Roepingenzondag 25 mei 2021

Gepubliceerd op: 12 april 2021

“Wees niet bang, kom dichterbij”

In de Katholieke Kerk van het noorden (Groningen, Friesland, Drenthe, Noordoostpolder) is een blijvende behoefte aan priesters, diakens, pastoraal werkers en religieuzen, en aan mensen die kiezen voor een kerkelijk huwelijk.

Wat kunnen we doen?
  • Wees zelf actief. Ieder van ons wordt immers door God geroepen om dienstbaar te zijn in Kerk en samenleving.
  • Stimuleer anderen. Bouw mee aan geloofsgemeenschappen waarin mensen zich uitgenodigd voelen hun eigen roeping te verkennen en actief te worden.
  • Spreek over de mogelijkheden om priester, diaken, pastoraal werker of religieus te worden. Stimuleer mensen tot een ambt in onze Kerk.
  • Bid dat mensen durven kiezen voor een kerkelijk ambt. Sluit je aan bij allen die bidden om roepingen.
  • Ondersteun de diocesane opleidingen ook financieel. Uw bijdrage is belangrijk.

Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL94 INGB 0650 2508 26 t.n.v. Fonds Priesteropleiding Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Wil je informatie over een opleiding tot priester, diaken of pastoraal werker in ons bisdom of het leven als religieus, kijk dan op www.bisdomgl.nl/roepingen.
* Wil je je eigen roeping verkennen en beter leren kennen? Meer informatie over activiteiten van het roepenwerk in het bisdom Groningen-Leeuwarden bij
Johan Krijnsen – tel.: 06 25248674 – e-mail: johankrijnsen@hotmail.com
Pastoor Tjitze Tjepkema – tel.: 06 11273673 – e-mail: tjepk090@planet.nl

 

Meer berichten

Jongerenplatform: Startactiviteit

Jongerenplatform: Startactiviteit

Op 29 augustus a.s. organiseren wij de startactiviteit van 2021-’22. We beginnen om 12 uur met de eucharistieviering in Beilen, waarna we lunchen en ’s middags gaan klimmen in het klimbos van Grolloo! Kosten voor deelname is €10,- pp., dit is inclusief de lunch. Adres...

Sacrament en Emotie

Sacrament en Emotie

Sacrament en emotie Je vraagt je soms af hoe de Heilige Geest werkt. Nou weet ik dat ook niet precies, en het zal ook niet iedere keer op dezelfde manier gaan, en niet bij iedereen op dezelfde wijze, maar af en toe zie ik dat een vormeling of een dopeling wordt...

Update Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter

Update Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter

Maatregelen vanaf 3 juli 2021 Gelet op de positieve landelijke ontwikkelingen kunnen de COVID-maatregelen verder versoepeld worden.We volgen daarbij de "Update Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter" van de RK Kerk. Dit houdt onder meer het volgende in: Het...