Salvator nieuwsbericht 19 december 2021

Gepubliceerd op: 17 december 2021

Nieuwsbrief 19 december 2021

Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen:
‘Hoe kun je het moment bepalen
waarop de nacht ten einde is en de dag begint?’
‘Is het misschien het moment waarop je vanuit de verte
een hond van een schaap kunt onderscheiden?’,
vroeg één van de leerlingen.
‘Neen’, zei de rabbi.
‘Is het wanneer je van verre
een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden?’,
vroeg een andere leerling.
‘Neen’, zei de rabbi.
‘Maar wanneer is het dan?’, vroegen de leerlingen ongeduldig.
De rabbi antwoordde:
‘Het is als je in het gezicht van een ander mens kunt kijken
en daarin je zuster of je broeder herkent.
Tot op dat moment is de nacht nog bij ons…’.
(bron: https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/ritual.php?id=774)

Vieringen en samenkomsten rond de Kerstdagen:
 • 19 december 2021, 4e zondag van de Advent
  Eucharistieviering o.l.v. pastor A. Jellema,
  m.m.v. T. Mooijman (organist) en Schola Hildegardiensis
 • 24 december 2021, Kerstavond alleen via livestreaming
 • 19.30 uur Woord- en communieviering met pastor M. Oosting
  (het kerstverhaal voor kinderen)
 • 20.30 uur eucharistieviering met pastor A. Jellema en pastor M. Oosting
 • 25 december 2021, Eerste Kerstdag:
  Woord- en communieviering om 11.00 uur met
  pastor M. Oosting m.m.v. cantor/organist F. Keverkamp.
 • 26 december 2021, Tweede Kerstdag/H. Familie:
  Eucharistieviering met pastor A. Jellema,
  m.m.v. C. Straatman en de cantorgroep
 • 31 december Oudjaarsviering gaat niet door
 • 2 januari 2022 Openbaring des Heren/Driekoningen:
  Eucharistieviering met pastor A. Jellema
Internet of radio:

Op www.Vierkerstmis.nl vindt u verwijzingen naar liturgieboekjes voor de zondagen van de Advent en de eucharistievieringen tijdens de feestdagen. (‘Kijk de Eucharistieviering op NPO2’). Voor de kinderen is er een ‘doe-boekje’ waarin o.a tips voor de kerstvakantie, een recept voor kerstkransjes, een kerstgedicht en een knutselpagina.

Radio Maria: te beluisteren via DAB+ of internet (www.radiomaria.nl)
Kerstnacht 22:00 uur – De kerstnachtmis vanuit de H. Gerardus Majellakerk in Utrecht.
Eerste Kerstdag 10:00 uur – Hoogfeest van de Geboorte van de Heer.
Eucharistieviering vanuit de O. L. V. Sterre der Zee Basiliek in Maastricht.
Tweede kerstdag 10:00 uur – Feest van de H. Familie.
Eucharistieviering vanuit de Lodewijkkerk in Leiden.

Bijzondere viering:
23 januari Oecumenische viering in de Salvatorkerk 11.00 uur
Oecumenische viering in samenwerking met de Immanuelgemeenschap o.l.v. pastor A. Jellema en ds. J.W. Nieboer

Alternatieven voor de vieringen:
Via livestreaming:

www.kerkdienstgemist.nl> Haren > H.Nicolaaskerk
Alle zondagsvieringen om 9.30 uur

 • Kerstavond 24 december
  19.30 uur Woord- en communieviering met pastor M. Oosting met het kerstverhaal voor kinderen)
 • 20.30 uur eucharistieviering met pastor A. Jellema en pastor M. Oosting
 • Eerste Kerstdag 25 december
  9.30 uur Woord- en communieviering o.l.v. pastor Myriam Oosting
 • Tweede Kerstdag 25 december
  9.30 uur Eucharistieviering o.l.v. pastor A. Jellema
 • Live via televisie: NPO 2
  • Kerstavond 24 december
   23.59 uur vanuit de Sint-Janskathedraal te Den Bosch; Hoofdcelebrant: mgr. Gerard de Korte
 • Eerste Kerstdag 25 december
 • 11.00 uur (Eurovisieviering) vanuit Kapel Christus-Hogepriester, franciscanenklooster La Clarté-Dieu in Orsay, Frankrijk; Hoofdcelebrant: Franciscaan Michel Laloux
 • 12.00 uur Urbi et Orbi van Paus Fransiscus
 • Tweede Kerstdag 26 december
  10.00 uur Feest van de H. familie vanuit H. Nicolaaskerk te Baarn
  Celebrant: pastoor Joachim Skiba

Liturgie en COVID:

De richtlijnen in onze parochie zijn met ingang van zaterdag 18 december gelijk gebleven aan de eerdere richtlijnen van 21 november. Er is geen “coronapas” of reservering nodig voor de komende vieringen. U draagt een mondkapje bij het lopen door de kerk (naar de bank of tijdens de communie) en houdt 1,5 meter afstand van elkaar.
Helaas gaan alle vieringen na 17.00 uur niet door. Dit geldt in het bijzonder voor onze vespervieringen en ook de Kerstavondviering.

Mocht dit beleid wijzigen, dan krijgt u daar bericht van en het zal ook op de website geplaatst worden.

Diaconie in December:

Voor de mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank willen we een mooie en lekkere Kerst verzorgen. Doet u mee? Ons boodschappenlijstje is:
• Kerststol
• Lekker brood of cake (evt. afbakbrood)
• Koffie en thee
• Groenten in glas of blik of verse kool
• Chocolademelk, vruchtensap
U kunt de producten kwijt in de bak achterin de kerk. U kunt ook geld geven waarvoor wij kerstinkopen doen.

