Protocol Kerkgangers Salvatorkerk

Gepubliceerd op: 18 juni 2020

Mededelingen van de locatieraad en de pastorale steungroep in verband met het openstellen van de kerk voor vieringen vanaf 21 juni:

Per 1 juni zijn er weer vieringen in de kerk mogelijk. 
Om logistieke redenen starten wij dus voor alle parochianen op 21 juni. De livestream-vieringen vanuit Haren zullen blijven doorgaan om 9.30 uur. In de Salvatorkerk zal de viering weer om 11 uur zijn.
Om te kunnen starten is er op parochieel niveau (Hildegardparochiebestuur) en op locatieniveau (Salvatorraad en PSG en met afgevaardigden van de andere locaties) overleg geweest en zijn er protocollen opgesteld. Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM en het protocol “Kerkelijk Leven op anderhalve meter’. Sommige regels zullen inmiddels vertrouwd klinken, aan andere zult u ongetwijfeld moeten wennen. Hieronder volgen regels en aanwijzingen die voor u van belang zijn.

Algemeen:
  • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft, hoest, niest of koorts heeft, ook als u gereserveerd heeft.
  • Er is beperkte toegang tot het toilet, ga thuis vooraf of na de viering.
  • Houd voor, tijdens en na de viering zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar.\
Reserveren voor de vieringen van 21 en 28 juni en het doorgeven van misintenties vanaf 21 juni:

De 2 vieringen in juni zijn toegankelijk voor 30, vanaf 1 juli voor maximaal 100 mensen. Omdat wij niet meer dan 100 personen verwachten in juli, hebben wij vooralsnog geen reserveringssysteem vanaf juli. U kunt reserveren via de e-mail of via de telefoon:

• Telefonisch kunt u reserveren op vrijdagmiddag 19 juni en 26 juni 13-16 uur. U hoort dan meteen of er plek is.
 E-mail: tot vrijdagmiddag 18 uur vóór betreffende zondag.
o U krijgt vrijdagavond bericht of u terecht kunt. Mocht dit de 21e niet lukken, dan bent u sowieso welkom op de 28e.
o Graag uw naam, aantal personen en telefoonnummer doorgeven.
Misintenties: Er wordt tot nader order geen gebruik gemaakt van het intentieboek. U kunt uw intenties doorgeven tot zaterdagavond 20 uur via e-mail of telefonisch. Uw gebed zal zondags worden voorgelezen. Dit geldt ook na 1 juli.
•  Telefoonnummer: 050-5253467
• Emailadres: Psg.salvator@hildegardparochie.nl

Begin van de viering:

• Er is één toegangsdeur namelijk via de Hora Siccamasingel. Mocht u slecht ter been zijn, dan mag u gebruik maken van de ingang aan de Van Starkenborgstraat 1. U dient dan aan te bellen.
• Volg instructies van de gastheer of gastvrouw.
• Desinfecteer uw handen bij binnenkomst bij de desinfectiezuil.
• Loop naar uw plaats: direct of via Maria. Bijdragen voor de Voedselbank kunt u achterlaten in de krat of in het busje.
• Zitplaatsen zijn aangegeven door middel van een liturgieblad. We verzoeken u de bank vanuit het midden te vullen om ‘passeren’ te voorkomen. Ook van de ‘stoelen’ kan gebruik gemaakt worden.

Tijdens de viering:
• Er zijn geen misdienaars, er is geen koor. Wel een organist en cantor(en).
• U dient het lichaam, met name het gezicht niet aan te raken: ‘kruisteken in de lucht’.
• Er mag niet gezongen worden, er wordt geen gebruik gemaakt van de GVL.
• Er is een collecte na de viering in de collecteschaal bij de uitgang.
• Vredeswens: door een hoofdknikje, een hand op het hart of het ‘namastégebaar’. U blijft op de plaats.

Communie:
• De koster zal u uitnodigen.
• Desgewenst kunt u vooraf aan het ontvangen van de hostie nogmaals de handen desinfecteren met een door uzelf meegenomen flaconnetje desinfectiemiddel of doekje.
• De looprichting is zoals u gewend bent.
• De voorganger en/of lector dragen een gezichtsmasker.
• U ontvangt de hostie via een communietangetje/pincet direct op de hand of desgewenst op een schone (witte) (zak)doek.

Einde van de viering:
• De koster zal u uitnodigen om de bank te verlaten.
• U volgt de aangegeven looproute naar buiten.
• U kunt uw bijdrage achterlaten in de collecteschaal vlakbij de uitgang.
• Uw liturgieblad kunt u meenemen of achterlaten in de betreffende bak bij de uitgang.
• Er zal tot nader order geen koffie/thee geschonken worden na de viering.

Wij hopen op een spoedig weerzien met elkaar.

Namens PSG en Salvatorraad,
Marleen Verstappen

Meer berichten

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021 Palmzondag en Goede WeekIn deze nieuwsbrief vindt u o.a.: Nieuws rond de Vastenactie voor zover bekend Informatie over de vieringen en activiteiten in de Goede Week en Pasen (ook voor de jeugd) Daarnaast links naar...

Nieuwsbrief 7 maart 2021 Salvatorgemeenschap

Nieuwsbrief 7 maart 2021 Salvatorgemeenschap

Zegen in lockdown-tijd Zegen deze dagDe mensen die niet naar buiten kunnenDe mensen die zich opgesloten voelenDe mensen die opgesloten zijnZegen deze dagDe mensen die opgesloten zijn in zichzelfDe mensen die zich ingesloten voelenDe mensen die ruimte en adem...

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 14 februari 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 14 februari 2021

Bijzondere vieringen: Aswoensdag in Coronatijd Woensdag 17 februari is het Aswoensdag met een viering om 19 uur. Een askruisje kunnen we dit jaar helaas niet ontvangen. Dat zou tegen de Corona-regels ingaan. Maar er is een alternatief gevonden. Een ritueel waarbij...