Partnerverlies Ontmoetingsdag

Gepubliceerd op: 1 September 2019

Partnerverlies Ontmoetingsdag

Ontmoetingsdag in Coevorden
Datum: Donderdag 10 oktober 2019
Het verlies van je levenspartner is heel ingrijpend. Je leven staat op zijn kop. Je vraagt je misschien af: hoe verder alleen? Wat maakt het leven weer de moeite waard? Het verwerken van verlies, het hervinden van het leven zonder je partner, is voor iedereen verschillend. Veel factoren spelen een rol. Mensen in je directe omgeving of daarbuiten proberen tot steun te zijn.

De diocesane Werkgroep Partnerverlies van het bisdom Groningen-Leeuwarden is zo’n groep die ú tot steun wil zijn bij het verwerken van uw verlies. De werkgroep organiseert elk half jaar in een andere regio een ‘Ontmoetingsdag’ voor mensen zoals u. In het najaar van 2019 is dat de regio Drenthe.

Elkaar ‘ontmoeten’ staat op deze dag voorop. Het is vooral bedoeld om eigen ervaringen met anderen, die ook hun partner hebben verloren, te delen. Een dag eigenlijk, waarop u op verhaal mag komen, en waar u vrijelijk kan zeggen wat u er van vindt.

Na de dagopening houdt pastor Bernard Buit uit Veendam een inleiding over verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij inneemt. De dag wordt besloten met een korte viering.

Als u er prijs op stelt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.

Bijdrage in de kosten

We vragen een eigen bijdrage in de kosten van € 12,00.  U ontvangt daarvoor ook koffie/thee en een lunch. U kunt op de dag zelf uw bijdrage voldoen.

Informatie: Contactpersonen voor nadere informatie zijn:

          Mw. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820

          Mevr. A. van Diepen-Galama, tel. 0527-252418

          Dhr. A.M.J. v.d. Rijdt, tel. 06-51042611

 Aanmelding: Opgave van uw komst vóór 2 oktober 2019 via het bisdomhuis, mw. Lisette Winter. Tel.: 050 – 406 58 88. E-mail: l.winter@bisdomgl.nl

Na opgave ontvangt u rond 3 oktober 2019 een programma en verdere informatie over de ontmoetingsdag.
Het adres is: parochiecentrum St. Antoniusgebouw, Wilhelminasingel 2A, 7741 HK Coevorden. Coevorden is per trein en bus bereikbaar.  Wij hopen op een goede en helende ontmoetingsdag met u!

Namens de werkgroep Partnerverlies,
Pastor Bernard Buit  (voorzitter)

Meer berichten

Hildegardmeeting 20 september afgelast

Hildegardmeeting 20 september afgelast

Hildegardmeeting zondag 20 september afgelast In overleg met de andere leden van de organisatie van de Hildegarddag moet ik jullie mededelen dat de Hildegarddag op zondag 20 september (gezamenlijk bijeenkomen in Den Horn) NIET doorgaat.Er zijn parochiebreed te weinig...

Concept locatievisie Jozefgemeenschap 2020-2026

Concept locatievisie Jozefgemeenschap 2020-2026

Beste parochianen van de Jozefgemeenschap, Bijgaand (klik op deze link) treft u een concept aan van een door de Jozefraad geschreven missie en visie. De locatieraad moet én de praktische gang van zaken op de locatie coördineren, én, vanuit een pastorale insteek, oog...

Programma Raad van Kerken Zuidhorn 2020 – 2021

Programma Raad van Kerken Zuidhorn 2020 – 2021

Via deze link kunt het boekje van het WinterWerk van de Raad van Kerken Zuidhorn lezen: een breed scala aan activiteiten op het gebied van vorming en toerusting. De opzet is nadrukkelijk oecumenisch van aard. Opgave kan via de mail (u krijgt dan ook een...