Salvator Nieuwsbrief 17 mei 2020

Gepubliceerd op: 17 mei 2020

Overweging bij
Eerste lezing: Handelingen 8, 5-8.14-17; Tweede lezing: 1 Petrus 3, 15-18; Evangelie: Johannes 14, 15-21

Beste medegelovigen,
Verleden week had ik een vrij weekend en was ik met u allen verbonden door met de livestreamviering mee te bidden. Toen mocht ik onze livestreamvieringen even van de andere kant meemaken, zoals u nu dat doet. Het beeld van Maria van Aduard stond voor het altaar. En toen kwam er bij mij een heel bijzondere herinnering naar boven. En die wil ik graag met u delen. Het gaat over zuster Richarde, een kloosterzuster uit Heesch. De allereerste keer dat ik haar ontmoette vertelde ze me vol trots dat ze naar de zalige Richard van Aduard was genoemd. Vandaar dus die verbinding met het beeld van Maria van Aduard. Zuster Richarde was een bijzondere vrouw. Ze kwam uit de provincie Groningen en had gestudeerd. Ze heeft me ooit vol trots verteld dat ze de bijbel in het Grieks en Latijn kon lezen. Op latere leeftijd raakte zuster Richarde dement. En dat was heel pijnlijk voor haar. Ze heeft een heel moeilijke strijd gevoerd om dit te kunnen aanvaarden. Ik heb haar boosheid en verdriet over deze ziekte ook mogen zien. Maar er kwam een heel bijzondere dag toen ze in een gesprek over haar dementie zei: “Onze lieve Heer mag mij alles afnemen, maar zichzelf neemt Hij niet af.” Een moment dat mij altijd bij is gebleven, al is het meer dan twintig jaar geleden. Zij is voor mij een heel indrukwekkend voorbeeld van liefde en geloof door alles heen. En zuster Richarde heeft begrepen en uitgedrukt dat ze soms wel alleen was, maar nooit verweesd, zoals Jezus het in het evangelie uitdrukt.

 Jezus bereidt zijn leerlingen voor op een naderend afscheid. Het is de avond voordat Jezus gearresteerd wordt. De laatste keer dat Hij en zijn leerlingen bijeen zijn zoals ze dat altijd gewend waren. Vanaf nu zal alles anders worden. En Jezus probeert zijn vrienden daarop voor te bereiden, hoewel dat nauwelijks mogelijk is. Want wat met Pasen en daarna gebeurd is, was onvoorstelbaar.

 We hebben het evangelie nu gehoord vlak voor Hemelvaart. Want er staat een nieuw afscheid voor de deur. De leerlingen hebben gemerkt dat lijden en kruisdood niet het einde waren. Ze hebben ontmoetingen met de Verrezene beleefd. Maar ook daar komt een einde aan. En daar wil Jezus hen ook op voorbereiden en duidelijk maken dat de verbondenheid blijft. Jezus zal niet meer lichamelijk bij hen zijn, maar Hij zal de Geest zenden. De Geest van de waarheid, zoals Hij dat hier zegt. De Geest, de Trooster, de Helper. De Geest van liefde.

Jezus wil zijn vrienden niet alleen voorbereiden op het afscheid, maar hen ook meegeven wat Hem op het hart ligt. Wat Hem bezielt. In gesprekken als voorbereiding op een uitvaart vertellen mensen vaak wat de overledene voor hen betekent. En soms als ee

n ouder overleden is, hoor je ook dat mensen waarden, die hun ouders hebben voorgeleefd, willen doorgeven aan hun kinderen. Je zou kunnen zeggen dat je dan een beetje in de geest van die persoon wilt leven. Wat hij of zij heeft voorgeleefd, bezielt jou ook. Dat doe je niet omdat iemand gezegd heeft dat het moet, maar uit liefde. 

Zo mogen we wat Jezus zegt in het evangelie ook verstaan. Als je van Jezus houdt, dan wordt voor jou ook belangrijk wat Hij belangrijk vond. Dan wil je in zijn geest leven. Niet omdat Hij de opdracht geeft, maar uit liefde. Zoals Jezus in liefde verbonden leefde met de Vader. En door de Geest die Jezus ons beloofd heeft, en die wij ontvangen hebben, leven wij verbonden in liefde met Hem. De Geest bezielt ons om te leven zoals Hij. Ieder op haar of zijn eigen manier, omdat we allen verschillend zijn en op eigen wijze de liefde handen en voeten kunnen geven. 

