Roepingenzondag 25 mei 2021

Gepubliceerd op: 12 april 2021

“Wees niet bang, kom dichterbij”

In de Katholieke Kerk van het noorden (Groningen, Friesland, Drenthe, Noordoostpolder) is een blijvende behoefte aan priesters, diakens, pastoraal werkers en religieuzen, en aan mensen die kiezen voor een kerkelijk huwelijk.

Wat kunnen we doen?
  • Wees zelf actief. Ieder van ons wordt immers door God geroepen om dienstbaar te zijn in Kerk en samenleving.
  • Stimuleer anderen. Bouw mee aan geloofsgemeenschappen waarin mensen zich uitgenodigd voelen hun eigen roeping te verkennen en actief te worden.
  • Spreek over de mogelijkheden om priester, diaken, pastoraal werker of religieus te worden. Stimuleer mensen tot een ambt in onze Kerk.
  • Bid dat mensen durven kiezen voor een kerkelijk ambt. Sluit je aan bij allen die bidden om roepingen.
  • Ondersteun de diocesane opleidingen ook financieel. Uw bijdrage is belangrijk.

Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer NL94 INGB 0650 2508 26 t.n.v. Fonds Priesteropleiding Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Wil je informatie over een opleiding tot priester, diaken of pastoraal werker in ons bisdom of het leven als religieus, kijk dan op www.bisdomgl.nl/roepingen.
* Wil je je eigen roeping verkennen en beter leren kennen? Meer informatie over activiteiten van het roepenwerk in het bisdom Groningen-Leeuwarden bij
Johan Krijnsen – tel.: 06 25248674 – e-mail: johankrijnsen@hotmail.com
Pastoor Tjitze Tjepkema – tel.: 06 11273673 – e-mail: tjepk090@planet.nl

 

Meer berichten

Bisschoppen: geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis

Bisschoppen: geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en...

VierKerstmis website weer online

VierKerstmis website weer online

VierKerstmis.nl ook dit jaar online: kijk waar en wanneer u in onze parochie Kerstmis kunt vieren Op vrijdag 26 november, net voor het begin van de Advent, gaat/ging de website VierKerstmis.nl online. Dit initiatief van de Nederlandse R.-K. bisschoppen roept iedereen...

Concert in de H. Nicolaaskerk

Concert in de H. Nicolaaskerk

Op 19 december, de laatste zondag vóór kerstmis, zal in de H. Nicolaaskerk in Haren door de evenementen/Woord & Muziek-commissie een Advent & Kerstconcert georganiseerd worden met vooral veel muziek. Afhankelijk van de corona-maatregelen zal er ook samenzang...