Salvator Nieuwsbrief 15 oktober 2023

Gepubliceerd op: 16 oktober 2023

Als mensen zingen
Als mensen zingen
zingen en niet schreeuwen
worden ze mooier

als mensen zingen
zingen en niet schelden
worden ze mooier

als mensen zingen
zingen en niet brullen
noch brallen

als mensen zingen
kunnen ze niet schieten
zijn ze ontwapenend

als mensen zingen
van liefde en recht
recht voor iedereen

als mensen zo zingen
worden ze mooier
zingend gaan ze de toekomst in.

(Uit M. van den Berg, Schrijven als levenswijze, p. 172)

Nieuws vanuit de Salvatorraad

 Trap opgang Hora Siccamasingel

Zoals u gezien heeft, is er langs de trapleuning aan de zuidzijde bij de hoofdingang een stukje afgezet met rood lint. Er blijken een aantal stenen los te zitten. We willen u verzoeken, mocht u een trapleuning nodig hebben, om die van de andere kant te gebruiken.

De Salvatorraad is bezig om het bordes te laten restaureren. Er is echter meer aan de hand dan het vervangen van het voegsel tussen de stenen en hier hangt echter een fors prijskaartje aan. De Salvatorraad hoopt dat het zo snel mogelijk hersteld zal zijn. 

 

Verwarming

Het is weer oktober en dat betekent dat het najaar- en winterseizoen is begonnen. Omdat de gasprijzen dit jaar nog steeds hoog zijn, zal de verwarming ook dit seizoen niet hoger gezet worden tijdens de

vieringen. We verzoeken u om hierbij rekening te houden met uw kleding. Ook liggen de plaids weer klaar voor wie dit prettig vindt. We hopen dat in 2024 de prijzen zijn gezakt en dat de inkomsten het toelaten om het weer te verwarmen. 

 

Lefier

Het pand van Starkenborghstraat 3 is van woningbouwvereniging Lefier. Onlangs heeft zij te kennen gegeven het pand te willen slopen voor nieuwe appartementen. Het PB en de SR zijn over deze voornemens ingelicht. In dit stadium is nog niet veel meer bekend. U wordt op de hoogte gehouden.

 

Kerkbalans

Veel parochianen van de Salvatorgemeenschap hebben al een bijdrage overgemaakt voor Kerkbalans. Hartelijk dank daarvoor, namens de Salvatorraad.
Maar de opbrengst tot nu toe blijft achter in vergelijking met de stand van vorig jaar. Daarom het verzoek aan iedereen die graag wil bijdragen, maar het vergeten is, een gift over te maken op NL 84 INGB 0000 9509 51 t.n.v. R.K. Hildegard van Bingenparochie, o.v.v. Kerkbalans 2023 Salvatorgemeenschap.
Helpt u mee om het bedrag wat begroot is voor kerkbijdragen 2023 te realiseren? Wij zijn blij met uw bijdrage, klein of groter! Alvast bedankt.

26 november 2023 Christus Koning Vrijwilligersdag met viering en lunch

‘Alle handjes helpen’ en ‘vele handen maken licht werk’, zomaar wat gezegden.
En dat willen we vieren en waarderen op verschillende manieren: met een eucharistieviering, koffie met lekkers en een lunch, maar ook zullen sommige mensen in het zonnetje worden gezet. Over het uiteindelijke programma wordt nog gebroed.

Voor wie: voor iedereen in de gemeenschap die weleens ‘zijn handen uit de mouwen steekt’ of ‘heeft gestoken’: voor nop, omdat het zo hoort, uit naastenliefde , voor de gemeenschap, om bezig te zijn, voor de contacten, vroeger of nu, om iets te leren, van het schoonmaken van de stoep tot kosteren, van het rondbrengen van de Vierkant tot het bijhouden van de financiën, voor de kerk of juist voor de omgeving, etc. Vrijwilligerswerk is het cement van de samenleving!
In verband met de catering willen we wel graag weten hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten. Zo kan u zich opgeven via inschrijflijsten en u kunt zich opgeven:  secr.salvator@hildegardparochie.nl

Voor de jongeren in bisdom Groningen-Leeuwarden

 

 

Voor gezinnen: ouders, kinderen en tieners over vriendschap en liefde

zondag 19 november 2023 van 13-16 uur.
Gezinsmiddag “ I’ll be there” in Jozefkathedraal, Radesingel 4 te Groningen
Info en opgave zie begeleidende brief in de bijlage.

