Ontmoetingsdag voor mensen die hun partner verloren hebben

Gepubliceerd op: 15 January 2018

Ontmoetingsdag voor mensen die hun partner verloren hebben

by | Jan 15, 2018 | Nieuws

Donderdag 15 maart 2018 van 10.00 tot 15.30 uur
‘De Ontmoeting’ Emmeloord
Europalaan 42, 8303 GK Emmeloord

Het verlies van je partner is heel ingrijpend. Je leven staat opeens op zijn kop en misschien vraag je je af hoe je verder kunt na dit verlies, en het leven weer de moeite waard kunt vinden.
In ieder geval is de verwerking van verlies, het hervinden van het leven zonder je partner, voor iedereen verschillend. Vele factoren spelen daarbij een rol. Vele mensen in je directe omgeving of daarbuiten proberen je daarbij tot steun te zijn.

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden is zo’n groep, die ú tot steun wil zijn bij het verwerken van uw verlies. Zij organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een ‘Ontmoetingsdag’ voor mensen zoals u. Deze keer is dat de regio Zuidwest.

Het ‘ontmoeten’ staat op deze dag voorop. De dag is namelijk vooral bedoeld om de eigen ervaringen met andere mensen, die eveneens hun partner hebben verloren, te delen. Het is een dag, waarop u op verhaal mag komen en waarop u vrijelijk mag zeggen wat u er eigenlijk van vindt.

Na de dagopening zal pastor Bernard Buit uit Veendam een inleiding houden over verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan bij de plaats,die God daarbij inneemt. De dag zal worden besloten met een korte viering.

Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.

Bijdrage in de kosten:

Er wordt van u een bijdrage in de kosten gevraagd van € 12,00. Daarvoor ontvangt u tevens koffie/thee en een lunch. Uw bijdrage kunt u op de dag zelf bij binnenkomst voldoen.

Opgave:

Wij willen u verzoeken zich vóór 7 maart 2018 op te geven. U kunt zich telefonisch en via de email aanmelden. Tel. 050-4065888
Email: l.winter@bisdomgl.nl
Na opgave ontvangt u rond 8 maart een programma, een routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag. Er is voldoende parkeerruimte.

Wij hopen op een goede en helende
ontmoetingsdag met u!

Namens de werkgroep Partnerverlies

voorzitter

Pastor Bernard Buit

Informatie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met :

Mevr. A.E. van Diepen-Galama, Tel. 0527-252418
Dhr. A.M.J. v.d. Rijdt, tel. 0527-615748
Mw. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820
Mevr. A. van Mensvoort-Brugmans, tel. 0591-351605

Meer berichten

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Op zondag 19 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...

Standaard- of formuliergebeden

Standaard- of formuliergebeden

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...