Roepingenzondag 25 mei 2021

Gepubliceerd op: 12 april 2021

“Wees niet bang, kom dichterbij”

In de Katholieke Kerk van het noorden (Groningen, Friesland, Drenthe, Noordoostpolder) is een blijvende behoefte aan priesters, diakens, pastoraal werkers en religieuzen, en aan mensen die kiezen voor een kerkelijk huwelijk.

Wat kunnen we doen?
  • Wees zelf actief. Ieder van ons wordt immers door God geroepen om dienstbaar te zijn in Kerk en samenleving.
  • Stimuleer anderen. Bouw mee aan geloofsgemeenschappen waarin mensen zich uitgenodigd voelen hun eigen roeping te verkennen en actief te worden.
  • Spreek over de mogelijkheden om priester, diaken, pastoraal werker of religieus te worden. Stimuleer mensen tot een ambt in onze Kerk.
  • Bid dat mensen durven kiezen voor een kerkelijk ambt. Sluit je aan bij allen die bidden om roepingen.
  • Ondersteun de diocesane opleidingen ook financieel. Uw bijdrage is belangrijk.

Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL94 INGB 0650 2508 26 t.n.v. Fonds Priesteropleiding Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Wil je informatie over een opleiding tot priester, diaken of pastoraal werker in ons bisdom of het leven als religieus, kijk dan op www.bisdomgl.nl/roepingen.
* Wil je je eigen roeping verkennen en beter leren kennen? Meer informatie over activiteiten van het roepenwerk in het bisdom Groningen-Leeuwarden bij
Johan Krijnsen – tel.: 06 25248674 – e-mail: johankrijnsen@hotmail.com
Pastoor Tjitze Tjepkema – tel.: 06 11273673 – e-mail: tjepk090@planet.nl

 

Meer berichten

De bijbel letterlijk lezen?

De bijbel letterlijk lezen?

De Bijbel letterlijk lezen? column juni van de bisschop We discussiëren wel eens over het lezen van de Bijbel, of dat letterlijk moet of symbolisch. Maar wat verstaan we onder ‘letterlijk’? Betekent het ‘historisch gebeurd’? We gebruiken het woord ‘letterlijk’ niet...

Woord & Muziek in de Maria-meimaand

Woord & Muziek in de Maria-meimaand

In navolging van de Woord & Muziek middagen in de Advent en Passietijd, zal er op donderdag 27 mei weer een Woord & Muziek bijeenkomst zijn, deze keer in de vroege avond. De muziek zal in afwisseling met teksten in het teken staan van de Maria-meimaand....

Dierenmishandeling

Dierenmishandeling

Column van de Bisschop Dierenmishandeling Onlangs werden mij foto’s toegestuurd van mishandelde dieren. Het schijnt meer voor te komen dan we denken. Dat is trouwens met meer zaken zo. Kindermishandeling is in corona-tijd ook toegenomen. Evenals ouderenmishandeling!...