Decembermaand

We naderen weer december, een maand waarin voor velen een extraatje is weggelegd. Velen ontberen dit echter. Wij proberen de Voedselbank te ondersteunen met iets extra’s voor degenen die hier afhankelijk van zijn.
Voor december vragen we weer om de DE-punten, in te leveren in de bekende box naast de krat. Heeft u lekkere sint- en/of kerstproducten gezien in de aanbieding, of gewoon om weg te geven? Wij ontvangen ze graag in de bekende kratten.
Ook kunt u geld geven in het geldkistje of storten op
NL53 RABO 0329 449 028 ten name van Stichting Voedselbank Stad Groningen

Agenda

Zondagsvieringen zijn om 11.00 uur tenzij anders aangegeven

 • 15 oktober      Euch. viering                                      A. Jellema       Vocare/ koffie/buffet
  Thema: ‘Gemeenschap vormen, zijn en blijven!’              
 • 22 oktober      Woord- en comm.viering                   M. Oosting
 • 29 oktober      Woord- en comm.viering                   DOLP
 • 2 november    Allerzielen Euch.viering                   A. Jellema       Vocare/Koffie
 • 5 november    Woord- en comm.viering                  H. van Schalkwijk
 • 12 november  Woord- en comm.viering                  M. Oosting
 • 19 november  Euch. viering                                       A. Jellema       Schola/Koffie
 • 26 november  Christus Koning/Euch. viering     A. Jellema       Salvator Cantorij/Koffie/lunch
  Viering t.g.v. vrijwilligersdag
 • 3 december    10.30 uur Hildegardviering              Emmausker
   Er is dan geen viering in onze kerk!

 

Woensdagavondvieringen 19.00 uur in de Salvatorkerk

 • 18 oktober      Karmelitaanse Psalmviering
 • 25 oktober      Rozenkransviering
 • 1 november    Eucharistieviering
 • 8 november    Vespers mmv Mannen Schola
 • 15 november Taizéviering mmv Kleinkoor
 • 22 november Karmelitaanse Psalmviering
 • 29 november Aanbidding
 • 6 december    Eucharistieviering
 • 13 december Vespers mmv Mannen Schola
 • 20 december Kerstaria’s mmv vocaal solist en althobo
 • 27 december Woord- en gebedsviering

Getijdevieringen Stadsklooster Groningen www.stadsklooster.nl

Elke maandag 17 uur en elke woensdag 9 uur in de Lutherse Kerk, Haddingestraat  23, Groningen

 

 

Bezinningsavonden 20.00 uur in de parochiezaal van de Salvatorkerk

 • 18 oktober      Serie: Katholiek, zo gek nog niet                                           A. Jellema/ M. Oosting
 • 25 oktober      Seizoenen vieren: Groene kerk                                             M. Verstappen in Buitenhuisje
 • 15 november Serie: Katholiek, zo gek nog niet                                           A. Jellema/ M. Oosting
 • 22 november   Geen bezinningsavond i.v.m. verkiezingen
 • 13 december Bach Advent en Kerst cantates                                             C. Fictoor
 • 20 december Serie: Katholiek, zo gek nog niet                                           A. Jellema/ M. Oosting

 

Themamiddag in de Salvator: 14.00 uur in de parochiezaal

 • 25 oktober      Saar aan huis                                                                 Berthine Brummer

 

Lezingen Groen gelovig Groningen in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1 Groningen 19.30-21.30 uur

 • 17 oktober                  Lieke Wijma:               In de toga op de snelweg?
 • 9 november              Paul Schenderling       Er is leven na de groei
 • 7 maart 2024            Mattias Olthaar          Genoeg is genoeg

Meer informatie over deze lezingen en Groen gelovig Groningen: www.groengeloviggroningen.nl

Meer berichten

Kerstconcert met samenzang 17 december 2023

Kerstconcert met samenzang 17 december 2023

Kerstconcert met samenzang op 17 december 2023 De evenementencommissie van de H. Nicolaaskerk organiseert op zondagmiddag 17 december weer een mooi Kerstconcert in de kerk. Er is samenzang, het Nicolaas-projectkoor o.l.v. Trevor Mooijman zingt samen met koor- en...

800 jaar kerststal: leef toe naar Kerstmis met de website Vier.nu

800 jaar kerststal: leef toe naar Kerstmis met de website Vier.nu

Kerstmis staat voor de deur. Met de website Vier.nu leeft u toe naar dit belangrijke christelijke hoogfeest. Dit jaar is er op de site speciale aandacht voor de kerststal, want het is precies 800 jaar geleden dat de eerste levende kerststal werd ingericht. In aanloop...

Dag van het Jodendom 14 Januari 2024

Dag van het Jodendom 14 Januari 2024

LEF / LEV DAG VAN HET JODENDOM 14 JANUARI 2024 Op initiatief van de Nederlandse bisschoppen wordt in Nederland, evenals in vele andereEuropese landen, rond 17 januari 2024 de Dag van het Jodendom gehouden. Dit jaar is hetthema: LEF / LEV. THEMA: LEF/ LEV Wat betekent...