Salvator nieuwsbrief 14 juni

Gepubliceerd op: 14 juni 2020

Eerste lezing: Deuteronomium 8, 2-3.14b-16a; Tweede lezing: 1 Korintiërs 10, 16-17;
Evangelie: Johannes 6, 51-58.

De overweging kunt u volgen via de livestreaming.

Beschouwing over Sacramentsdag:

Deze zondag vieren we Sacramentsdag en zwaaien we Sander Hof uit, die na twee jaar stage de parochie weer gaat verlaten om zich voor te bereiden op de diakenwijding en benoeming. Daarom deze keer in plaats van de volledig overweging van deze zondag, wat informatie en een gedicht over Sacramentsdag.

Sacramentsdag of hoogfeest van het heilig Sacrament

Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. In de meeste katholieke landen wordt het gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren. Het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, ontstond in de Middeleeuwen en wordt evenals Drievuldigheidszondag en het Heilig-Hartfeest gevierd in de weken na Pinksteren. Deze drie hoogfeesten hebben als doel het Paasmysterie op liturgische wijze verder uit te diepen.

Werkelijke tegenwoordigheid

Sacramentsdag is eigenlijk het opnieuw vieren van Witte Donderdag. Het verschil is dat op Sacramentsdag de nadruk veel meer ligt op het katholieke dogma van de Werkelijke Tegenwoordigheid van Christus in de gedaanten van brood en wijn tijdens én na de viering van de eucharistie. De theologische term voor deze leer is transsubstantiatie. In tegenstelling tot het protestantse geloof leert de RK-Kerk dat de hostie ook buiten de eucharistie aanbeden kan worden.

Juliana van Luik

De instelling van Sacramentsdag gaat terug op de visioenen van de Luikse augustines Juliana van het klooster Mont Cornillon. Vanaf 1209 had deze non mystieke ervaringen. Zij vertelde dat Christus aan haar verschenen was en haar had opgedragen zich in te spannen voor de instelling van Sacramentsdag. De bisschop van Luik geloofde haar en stelde in 1248 dit feest in zijn bisdom in.

Urbanus IV

Een van de aartsdiakens van het bisdom Luik was de latere paus Urbanus IV. Hij was het die op 11 augustus 1264 middels de pauselijke bul Transiturus de hoc mundo beval dat Corpus Christi, zoals het feest toen heette, in de gehele Kerk gevierd moest worden.

Thomas van Aquino

Urbanus droeg Thomas van Aquin op de liturgische teksten voor Corpus Christi samen te stellen. Deze dominicaanse theoloog schreef voor het Officie van Sacramentsdag onder meer de beroemde hymne Pange lingua en de sequentie Lauda Sion.

Fronleichnam

In de meeste katholieke landen is de tweede donderdag na Pinksteren een officiële vrije dag. Dat is ook het geval in een aantal Duitse bondsstaten. Daar heet het hoogfeest Fronleichnam, afgeleid van het Middelhoogduitse woord vrónlîcham,dat ‘herenlichaam’ betekent. In de Nederlandse kerkprovincie wordt Sacramentsdag op de tweede zondag na Pinksteren gevierd.

Sacramentsprocessies

In veel parochies worden op Sacramentsdag sacramentsprocessies gehouden: de Heilige Hostie wordt geplaatst in een monstrans en door een priester rondgedragen. De processie trekt door de dorpen waar de mensen wonen en door de landbouwgronden om duidelijk te maken dat de Heer op heel het menselijk leven betrokken wil zijn en zijn zegen wil geven. In Rome vindt de pauselijke sacramentsprocessie plaats tussen de kathedraal San Giovanni in Laterano en de basiliek Santa Maria Maggiore. Daarbij bevindt de paus zich op een open wagen waar hij is neergeknield voor een monstrans met daarin het Allerheiligste. Paus Franciscus week van deze traditie af door achter deze wagen aan te lopen.

