...
Ontmoetingsdagen voor mensen die hun partner hebben verloren
gepubliceerd: 9 augustus 2023

ONTMOETINGSDAG IN HOOGEVEEN
voor mensen die hun partner hebben verloren

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. De ontmoetingsdag is dit najaar op DONDERDAG 19 oktober 2023 van 10-15.30 uur in de parochiezaal te Hoogeveen (adres: Blankenslaan Oost 2A, 7901 BE)

Het ontmoeten van elkaar staat deze dag voorop, omdat gesprek met mensen die een soortgelijke ervaring hebben heel waardevol en helend kan zijn.
Pastoraal werker Wiebe Mulder, voorzitter van de werkgroep, vertelt iets over het omgaan met verlies en rouw, ook in het perspectief van het geloof. Hij zal ook stilstaan bij de plaats die God daarbij inneemt. De dag wordt afgesloten met een korte gebedsviering.

Voor koffie/thee en een lunch is gezorgd. We verwachten van u een bijdrage in de kosten van € 12,00. Desgewenst kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.

Tot 11 oktober 2023 kunt u zich opgeven bij:
Bisdom Groningen-Leeuwarden
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
tel. 050-4065888
Email: l.winter@bisdomgl.nl

Voor meer informatie kunt u bellen met:
Dhr. H.J.M. Steentjes, tel. 06-50462220
Mevr. M.G. Scholte Aalbes-Schomaker, tel. 0599-587331
Mevr. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820
Dhr. T. Groen, tel. 0527-202535

Na opgave ontvangt u rond 12 oktober 2023 een programma, een routebeschrijving en verdere informatie over de ontmoetingsdag. Hoogeveen is per bus en trein bereikbaar. Voor meer informatie over vervoer kunt u contact opnemen met mw. L. Winter: e-mail: l.winter@bisdomgl.nl, telefoon: 050-4065888

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.