...

Salvator Nieuwsbrief 12 maart

Gepubliceerd op: 11 maart 2023

Een waterbron

Hemelse Vader,
help mij U te zoeken
met heel mijn hart.
Geef dat mijn ziel
dorst heeft naar U
en dat Uw goede gaven
en alle inzichten
die Uw Geest mij schenkt,
in mij een waterbron worden,
“opborrelend tot eeuwig leven (Jo. 4,14),

(Bron: Van As naar Opstanding, Jan Hendriks, bisschop Haarlem-Amsterdam, blz. 50)

een bron waar ik altijd uit zal kunnen putten,
vooral wanneer alles om mij heen
droog en dor lijkt
en mijn ziel door een nacht gaat
waarin uitzicht ontbreekt.
Voed mijn ziel, Heer,
les mijn dorst,
niet voor even,
maar laat in mij een bron ontstaan
van levend water,
waaruit ik kan putten
altijd en eeuwig.
Amen.

Agenda

Vieringen t/m Pasen

 • 12 maart  11 uur         Euch. viering               A. Jellema                               Koffiestop! Met lotenverkoop
 • 15 maart  19 uur         Karm. Psalmviering    A. Hilhorst/G. Ettema          In Mariakapel
 • 19 maart  11 uur         Euch. viering               A. Jellema
 • 22 maart  19 uur         Boeteviering               A. Jellema
 • 26 maart  11 uur         Woord- en C. viering  M. Oosting                            Koffie (voor Vastenactie)
 • 29 maart  19 uur         Aanbidding                 A. Jellema                               Dienst in het engels
 • 2   april     11 uur         Palmzondag                A. Hilhorst-Joosten              Koffie (voor Vastenactie)
 •                  14.30 uur     Euch. viering               H. Beuker                              viering in het papiaments
 • 5   april     19 uur         Stabat Mater              M. Verstappen/C. Fictoor
 • 6  april      21 uur         Woord- en C. viering  M. Oosting
 • 7  april      15 uur         Liturgie van het lijden van de Heer –  A. Jellema
 •                    19 uur        Kruisweg                     DOLP
 • 8  april       22 uur        Paaswake                   M. Oosting                              Koffie
 • 9  april       11 uur        Euch. viering               A. Jellema

Agenda bezinningsavonden, concert, toneel, evenementen, etc.  t/m juni 2023

 

 • 15 maart                       Stemlokaal                 Kerkzaal                                  Prov. Staten en Waterschap
 • 22 maart   20 uur        Bezinningsavond        F. Homburg/A. Jellema          De historie van het passiespel
 • 5  april       20 uur        Bezinningsavond        C. Fictoor                                Bach Matthäus Passion ingeleid
 • 1  april       12-13 uur  Vastenlunch ophalen Opgave bij L. Heethuis           06 – 415 082 00
 • 12 april      14 uur       Themamiddag            M. Oosting                              Kruisbeelden en uitleg bij het
 •                                                                                                                               Kruis van San Damiano
 • 24 mei                    Reisje met werkgroep Welzijn Opgave bij L. Heethuis 06 – 415 082 00
 • 31 mei                    20 uur       Bezinningsavond        A. Jellema/M. Verstappen     H. Maria
 • 14 juni                    20 uur        Bezinningsavond        C. Fictoor, A. Hilhorst/G. Ettema Heiligen van onze dagen

Koffiestop zondag 12 maart

Graag willen wij u nog even herinneren aan de Koffiestop aanstaande zondag 12 maart. Tijdens de viering, voorafgaande aan de Koffiestop, gaan Arjen Jellema en Thea Zuidland met elkaar in gesprek over het werk van de Vastenactie. Zoals gebruikelijk in de vastentijd is er ook een tweede collecte voor de Vastenactie.

 Na de viering wordt er voor € 2,- koffie met een plakje cake of koek verkocht. Tijdens de Koffiestop is er een gezellige verloting in twee rondes. Pastoor Arjen Jellema zal de lootjes trekken en Anno Heethuis praat alles aan elkaar. De lootjes kosten € 1,- per stuk. Er staan per ronde 10 doosjes, genummerd van 1 t/m 10 klaar. Als uw lootje door pastoor Arjen is getrokken, is het aan u om een doosje te kiezen. Op het kaartje in het door u gekozen doosje staat dan wat uw prijs is. Kiest u het doosje met de hoofdprijs erin of een van de andere mooie prijzen? Het blijft een gok. De hoofdprijs is een high tea voor 4 personen op zaterdag 15 april.