Pastoor Arjen Jellema

 

Viering 14 juni om 11.15 uur

 • Slotviering van diaken in opleiding Sander Hof.
 • Er is geen reservering voor deze viering mogelijk.
 • Voorgangers: Pastoor Arjen Jellema, pastor Myriam Oosting, Sander Hof
 • Lector Jolanda Hof
 • Preek Pastoor Arjen Jellema
 • Muziek: Matthew Schembri (orgel)en Kees Verstappen (klarinet)
 • Cantor: Sander Hof
 • Bijzonderheden Sacramentsdag, afscheid Sander Hof
 • Collecte Voedselbank Groningen NL53 RABO 0329 4490 28

Kaars opsteken:

 • Zondag 14 juni:
  In verband met de viering in de Salvatorkerk waarbij maximaal 30 mensen aanwezig mogen zijn, kunt u na de viering toch een kaars opsteken, van 12.30-13.00 uur.

Informatie over de livestreamviering op zondag 14 juni om 9.30 uur:

Voorbeden:

In verband met de maatregelen rondom de coronapreventie wordt er geen gebruik gemaakt van het intentieboek.
U kunt uw voorbede doorgeven vóór vrijdag 20 uur op:

 • Emailadres: psg.salvator@hildegardparochie.nl
 • Telefoonnummer: 050-5253467
 • Nu er weer vieringen zijn in de Salvatorkerk zal in principe de voorbede alleen in de Salvator gelezen worden.

 

 

Vacature Budgethouder locatie Salvator

Per 1 mei is Nico Spijkerman gestopt als budgethouder van onze locatie. We zijn als Salvatorraad al geruime tijd bezig geweest om een vervanger te regelen en dat is tot op heden nog niet gelukt. Kent u iemand of bent u degene die deze taak op zich zou willen nemen? Informatie staat in de laatste Vierkant.
Verder kunt u Informatie inwinnen bij Nico Spijkerman: pm.salvator@hildegardparochie.nl
Of Marleen Verstappen: secr.salvator@hildegardparochie.nl

Gedicht

Gedicht over het Allerheiligste Sacrament door Diego de Murillo OFM (1555- 1616). Het gaat over die mysterieuze verborgen aanwezigheid van de Heer in het Sacrament:

Het is gebruik, dat als een minnaar gaat
van zijn beminde heen, hij tot een teken
haar ’t allerkostelijkste kleinood laat
om, ook al is hij weg, van hem te spreken.

En wat in menselijke min bestaat,
is, nu God heengaat, ook Zijn doen gebleken:
Zijn eigen Lichaam, in verholen staat
laat Hij, heel in elk deel, ook als wij ’t breken.

Zo gij naar wond’ren zoekt, hier moet gij zijn!
Het scherpst, het diepst verstand wordt stom en klein
en staart verslagen op dit onverklaarde:

een God, Die in Zijn liefde dit uitvond,
dat Hij, te groot voor hemelen en aarde,
Zich laat omsluiten door een mensenmond!

Meer berichten

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021 Palmzondag en Goede WeekIn deze nieuwsbrief vindt u o.a.: Nieuws rond de Vastenactie voor zover bekend Informatie over de vieringen en activiteiten in de Goede Week en Pasen (ook voor de jeugd) Daarnaast links naar...

Nieuwsbrief 7 maart 2021 Salvatorgemeenschap

Nieuwsbrief 7 maart 2021 Salvatorgemeenschap

Zegen in lockdown-tijd Zegen deze dagDe mensen die niet naar buiten kunnenDe mensen die zich opgesloten voelenDe mensen die opgesloten zijnZegen deze dagDe mensen die opgesloten zijn in zichzelfDe mensen die zich ingesloten voelenDe mensen die ruimte en adem...

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 14 februari 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 14 februari 2021

Bijzondere vieringen: Aswoensdag in Coronatijd Woensdag 17 februari is het Aswoensdag met een viering om 19 uur. Een askruisje kunnen we dit jaar helaas niet ontvangen. Dat zou tegen de Corona-regels ingaan. Maar er is een alternatief gevonden. Een ritueel waarbij...