Salvator nieuwsbrief 17 januari

Gepubliceerd op: 16 januari 2021

Blijf in mijn liefde

In deze nieuwsbrief willen we uw aandacht vragen voor de Week van het gebed, die loopt van 17-24 januari 2021. Het thema voor de hele week is: blijf in mijn liefde. Deze woorden komen uit Johannes 15:5-9. Ze vormen een deel van wat Jezus de apostelen leerde op de avond voor zijn lijden en sterven. Het thema is aangedragen door de zusters uit de oecumenische gemeenschap van Grandchamp in Zwitserland.
In de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid van christenen bidden christenen samen voor eenheid. Deze gebedsbeweging begon al ruim 150 jaar geleden en wordt wereldwijd gehouden. Naar schatting doen in Nederland zo’n 200.000 mensen jaarlijks mee met het initiatief. Ook u kunt meedoen!

Vieringen op zondag 24 januari 2021

Oecumenische viering Salvatorgemeenschap: geen viering in de Salvatorkerk
Voor onze gemeenschap betekent dit dat er op het eind van deze week, op zondag 24 januari a.s. om 10.00 uur, de jaarlijkse oecumenische viering zal zijn en dit jaar vanuit de Immanuelkerk. In de Salvatorkerk zal geen viering zijn.
In verband met de coronamaatregelen zal deze viering geheel online worden uitgezonden zonder publiek. Voorgangers zijn pastor Myriam Oosting en dominee Anita Akkerman. Op het moment van schrijven is nog geen liturgieblad beschikbaar.
U kunt de uitzending volgen via:
De website van de Immanuelkerk Groningen Rooster van Kerkdiensten – Immanuelkerk Groningen (immanuelkerk-groningen.nl)
• Kerkomroep (diensten zijn alleen te beluisteren) https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10914
• Youtube: zoeken op Protestantse wijkgemeente Groningen Zuid of https://www.youtube.com/channel/UCuhTjjbw_JF7CjNW7-71Jgw
Eucharistieviering om 9.30 uur o.l.v. pastor Arjen Jellema via livestream vanuit de Nicolaaskerk te Haren te volgen via www.kerkdienstgemist.nl> Haren > H.Nicolaaskerk

Activiteiten:
In het kader van de Week van het gebed worden er in Groningen allerlei activiteiten online georganiseerd en eenmaal een wandeling. Zie hieronder de poster.

Zondag 17 januari 2020, vanaf 10 uur
“Geroepen door God”
Volg de openingsdienst van de WvG in de Nieuwe Kerk: www.kerkomroep.nl en ga naar Nieuwe Kerk Groningen

Maandag 18 januari 2020, vanaf 17 uur
Vespers vanuit de spiritualiteit van de zusters van Grandchamp met toelichting door het Stadsklooster
Via: www.stadskloostergroningen.nl

Dinsdag 19 januari 2020, 19.30-20.45
Korte overdenking met Jan Kerssen
Interactief programma met meepraten, -bidden en zingen: http://meet.jit.si/ZDAGroningenNL1 (gebruik browser Chrome)

Woensdag 20 januari 2020
Gebedswandeling voor 1-2 personen
Aan de hand van een wegwijzer met gebedsteksten van verschillende tradities (volgen z.s.m.). Route is vrij te bepalen.

Donderdag 21 januari 2020, 19.30-20.45
“Veranderd door het Woord”, spreker: Pieter Versloot
Via: www.kerkdienstgemist.nl

Vrijdag 22 januari 2020, 19.30-20.45
“Showing love” (Engelstalig) met Tollin Thumra
Deze avond is een samenwerking tussen HOST-IFES en Kwartiermakers
Afgestemd op internationale studenten maar boeiend voor iedereen
International student Tollin Thumra (MA Theology) shares her experiences and findings within her research on “Spiritual care for sex workers in the Netherlands”.
Iedereen kan en mag meeluisteren en kijken via zoom. Het subthema “LIEFDE TONEN” wordt op deze avond goed uitgewerkt door het verhaal van Tollin Thumra. Fb-event: https://www.facebook.com/events/249738266617023/
Aanmelden via: weekvangebed@missie050.nl

Zaterdag 23 januari 2020, 19.30-21.00
“Heel de schepping”, spreker: Jan Waanders
Jan Waanders, oftewel “Jan van het Pand” zoals hij genoemd wordt, is Missionair Werker en leidt al veel jaren Het Pand in de Korrewegwijk met activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Hij toont veel liefde voor de wijk. Hij sluit de Week van Gebed af aan de hand van Johannes 15:11: “Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal jullie vreugde volkomen zijn.” Kolossenzen 1:15-20 vertelt dat Jezus Christus zijn verzoening brengt aan de hele schepping. We hadden graag Het Pand vol gezien met mensen, maar ook deze avond zenden we uit.
Stem af op: https://youtu.be/gmfgOFtmius

AANMELDEN / LOCATIES
Maandag: www.kerkomroep.nl en ga naar Nieuwe Kerk Groningen
Dinsdag: http://meet.jit.si/ZDAGroningenNL1
Woensdag: in eigen omgeving
Donderdag: www.kerkdienstgemist.nl
Vrijdag: aanmelden via: weekvangebed@missie050.nl
Zaterdag: https://youtu.be/gmfgOFtmius

 

 

Meer berichten

Nieuwe Covid-19 maatregelen vastgesteld

Nieuwe Covid-19 maatregelen vastgesteld

Gelet op de positieve landelijke ontwikkelingen heeft het Parochiebestuur de COVID-19 maatregelen vanaf zaterdag 5 juni 2021 als volgt vastgesteld: Het aantal parochianen tijdens een viering (bedienaren niet meegerekend dus) mag maximaal 50 bedragen (dat was 30). Voor...

Nieuwsbrief 23 mei 2021 Pinksteren

Nieuwsbrief 23 mei 2021 Pinksteren

Gebed: Kom Schepper Geest,vuur ons aan.Vervul ons hartmet barmhartigheid en zorgvoor al wat leeft. Kom Schepper Geest,troost ons.Vuur ons aan en geef moedom recht te staan daarwaar uw schepping onrecht wordt aangedaan. Kom Schepper Geest,vuur ons aanom woordenom te...

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021 Palmzondag en Goede WeekIn deze nieuwsbrief vindt u o.a.: Nieuws rond de Vastenactie voor zover bekend Informatie over de vieringen en activiteiten in de Goede Week en Pasen (ook voor de jeugd) Daarnaast links naar...