Partnerverlies Ontmoetingsdag

Gepubliceerd op: 1 September 2019

Partnerverlies Ontmoetingsdag

Ontmoetingsdag in Coevorden
Datum: Donderdag 10 oktober 2019
Het verlies van je levenspartner is heel ingrijpend. Je leven staat op zijn kop. Je vraagt je misschien af: hoe verder alleen? Wat maakt het leven weer de moeite waard? Het verwerken van verlies, het hervinden van het leven zonder je partner, is voor iedereen verschillend. Veel factoren spelen een rol. Mensen in je directe omgeving of daarbuiten proberen tot steun te zijn.

De diocesane Werkgroep Partnerverlies van het bisdom Groningen-Leeuwarden is zo’n groep die ú tot steun wil zijn bij het verwerken van uw verlies. De werkgroep organiseert elk half jaar in een andere regio een ‘Ontmoetingsdag’ voor mensen zoals u. In het najaar van 2019 is dat de regio Drenthe.

Elkaar ‘ontmoeten’ staat op deze dag voorop. Het is vooral bedoeld om eigen ervaringen met anderen, die ook hun partner hebben verloren, te delen. Een dag eigenlijk, waarop u op verhaal mag komen, en waar u vrijelijk kan zeggen wat u er van vindt.

Na de dagopening houdt pastor Bernard Buit uit Veendam een inleiding over verliesverwerking. Hij zal ook stilstaan bij de plaats, die God daarbij inneemt. De dag wordt besloten met een korte viering.

Als u er prijs op stelt, kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.

Bijdrage in de kosten

We vragen een eigen bijdrage in de kosten van € 12,00.  U ontvangt daarvoor ook koffie/thee en een lunch. U kunt op de dag zelf uw bijdrage voldoen.

Informatie: Contactpersonen voor nadere informatie zijn:

          Mw. M.H.A. Steen-Blom, tel. 0516-850820

          Mevr. A. van Diepen-Galama, tel. 0527-252418

          Dhr. A.M.J. v.d. Rijdt, tel. 06-51042611

 Aanmelding: Opgave van uw komst vóór 2 oktober 2019 via het bisdomhuis, mw. Lisette Winter. Tel.: 050 – 406 58 88. E-mail: l.winter@bisdomgl.nl

Na opgave ontvangt u rond 3 oktober 2019 een programma en verdere informatie over de ontmoetingsdag.
Het adres is: parochiecentrum St. Antoniusgebouw, Wilhelminasingel 2A, 7741 HK Coevorden. Coevorden is per trein en bus bereikbaar.  Wij hopen op een goede en helende ontmoetingsdag met u!

Namens de werkgroep Partnerverlies,
Pastor Bernard Buit  (voorzitter)

Meer berichten

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Op zondag 19 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...

Standaard- of formuliergebeden

Standaard- of formuliergebeden

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...