Roepingenweekend 17-35 jarigen klooster Thuine

Gepubliceerd op: 7 September 2019

Een afwisselend en inspirerend weekend op 25-27 oktober a.s. in het Franciscanessenklooster van Thuine in Duitsland. Bedoeld voor  17- tot 35 jarigen, binnen en buiten het bisdom, die zich oriënteren op  roeping voor het priesterschap, intrede in een klooster en bijbehorende levensvragen als katholiek gelovige in deze tijd. Er zijn gesprekken in groepsverband naast onderlinge ontmoeting tijdens  gezamenlijke maaltijden,  vieringen in de kloosterkerk en gezellige nazit.  Op vrijdag(avond), zaterdag en zondag zijn er ook ontmoetingen met speciale gasten over  hun roeping: twee zusters Franciscanessen, een priester die van elders naar Nederland kwam, en de getuigenis van een katholiek echtpaar. Op zondag is een eucharistieviering en ontmoeting met bisschop Ron van den Hout.  Overnachting en maaltijden vinden plaats in het gastenverblijf van het Franciscanessenklooster. 

Aanvang programma:  vrijdagavond 25 oktober 17.00-18.30 uur: aankomst in het Franciscanessenklooster met aansluitend avondeten.  Einde programma:  zondagmiddag 27 oktober  vanaf 15.00 uur, na gezamenlijke eucharistieviering, lunch en afscheid. 
Er wordt een eigen bijdrage van € 40 gevraagd. Mocht dit een probleem zijn dan kun je dat gerust aangeven.
Speciale wensen aangaande het eten, bv. dieet of vegetarisch, graag vooraf aangeven.

Meer details over de locatie,  gezamenlijk reizen (carpoolen; NS) en  het weekendprogramma: ga naar onze website www.bisdomgl.nl. (onder kopje agenda en kopje nieuws) of zie bijgaande link flyer roepingenweekend

Opgave: Pastoor Tjitze Tjepkema (Coevorden), M 06 – 11273673. M tjepk090@planet.nl

Meer berichten

Hildegardmeeting 20 september afgelast

Hildegardmeeting 20 september afgelast

Hildegardmeeting zondag 20 september afgelast In overleg met de andere leden van de organisatie van de Hildegarddag moet ik jullie mededelen dat de Hildegarddag op zondag 20 september (gezamenlijk bijeenkomen in Den Horn) NIET doorgaat.Er zijn parochiebreed te weinig...

Concept locatievisie Jozefgemeenschap 2020-2026

Concept locatievisie Jozefgemeenschap 2020-2026

Beste parochianen van de Jozefgemeenschap, Bijgaand (klik op deze link) treft u een concept aan van een door de Jozefraad geschreven missie en visie. De locatieraad moet én de praktische gang van zaken op de locatie coördineren, én, vanuit een pastorale insteek, oog...

Programma Raad van Kerken Zuidhorn 2020 – 2021

Programma Raad van Kerken Zuidhorn 2020 – 2021

Via deze link kunt het boekje van het WinterWerk van de Raad van Kerken Zuidhorn lezen: een breed scala aan activiteiten op het gebied van vorming en toerusting. De opzet is nadrukkelijk oecumenisch van aard. Opgave kan via de mail (u krijgt dan ook een...