Natuurlijk is de opbrengst van de Koffiestop en de verkoop van de koffie met cake/koek bestemd voor de Vastenactie. Komt u zondag ook?

PS: Het is wel handig om voldoende contant geld mee te nemen, want we hebben nog geen betaalautomaat.

 Hedwig, Gonnie, Lida, Mieke en Thea

 

Europese bisschoppen organiseren opnieuw gebedsestafette voor vrede in Oekraïne

Bisschop Ron van den Hout doet op vrijdag 17 maart in de St. Jozefkathedraal te Groningen mee aan een gebedsestafette voor vrede in Oekraïne georganiseerd door de Europese bisschoppen. Evenals in de voorgaande twee jaren organiseert de Commissie van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) in de Veertigdagentijd een eucharistische gebedsestafette onder de 39 aangesloten leden.  De landskerken zijn gevraagd om per bisdom op minstens op één plek te bidden en de Heilige Mis op te dragen voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en voor vrede in dit land. De estafette ging 22 februari van start in Albanië. Op 17 maart a.s. is Nederland aan de beurt. Alle Nederlandse bisdommen nemen op 17 maart deel aan de internationale oproep van de CCEE.

 Mgr. Van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, celebreert de mis in de Sint-Jozefkathedraal in Groningen om 12.30 uur.

Verdere informatie over deze gebedsestafette vindt u op www.rkkerk.nl en www.bisdomgl.nl

Jongerenactiviteiten:

Tienerweekend 28-30 april speciaal voor tieners van 12-18 jaar

Na de geslaagde tienerweekenden van de afgelopen twee jaar heeft het Jongerenplatform voor 2023 weer twee fantastische tienerweekenden gepland! Ook deze weekenden zullen zijn bij de Blauwe Zusters in Heiloo.

Een weekend met catechese, ontmoeting, leren en leven bij en met zusters, spelactiviteiten en gezelligheid! 

Meer informatie en aanmelden op www.bisdomgl.nl

 

Wereldjongerendagen 2023 in Lissabon! Reis mee vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden

Ben je in 2023 tussen de 16 en 30 jaar en wil je met katholieken van over de hele wereld je geloof delen? Ga dan mee naar de Wereldjongerendagen in Portugal! Van 27 juli tot 8 augustus ondernemen we de reis vanuit het bisdom Groningen-Leeuwarden. Meer informatie en aanmelden op www.bisdomgl.nl

Chrismamis 5 april te Leeuwarden voor jongeren

De Chrismamis is de eucharistieviering in de Goede Week waarin de bisschop de sacramentele oliën wijdt. Net als vorig jaar willen wij weer met zoveel mogelijk jongeren tussen de 12 en 35 jaar naar deze viering! De Chrismamis is elk jaar de eucharistieviering in de Goede Week, waarbij de bisschop de sacramentele oliën wijdt. De oliën worden door de priesters het hele jaar door in elke parochie gebruikt, o.a. voor ziekenzalving. Voor de viering gaan we samen eten, de kosten zijn €2,50 per persoon.

Aanmelden voor de Chrismamis activiteit kan via https://forms.gle/RoeV5GXmbiUaoeWy8
locatie catechese/eten:Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20, 8911 JT Leeuwarden
tijdstip: 16.15 uur (inloop)
locatie viering: Dominicuskerk, Harlingerstraat 26, 8913 CE Leeuwarden
tijdstip: 19.00 uur

Verdere informatie wordt binnenkort bekend gemaakt en kijk daarvoor ook op de website van het bisdom. Chrismamis Leeuwarden 5 april te Leeuwarden – Bisdom Groningen-Leeuwarden (bisdomgl.nl)

 


Website Vier.nu Pasen                 

Wat heeft Aswoensdag te maken met Pasen? Wat is de Veertigdagentijd eigenlijk en wat vieren we met Palmpasen? De landelijk website www.vier.nu Pasen geeft antwoord op deze vragen en meer. Vanaf het begin van de Veertigdagentijd op Aswoensdag (22 febr. jl.) is deze achtergrondinfo over het christelijk hoogfeest van Pasen beschikbaar. De website is een landelijke oproep om Pasen te vieren in kerkelijke vieringen van lokale parochies.