De huidige coronacrisis is een heel moeilijke tijd voor velen. Maar ik hoop dat de verbondenheid in de Geest met God en met elkaar het draaglijker mag maken. En ik zie in deze tijd dingen waar ik boos en droevig om kan worden zoals zwendel met mondkapjes om flink geld te verdienen, ten koste van de gezondheid van anderen. Maar we mogen ook heel mooie dingen zien. En één van de dingen waar ik heel blij en dankbaar voor ben is om te mogen zien hoe veel mensen zich in deze tijd voor anderen inzetten. Personeel in vitale beroepen die meer, veel meer, gedaan hebben dan wat van hun verwacht mag worden. En ontelbaar veel vrijwilligers, ook in onze parochie. Ieder weekend is er een nieuwsbrief, en dat kan alleen omdat vrijwilligers ervoor zorgen: een nieuwsbrief maken en versturen. En soms ook nog kopiëren en rondbrengen. Vrijwilligers bellen regelmatig met ouderen en/of alleenstaanden. Vrijwilligers hebben aangeboden om boodschappen te doen voor wie dat niet kan. Vrijwilligers zorgen ervoor dat de kerk af en toe open is, zodat mensen kunnen komen, bidden, een kaarsje aansteken. Er is zoveel liefdevolle, belangeloze inzet voor elkaar en voor anderen dat ik daar heel hartelijk voor wil danken.

Deze belangeloze inzet voor elkaar; dat mag je liefde noemen, liefde zoals Jezus gevraagd heeft aan zijn leerlingen. Liefde die het leven dient. Liefde die verbondenheid creëert. We mogen ervoor danken, maar ook bidden dat de openheid voor het werken van de Geest van Liefde onder ons mag blijven groeien. En dat we onze bezieling ook mogen doorgeven, met anderen delen. Ons geloof niet alleen belijden in de geloofsbelijdenis zo meteen, maar in ons leven met anderen. Amen. 

Mede namen pastoor Arjen Jellema en Sander Hof wens ik u graag een goed weekend, en veel inspiratie voor de komende week,
Pastor Myriam

 

Collecte

Eigen parochie/Kerkbalans: t.n.v. RK Parochie Hildegard van Bingen Salvator: NL84 INGB 0000 9509 51

Informatie over de livestreamviering op zondag 3 mei:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1978-HNicolaaskerk
• U kunt hier ook een agenda op vragen. Als u dan de komende zondag aanklikt verschijnt een scherm met daarop de liederen en lezingen van de viering.
• Mocht u niet in het bezit zijn van een GVL maar wel mee willen zingen, dan kunt u er één halen tijdens de openingstijden van de Salvatorkerk, elke zondag van 11-11.45 uur.

Voorbedeboek

Graag willen we ook in de livestreamvieringen aandacht besteden aan het gebed waar u om vraagt. U kunt uw voorbede per email sturen naar pastor.oosting@hildegardparochie.nl of pastoor.jellema@hildegardparochie.nl. Dan wordt deze voorgelezen in de viering.

Voor de jeugd:

Nieuws van het bisdom voor jongeren 14-25 jaar:

Op 20 mei organiseert Piet Timmermans van het bisdom Groningen-Leeuwarden een online jongerenavond over hemelvaart. Nadere informatie volgt nog voor hen van wie de e-mailadressen bekend zijn. Anders vind je informatie op:

https://www.instagram.com/jongerenbisdomgl/?hl=nl

https://www.facebook.com/events/3898258626881984/

 

Achtergrondinformatie voor jeugd tot 12 jaar voor deze zondag (ook leuk voor de oudere lezer):

https://www.kinderwoorddienst.nl/jaar-a/zesde-zondag-van-pasen-jaar-a/achtergrond/de-zondagen-van-pasen.html    

De zondagen van Pasen

In de Vijftigdagentijd vieren we Pasen. Eerste paasdag is de eerste zondag van Pasen.
De volgende zondagen heten de tweede, de derde, de vierde enz. zondag van Pasen. 
De liturgische kleur is wit, de kleur van het feest. 

