Salvator Nieuwsbrief 10 oktober 2021

Gepubliceerd op: 8 oktober 2021

Liturgie en COVID:  

De richtlijnen in onze gemeenschap zijn met ingang van 25 september 2021 als volgt.  
 • Blijf thuis in geval van klachten zoals niezen, hoesten, verkoudheid en/of koorts.
 • De deur aan de van Starkenborghstraat is weer open voor alle parochianen.
 • Het aanmelden voor en het registreren van aanwezigen bij een viering vervalt.
 • Voor de toegang tot de kerk is geen “coronapas” nodig.
 • De handdesinfectie blijft staan.
 • De liturgieblaadjes en de GvL worden bij binnenkomst uitgereikt.
 • Omdat de ventilatie in ons kerkgebouw niet afdoende is (er is alleen natuurlijke ventilatie), is gekozen voor volkszang en wordt de 1,5 meterregel gehandhaafd.
 • Koorzang is toegestaan zonder een maximum aantal zangers. Wel moet men zich aan de regels voor koorzang houden: alleen zingen als men zeker is geen covid te hebben, zangers houden onderling voldoende afstand en staan in zigzag formatie.
 • Bij de communie mag u zelf naar voren lopen mits met voldoende onderlinge afstand.
 • Bij de vredeswens geen fysiek handen schudden.
 • Bij het verlaten van de kerk: geef elkaar de ruimte.
 • Collecte: geen schaal doorgeven, maar collecteschaal bij de uitgang en de scipio-app gebruiken.

 

10 oktober 2021 Gezinsviering

Op 10 oktober zal er een viering zijn met speciale aandacht voor gezinnen van jongere kinderen. De Salvatorcantorgroep zingt  onder begeleiding van Carlos Bollo Taizéliederen en enkele liederen speciaal voor kinderen. Na de viering is er koffie en zal er een bijeenkomst zijn voor de ouders met de pastores om elkaar te ontmoeten en te praten over geloof en opvoeding. Er is een crèche voor kinderen die jonger zijn dan 5 jaar gedurende de viering. Na de viering zullen de kinderen op een andere manier bezig gehouden worden.

 

EHC en Vormsel

Nu de richtlijnen het weer toelaten willen we de Eerste H. Communie en Vormsel met de bijbehorende voorbereidingen laten doorgaan. Op dit moment zijn we aan het inventariseren hoeveel kinderen in het voorjaar met de voorbereidingen kunnen en willen starten.

Enkele weken geleden zijn brieven of e-mails verstuurd naar de ouders of verzorgers van kinderen die in aanmerking komen voor het doen van de Eerste Heilige Communie of het Vormselen die wat leeftijd betreft bekend zijn bij ons in het administratieve ledenbestand.

Heeft u geen brief (Eerste H. Communie, groep kinderen van groep 4 en ouder) of e-mail (Vormsel) (kinderen vanaf 15 jaar) ontvangen en wilt uw kind hiervoor opgeven, dan kunt u mailen naar psg.salvator@hildegardparochie.nl of secr.salvator@hildegardparochie.nl.

Ook als uw kind (nog) niet gedoopt is of geen Eerste Communie heeft gedaan en u wilt dat uw kind meedoet, dan kunt u informatie vragen via bovengenoemde mailadressen.

 

Groene Kerken

Dat er een klimaatprobleem is met opwarmen van de aarde, kan u niet zijn ontgaan. Als kerk en gemeenschap willen we hieraan ons steentje bijdragen en we zijn nu de mogelijkheid aan het onderzoeken om ook lid te worden van Groene Kerken.

Van 30 september tot en met maandag 11 oktober 2021 gaat er een pelgrimstocht door Nederland, georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie in samenwerking met plaatselijke kerken, waarbij pelgrims vanuit Polen handtekeningen ophalen voor hun petitie die ze willen overhandigen op de klimaatconferentie in Glasgow. U kunt deze actie steunen door via internet een ‘handtekening’ te zetten via https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie

Gebed om het goede te zien

Goede God,
wat hebben wij het goed
hier in ons land.
Leer ons genieten
van alle mooie dingen die wij hebben,
maar leer ons ook
dat er meer is in de wereld
dan alleen maar meer hebben dan een ander.
Wij danken U
voor alle lieve mensen
en de dieren om ons heen.
Van alles is de liefde de beste.
Laat ons van elkaar houden.
Amen

(overgenomen uit Prettige zondag, Gooi en Sticht, Baarn, 1993, blz. 167 en te vinden op Kinderwoorddienst – Gebed om het goede te zien)

Meer berichten

Salvator covid-19 richtlijnen van 25 september

Salvator covid-19 richtlijnen van 25 september

De richtlijnen in onze gemeenschap zijn met ingang van 25 september 2021 als volgt. Blijf thuis in geval van klachten zoals niezen, hoesten, verkoudheid en/of koorts. De deur aan de van Starkenborghstraat is weer open voor alle parochianen. Het aanmelden voor en het...

Aanpassing coronamaatregelen

Aanpassing coronamaatregelen

Beste allen De regering heeft het COVID-beleid met ingang van morgen, zaterdag 25 september 2021, versoepeld.In navolging daarvan hebben ook de bisschoppen recent de landelijke richtlijnen aangepast.Het is duidelijk dat de risico's zeker nog niet verdwenen zijn zodat...

Nieuwe Covid-19 maatregelen vastgesteld

Nieuwe Covid-19 maatregelen vastgesteld

Gelet op de positieve landelijke ontwikkelingen heeft het Parochiebestuur de COVID-19 maatregelen vanaf zaterdag 5 juni 2021 als volgt vastgesteld: Het aantal parochianen tijdens een viering (bedienaren niet meegerekend dus) mag maximaal 50 bedragen (dat was 30). Voor...