 

Veertigdagentijd.

Met de oproep Vier Pasen.nu onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het belang om het hoogfeest van de Christus’ Verrijzenis met Pasen te vieren, evenals de periode van 40 dagen sober leven en bezinning als voorbereiding.  De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag en is van oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen. De website www.vier.nu  biedt kernbegrippen van de Veertigdagentijd en Pasen, kennis over verschillende vieringen en tradities, een kleurplaat voor kinderen en meer. Ook andere christelijke hoogfeesten krijgen in de loop van het jaar hier een plek.

Ontdek het zelf en ga naar www.vier.nu  Pasen!  Er is ook een kalender tot stand gekomen in samenwerking met www.365heiligen.nl.  Bekijk ook de video op de landelijke RK website www.rkkerk.nl 

 

Brief van de bisschop over Energiebesparing en onze kerken, een vastenoverweging

De afgelopen maanden hebben parochiebesturen nagedacht over de vraag hoe men energie kan
besparen. De uitzonderlijk stijgende energieprijzen nopen ons ertoe iets te doen. Parochiebesturen
nemen maatregelen en kunnen op begrip rekenen bij parochianen die privé ook met die hoge kosten
te maken hebben.
Sommige parochies zijn gestopt met het verwarmen van de kerk of hebben de thermosstaat omlaag
bijgesteld. Dat betekent dat we nog een paar weken in de kou zitten. Andere parochies hebben
vieringen – die misschien al minder werden bezocht – gecanceld, of bieden één viering aan voor
meerdere kerklocaties en rouleren dan. Weer andere parochies hebben de vieringen verplaatst naar
het parochiezaaltje. Om energie te besparen zijn allerlei oplossingen mogelijk. Door de sterk
gestegen prijzen snapt iedereen dat we iets moeten doen. Wat eerst niet mogelijk bleek – de
thermostaat omlaag – kan nu wel. Als de nood groot is en algemeen wordt erkend, kan er meer en
wordt beleid meer vloeibaar. Fluïde noemen we dat tegenwoordig.
Ik kan me nog herinneren dat in de jaren zeventig de gemeente Diessen – waar ik opgroeide –
besloot om het exterieur van de parochiekerk aan te lichten. De gemeente betaalde en zal overleg
met het kerkbestuur gehad hebben. In de negentiger jaren gebeurde hetzelfde met de Sint-Jan in
Den Bosch. Een prachtige kerk natuurlijk om ook ’s avond te kunnen bewonderen.
Het is prachtig, zo’n kerk ’s avonds verlicht, zeker. Het is ook een mooi gezicht van veraf. Maar zelf
heb ik altijd het gevoel gehad dat het energieverspilling is, en dus geldverspilling. Dat gevoel heb ik
ook bij verwarmde terrassen en winkels met openstaande deuren waarbij de warmte gewoon naar
buiten stroomt. Is dit alles nog verantwoord?
Als christenen kunnen we een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen en
aan de bestrijding van de klimaatcrisis. Het mag ons niet onverschillig laten, ook al zal de politiek de
grote en belangrijke beslissingen moeten nemen. De nood neemt toe, meer fluïde beleid is nodig.
Het is een uitdaging om bewust om te gaan met energie.

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden

Meer berichten

Nieuwsbrief 3 september 2023

Nieuwsbrief 3 september 2023

Ontmoeting “Onthaast wat vaker”, was hem gezegd“Je bent te druk, alsmaar drukJe hebt altijd haast, tot in je praten” Hij ging vaker in een abri zittenZomaar, zonder de snelbus te nemenGewoon, om te onthaasten Hij zat op een viersprongVan alle kanten reden auto’s...

Ontmoetingsdagen voor mensen die hun partner hebben verloren

Ontmoetingsdagen voor mensen die hun partner hebben verloren

ONTMOETINGSDAG IN HOOGEVEENvoor mensen die hun partner hebben verloren De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren....

Jezus Christus: basiscursus van de Bonifatius Academie

Jezus Christus: basiscursus van de Bonifatius Academie

Wie is Jezus Christus voor ons?Welke beelden van Hem komen we tegen in de Bijbel, in de Traditie en in de kunst?In een vijftal avonden gaan we ons bezig houden met deze vragen.We onderzoeken welke plaats Jezus Christus in ons geloven heeft.Bij elke avond hoort een...

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.