgemeenschap mee voorgaan. Paulien Costongs is cantor en zal bovendien blokfluit spelen.

Het thema dit jaar is: “Wees niet bang, heb goede moed!”. Dit thema spreekt uit de lezingen, maar past ook mooi bij het feit dat de viering plaatsvindt op de dag na Wereldvluchtelingendag.  Andere jaren organiseerde de gezamenlijke diaconie van de Gastkerk en de Dorpskerk de “Tafels van Hoop”, waar vluchtelingen en inwoners van Zuidhorn elkaar konden ontmoeten. Dat zou dit jaar op 20 juni ook gebeuren, maar kan vanwege de coronacrisis niet doorgaan.

Tijdens de viering is er ook een gedeelte speciaal voor de kinderen.

Vanwege de corona-maatregelen hebben we dit jaar voor een livestream-viering gekozen. De viering vindt plaats vanuit de H. Nicolaaskerk in Haren omdat we daar als Hildegardparochie inmiddels gewend zijn geraakt aan het organiseren van livestreams. Deze viering is live te volgen op Kerkdienstgemist.nl , locatie Haren – Nicolaaskerk of via deze link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1978-HNicolaaskerk/events

In de Raad van Kerken Zuidhorn zijn leden van onze Jozefgemeenschap vertegenwoordigd, van de Verenigde Doopgezinde Gemeente van het Westerkwartier, van de Dorpskerk (PKN) en van de Gastkerk (PKN).

Wij hopen dat we digitaal met velen van u samen deze oecumenische viering mogen vieren en biddend verbonden mogen zijn.

De liturgie van de viering vindt u als pdf-bestand via deze link. Er staan steeds twee pagina’s naast elkaar, zodat u het bestand desgewenst makkelijk op uw eigen printer kunt afdrukken.

In de liturgie vindt u ook de bestemming van de collectes in de viering:
– Tafels van Hoop (NL89 RABO 0375 8665 66 t.n.v. Diaconie Dorpskerk Zuidhorn of NL22 RABO 0375 8245 10 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Zuidhorn, o.v.v. Tafels van Hoop) en
– Wilde Ganzen Coronafonds (NL53 INGB 0000 0400 00 t.n.v. Wilde Ganzen, o.v.v. Wilde Ganzen Coronafonds).

Meer berichten

Kinderen actief in Zuidhorn

Kinderen actief in Zuidhorn

De kinderen van de Jozefgemeenschap zijn in 2020 niet alleen maar thuisgebleven, er zijn toch heel wat activiteiten geweest. Kijk voor een overzicht op de kinderpagina van onze website.   De foto bovenaan deze pagina is 21 februari (2021) gemaakt tijdens de...

Jongeren actief in Zuidhorn

Jongeren actief in Zuidhorn

De jongeren van de jongerencatechese, locatie Jozef in Zuidhorn, zijn ook in 2020 actief gebleven, ondanks alle beperkingen door corona. Sinterklaas vieren (was nog 2019), kerstacties, maar jammer genoeg geen jongerenviering dat jaar. Kijk op de jongerenpagina voor...

Nieuwe Semester van de Bonifatius Academie

Nieuwe Semester van de Bonifatius Academie

Het nieuwe semester van de Bonifatius Academie gaat online! Aanmelding vanaf vandaag. Het nieuwe semester van de Bonifatius Academie in 2021 gaat met vijf aantrekkelijke nieuwe cursussen van start. In principe zijn de bijeenkomsten online. We hopen rond de afsluiting...