Overzichtstentoonstelling Hongerdoeken in Domkerk

Gepubliceerd op: 7 maart 2019

Overzichtstentoonstelling Hongerdoeken in Domkerk

Overzichtstentoonstelling hongerdoeken in Domkerk
“Hongeren naar gerechtigheid”

Tijdens de vastentijd 2019 (7 maart tot en met Goede vrijdag 19 april) zijn in de Domkerk in Utrecht zogenoemde ‘hongerdoeken’ te zien, een eeuwenoude kunstvorm. Het gebruik van hongerdoeken stamt uit de Middeleeuwen. Tijdens de vastentijd (veertig dagen voor Pasen) hingen de doeken in de kerk om het zicht op het altaar te ontnemen als een aansporing voor de mensen om tot inkeer te komen. De doeken toonden afbeeldingen van verhalen uit de Bijbel: vanaf het scheppingsverhaal tot aan de laatste levensdagen van Jezus. Vanwege de vastentijd en het daar bij horende hongergevoel, kwam de benaming ‘hongerdoek’ in zwang. Na de Reformatie (16e eeuw) verdween het gebruik van de hongerdoek.

In 1976 gaf Misereor, de Duitse missieorganisatie, de oude Middeleeuwse traditie een nieuw leven. Nu met de bedoeling om te dienen als bezinning op het leven en lijden van Jezus. De doeken leggen een verbinding tussen de traditie van het vasten en de hedendaagse wereldwijde problemen als honger en armoede. Elke twee jaar nodigt Misereor een schilder uit Afrika, Latijns-Amerika of Azië uit om een schilderij te maken. Van het schilderij worden hongerdoeken gemaakt die gebruikt worden voor bezinningsmomenten tijdens de veertigdagentijd in protestantse en Rooms-katholieke kerken.

Kunst als plek van dialoog
De hongerdoeken vormen een brug naar de grote culturele en spirituele rijkdom van landen in het Zuiden. De meeste kunstenaars die de hongerdoeken hebben geschilderd, kennen zowel het Zuiden als het Noorden. Zij zijn door hun hongerdoeken bruggenbouw(st)ers tussen hun eigen en onze cultuur en spiritualiteit. Met deze tentoonstelling wil Vastenactie laten zien dat Hongerdoeken een bijdrage leveren aan de dialoog tussen het Zuiden en Westen. Ontwikkelingssamenwerking is werken aan armoedebestrijding en het verbeteren van leefomstandigheden voor alle mensen. We kunnen daarin enkel slagen wanneer we oog hebben voor mensbeelden en waardepatronen. Kunst, cultuur en religie zijn de plekken waar beelden voor een nieuwe wereld ontstaan. Hongerdoeken laten zien dat ontwikkelingssamenwerking geen eenrichtingsverkeer is. Ze drukken ten diepste uit dat er geen ‘hulpgevers’ en ‘hulpontvangers’ zijn, maar dat iedereen op deze éne wereld leeft en dat we samen van deze wereld een plek kunnen maken waar het goed leven is voor iedereen.

Praktische informatie
U kunt de tentoonstelling bezoeken van donderdag 7 maart t/m Goede Vrijdag 19 april 2019 in de Domkerk in Utrecht (Achter de Dom 1). De toegang is gratis.
Openingstijden Domkerk:
• maandag t/m vrijdag van 11.00 – 16.00 uur
• zaterdag van 11.00 – 15.30 uur
• zondag van 13.30 – 16.00 uur

Rondleidingen
Tijdens de tentoonstellingsperiode is er elke donderdag om 14.00 uur een gratis rondleiding langs de hongerdoeken.

Meer berichten

Week van gebed voor eenheid 2021

Week van gebed voor eenheid 2021

ANDERS DAN ANDERS Van zondag 17 tot zaterdag 24 januari 2021 kan iedereen weer meedoen met de jaarlijkse Week van Gebed. In Groningen wordt dit georganiseerd door een werkgroep met mensen uit verschillende achtergronden. Ze doen dit op verzoek van de Raad van Kerken...

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Elke zondag worden er vieringen gehouden worden in de eigen Jozefkerk. Overigens kunt u elke zondag om 9.30 uur de viering in de Nicolaaskerk blijven volgen via de livestream. Maar… er zijn wel de nodige maatregelen nodig. Er mag maar een beperkt aantal mensen...

Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

Naar aanleiding van de eerdere ophef over aantallen kerkbezoekers elders in het land, hebben de Nederlandse kerkgenootschappen overleg gevoerd met minister Grapperhaus van justitie over een verstandige werkwijze. Iedereen maakt zich grote zorgen over de snelle toename...