 

Achtergrond bij de lezingen
Op deze zesde zondag van Pasen staat de heilige Geest centraal. We worden nu voorbereid op het Pinksterfeest dat nog twee weken weg is.

In de eerste lezing (Handelingen van de Apostelen 8) ontvangen gedoopte mensen na handoplegging door de apostelen de Heilige Geest. Je zou het kunnen lezen als de eerste vormselviering. 
Er wordt ook wel gesproken over de doop met de heilige Geest.

De tweede lezing (1 Petrus 3) eindigt met de Geest. Jezus is gestorven maar ten leve gewekt naar de Geest. Een moeilijke formulering. Ook voor Petrus is het blijkbaar niet zo eenvoudig uit te leggen wat hij bedoelt. De lezing vertelt ons dat navolging van Jezus ons moeite kan kosten, lijden kan brengen, maar dat uiteindelijk ons vlees wel gedood kan worden, zoals bij Jezus, maar onze geest zal door de Geest tot leven gewekt worden.

In het Evangelie (Johannes 14) wordt de heilige Geest aan de leerlingen beloofd als een Helper, die altijd bij hen zal zijn. Deze Geest zal ze helpen om waarheid van onwaarheid te onderscheiden, maar ook om verbonden te blijven met Jezus. Deze verbondenheid wordt zichtbaar, als wij de ‘geboden’ van Jezus naleven. Geboden die nieuw en anders zijn dan de geboden die ze tot dan toe kenden en die Jezus hen heeft voorgeleefd.

De heilige Geest

Duif

Er zijn veel symbolen voor de heilige Geest.
Vaak wordt zij afgebeeld als een duif. Zo daalt de heilige Geest op Jezus neer als Hij gedoopt wordt in de Jordaan.
Ook op veel schilderijen van de aankondiging van de geboorte van Jezus door de engel Gabriel aan Maria staat de Geest afgebeeld als een duif.

Vuur

De heilige Geest als vuur vinden we in het Pinksterverhaal. Daar daalt de Geest in vlammen neer op de apostelen die angstig biddend bij elkaar zitten. Na het ontvangen van de Geest worden zij vurig en enthousiast en zijn ze niet meer bang voor tegenstanders.

Wind

Ook wordt de heilige Geest voorgesteld als de wind. Vlak voordat de vlammen met Pinksteren neerdalen op de apostelen begint het hard te waaien. Ook als Jezus aan de apostelen de Geest geeft, blaast Hij over hen heen. Dit verwijst ook naar de adem van God, die leven brengt, zoals bijvoorbeeld te lezen valt in het scheppingsverhaal over Adam. Adam komt pas tot leven, als God hem zijn levensadem inblaast.

Hij of Zij?

Is de Heilige Geest mannelijk of vrouwelijk? De Geest wordt zowel met Hij als met Zij aangeduid. In sommige tradities (vooral welke verbonden zijn met Wijsheidteksten) is de Geest een vrouw, Vrouwe Wijsheid. In andere tradities wordt de Geest als mannelijk aangeduid. Het is beide correct. Net als God kent de Geest geen geslacht.

Meer berichten

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021 Palmzondag en Goede WeekIn deze nieuwsbrief vindt u o.a.: Nieuws rond de Vastenactie voor zover bekend Informatie over de vieringen en activiteiten in de Goede Week en Pasen (ook voor de jeugd) Daarnaast links naar...

Nieuwsbrief 7 maart 2021 Salvatorgemeenschap

Nieuwsbrief 7 maart 2021 Salvatorgemeenschap

Zegen in lockdown-tijd Zegen deze dagDe mensen die niet naar buiten kunnenDe mensen die zich opgesloten voelenDe mensen die opgesloten zijnZegen deze dagDe mensen die opgesloten zijn in zichzelfDe mensen die zich ingesloten voelenDe mensen die ruimte en adem...

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 14 februari 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 14 februari 2021

Bijzondere vieringen: Aswoensdag in Coronatijd Woensdag 17 februari is het Aswoensdag met een viering om 19 uur. Een askruisje kunnen we dit jaar helaas niet ontvangen. Dat zou tegen de Corona-regels ingaan. Maar er is een alternatief gevonden. Een ritueel waarbij...