Presentatie pastor Myriam Oosting

Gepubliceerd op: 14 September 2019

Het is een grote vreugde om U aan te kondigen dat onze bisschop mgr. dr. C.F.M. van de Hout zending heeft verleend aan pastor Myriam Oosting

Zij is per 1 september 2019 benoemd als pastoraal werker in de Heilige Hildegard van Bingen parochie te Groningen, Haren en Zuidhorn.

De presentatie van pastor Myriam Oosting zal plaatsvinden onder de Eucharistieviering op zondag 22 september aanstaande,
om 10:00 uur in de San Salvatorkerk, Hora Siccamasingel 202 te Groningen. In deze Eucharistieviering zal vicaris Wellen samen met het pastoresteam voorgaan.

Wij willen U van harte uitnodigen hierbij aanwezig te zijn.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om pastor Myriam Oosting met haar benoeming te feliciteren en kennis met haar te maken.

Bestuur Heilige Hildegard van Bingenparochie

Meer berichten

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 21 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 21 juni

Op zondag 21 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...

Standaard- of formuliergebeden

Standaard- of formuliergebeden

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...