Alvast bedankt,
Ria de Kleijn, Durk Elzinga en Marleen Verstappen

Paus Franciscus en de liefde

Tijdens een ontmoeting op 15 december met de organisatoren en artiesten van het jaarlijkse kerstconcert in het Vaticaan sprak paus Franciscus over de tederheid, vreugde en hoop die voortkomen uit de liefde.

Lieve vrienden, goedemorgen en welkom!
Ik ben blij dat ik jullie kan begroeten voor het kerstconcert van morgenavond. Heel erg bedankt.
Kerstmis nodigt ons uit onze blik te richten op de gebeurtenis die Gods tederheid in de wereld bracht, een gebeurtenis die zorgde en nog steeds zorgt voor vreugde en hoop. Tederheid, vreugde, en hoop.

Taal van de liefde
Tederheid komt voort uit liefde, het is als een taal van de liefde. Als je van een kind houdt, raak je het aan, als je van je man of vrouw houdt, raak je hem of haar aan. Dat is een geste die ontstaat vanuit de liefde. Het gebaar van de liefde is heel simpel. In de kribbe zien we de liefde van een moeder die haar pasgeboren kind omhelst, de liefde van een vader die zijn gezin beschermt; we zien herders die ontroerd zijn door een pasgeboren baby, engelen die de komst van de Heer vieren…
Alles is doordrongen van het gevoel van verwondering en liefde dat leidt tot tederheid. De taal van God is nabijheid, medeleven en tederheid.

Kerststal
Sint-Franciscus van Assisi wilde met zijn levende kerststal laten zien wat er in de grot van Bethlehem was gebeurd, zodat mensen erbij konden stilstaan. De heilige was vervuld van een tederheid die hem tot tranen toe bewoog wanneer hij dacht aan de armoede waarin Gods Zoon was geboren.
En het is juist de hier geuite liefde die de vreugde opwekt. Het ontstaan van leven is altijd reden tot vreugde en dat helpt om het lijden te overwinnen. De glimlach van een kind doet zelfs het hardste hart smelten.

Jullie zetten je artistieke kwaliteiten in bij dit kerstconcert om onderwijsprojecten te steunen. Jullie muziek en gezang helpen om harten te openen en ervoor te zorgen dat degenen die lijden niet vergeten worden. Jullie muziek en gezang helpen om concrete gestes te doen die vreugde brengen aan talloze ouders die hun kinderen door middel van onderwijs een toekomst willen geven.
In de grot van Bethlehem werd hoop voor de mensheid geboren. De pandemie heeft helaas de onderwijskloof vergroot voor miljoenen kinderen en jongeren die van alle onderwijsactiviteiten zijn uitgesloten. En er zijn andere ‘pandemieën’ die de verspreiding van de cultuur van dialoog en verhinderen. Vandaag de dag overheerst helaas de ‘wegwerpcultuur’.

Wij zijn allemaal gelijk
Het licht van Kerstmis doet ons het gevoel van broederschap herontdekken en spoort ons aan solidair te zijn met degenen die in nood verkeren. En door middel van kunst schep je onmiddellijk broederschap; in de kunst zijn er geen vrienden en vijanden, wij zijn allemaal gelijk, allemaal vrienden, allemaal broeders en zusters.
Investeren in onderwijs betekent kinderen en jongeren helpen de belangrijkste waarden te ontdekken en hun de moed geven om hun toekomst met hoop tegemoet te zien. In het onderwijs ligt de kiem van de hoop: hoop op vrede en gerechtigheid, hoop op schoonheid, hoop op goedheid; hoop op sociale harmonie.

Broederschap en vrede
Heel veel dank voor de gulheid waarmee jullie projecten ondersteunen voor de jongere generaties. Ik wens jullie toe dat jullie altijd boodschappers van tederheid, vreugde en hoop mogen zijn. Een zalig Kerstmis van broederschap en vrede voor jullie allemaal.

(Vertaling Susanne Kurstjens, bron: Paus: ‘Kerstmis zorgt nog altijd voor vreugde en hoop’ – Katholiek Nieuwsblad)

Pastores, Salvatorraad en Pastorale Steungroep wensen u en allen die u omringen
een gezegend Kerstfeest en een hoopvol, licht en vreugdevol Nieuwjaar

Kerstboodschap bisschoppen
De Kerstboodschap van de R.-K. bisschoppen van Nederland vindt u elders op de website van de Hildegardparochie, op www.bisdomgl.nl en www.rkkerk.nl.

 

 

Meer berichten

Speciale uitgave van het bisdomblad Spreek!

Speciale uitgave van het bisdomblad Spreek!

Gisteren en vandaag bij abonnees op de mat gevallen en bij dit bericht vindt u de elektronische PDF-versie. Deze Spreek! is mede mogelijk gemaakt door parochievrijwilligers in ons bisdom (zie redactioneel Voorwoord). Met het thema ''Opnieuw beginnen'' is de inhoud na...

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 21 december 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 21 december 2021

Beste medeparochianen, Helaas zijn na de aanscherping van de coronamaatregelen per 1 december nieuwe aanscherpingen van kracht per 19 december. We begrijpen dat dit weer een teleurstelling zal zijn voor velen, juist ook in deze tijd, maar om met de bisschoppen te...

Covid richtlijnen parochie per 22 december 2021

Covid richtlijnen parochie per 22 december 2021

Beste allen Naar aanleiding van de nieuwe "lockdown" maatregelen van de overheid is overwogen welke Covid-maatregelen binnen de parochie aangepast moeten worden.We hebben daarbij gelet op de adviezen van het Interkerkelijk Contact in Overheidzaken (CIO) en op de...