Oecumenische viering Raad van Kerken Zuidhorn zondag 21 juni

Gepubliceerd op: 15 June 2020

Op zondag 21 juni is er een online te volgen oecumenische viering van de Raad van Kerken Zuidhorn om 11 uur. Pastor Myriam Oosting zal hierin namens onze H. Hildegardparochie voorgaan. Aram Kooistra-Pourjafar zal namens onze Jozefgemeenschap mee voorgaan. Paulien Costongs is cantor en zal bovendien blokfluit spelen.

Het thema dit jaar is: “Wees niet bang, heb goede moed!”. Dit thema spreekt uit de lezingen, maar past ook mooi bij het feit dat de viering plaatsvindt op de dag na Wereldvluchtelingendag.  Andere jaren organiseerde de gezamenlijke diaconie van de Gastkerk en de Dorpskerk de “Tafels van Hoop”, waar vluchtelingen en inwoners van Zuidhorn elkaar konden ontmoeten. Dat zou dit jaar op 20 juni ook gebeuren, maar kan vanwege de coronacrisis niet doorgaan.

Tijdens de viering is er ook een gedeelte speciaal voor de kinderen.

Vanwege de corona-maatregelen hebben we dit jaar voor een livestream-viering gekozen. De viering vindt plaats vanuit de H. Nicolaaskerk in Haren omdat we daar als Hildegardparochie inmiddels gewend zijn geraakt aan het organiseren van livestreams. Deze viering is live te volgen op Kerkdienstgemist.nl , locatie Haren – Nicolaaskerk of via deze link: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1978-HNicolaaskerk/events

In de Raad van Kerken Zuidhorn zijn leden van onze Jozefgemeenschap vertegenwoordigd, van de Verenigde Doopgezinde Gemeente van het Westerkwartier, van de Dorpskerk (PKN) en van de Gastkerk (PKN).

Wij hopen dat we digitaal met velen van u samen deze oecumenische viering mogen vieren en biddend verbonden mogen zijn.

De liturgie van de viering vindt u als pdf-bestand via deze link. Er staan steeds twee pagina’s naast elkaar, zodat u het bestand desgewenst makkelijk op uw eigen printer kunt afdrukken.

In de liturgie vindt u ook de bestemming van de collectes in de viering:
– Tafels van Hoop (NL89 RABO 0375 8665 66 t.n.v. Diaconie Dorpskerk Zuidhorn of NL22 RABO 0375 8245 10 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Zuidhorn, o.v.v. Tafels van Hoop) en
– Wilde Ganzen Coronafonds (NL53 INGB 0000 0400 00 t.n.v. Wilde Ganzen, o.v.v. Wilde Ganzen Coronafonds).

Meer berichten

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen Vanaf 21 juni zijn er op de andere locaties van onze H. Hildegardparochie weer vieringen in de eigen kerk. De Jozefkerk volgt één week later, omdat er op 21 juni via een livestream een oecumenische viering wordt...

14 juni  Hoogfeest van het heilig Sacament

14 juni Hoogfeest van het heilig Sacament

Eerste lezing: Deuteronomium 8, 2-3.14b-16a; Tweede lezing: 1 Korintiërs 10, 16-17; Evangelie: Johannes 6, 51-58. De overweging kunt u volgen via de livestreaming. Beschouwing over Sacramentsdag: Deze zondag vieren we Sacramentsdag en zwaaien we Sander Hof uit, die na...

Bonifatius herdenking in Dokkum

Bonifatius herdenking in Dokkum

Bisschop Van den Hout voorganger bij Bonifatius herdenking in Dokkum Zondagmorgen 14 juni a.s. is vanaf 9.45 uur op You Tube een live-stream uitzending te volgen van de eucharistieviering in Dokkum ter gelegenheid van de jaarlijkse Bonifatius herdenking. Bisschop Ron...