Retraiteweekend Klooster Thuine (Duitsland)

Gepubliceerd op: 17 December 2019

Retraite Maart 2020: Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus

vrijdag 27 maart 2020

Eind maart 2020 is in het Klooster Thuine (Duitsland) een diocesaan retraiteweekend met Peter Vermaat over het leven en de betekenis van de apostel Paulus.  Aanvankelijk was Paulus fanatiek tegenstander en vervolger van ‘de aanhangers van de Weg’, zoals de eerste christenen werden genoemd. Na zijn dramatische ervaring en bekering in Damascus ontpopt hij zich echter als een vurig verkondiger van het christelijk geloof. Hij schrijft brieven en doorkruist tal van landstreken en steden op zijn zendingsreizen.

Toch krijgen we moeilijk een beeld van Paulus. Bronnen over hem zijn tegenstrijdig. Zijn brieven zijn na zijn dood geredigeerd. De vraag is: wat heeft hij eigenlijk zelf geschreven? En waardoor of door wie werd hij gedreven? In dit retraiteweekend maken we kennis met het leven en enkele brieven van de apostel Paulus.

Programma

Plaats: Klooster Thuine, Duitsland.  Datum: vrijdag 27 maart – zondag 29 maart 2020.  Tijd: aankomst 20.00 uur; vertrek 16.00 uur.  Opgave vóór 13 maart 2020 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden, Lisette Winter, e-mail: l.winter@bisdomgl.nl
tel. 050 – 4065888.

Inlichtingen over het programma: Peter Vermaat, tel. 0518 – 451751.

Meer berichten

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 21 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 21 juni

Op zondag 21 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...

Standaard- of formuliergebeden

Standaard- of formuliergebeden

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...