Salvator Nieuwsbrief 18 maart

Gepubliceerd op: 25 maart 2020

Salvator Nieuwsbrief 18 maart

Beste parochianen,

Inmiddels alweer de derde nieuwsbrief sinds we een week geleden hiermee noodgedwongen zijn begonnen omdat het nieuws niet meer via de gebruikelijke weg, namelijk de vieringen, wordt doorgegeven. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Inmiddels zijn diverse mensen achter de schermen bezig om de zaak draaiende te houden op liturgisch en diaconaal gebied, het hart van de kerk en onze gemeenschap.

Liturgie en vieringen:

Als alternatief voor de vieringen op zondag kunt u kijken op

  • TV naar de Eucharistievieringen op zondagochtend om 10 uur op Nederland 1 verzorgd door de KRO, voorafgegaand door het Geloofsgesprek vanaf 9.45 uur dat als context dient voor de viering.
  • Op internet kunt u deze viering ook bekijken op

www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering. We zijn nog bezig om te kijken of we onze vieringen op een of andere wijze gaan uitzenden. U hoort nog van ons.

  • Verder bestaat er de mogelijkheid om op de zondagochtenden waarop geen vieringen worden gehouden een kaarsje op te steken tussen 11-11.45 uur. Er zullen gastvrouwen en/of gastheren aanwezig zijn. U bent welkom zolang u niet verkouden, grieperig of hoest en/of koorts heeft, een vanzelfsprekendheid in deze dagen bij elk contact met anderen.

 

  • De pastores zullen elke week een soort overweging gebaseerd op de actualiteit en de lezingen van de zondag maken en deze wordt ook verspreid via deze nieuwsbrief.

 

  • Zoals het er nu uitziet zullen er volgens berichten van het Bisdom Groningen geen publieke vieringen gehouden worden in de Goede Week, van Palmzondag t/m tweede Paasdag. Meer informatie kunt u vinden op https://bisdomgl.nl/ook-met-palmzondag-en-pasen-geen-publieke-liturgische-vieringen/
  • Dit betekent heel concreet dat de periode dat er geen openbare vieringen worden gehouden verlengd is met twee weken. We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

Diaconie:

Vanzelfsprekend gaat ons hart ook uit naar de oudere leden en andere kwetsbaren van onze gemeenschap. Met name hen die om wat voor reden dan ook, niet naar buiten kunnen of op andere wijze nu moeilijk contact met de buitenwereld hebben.

 

Boodschappendienst:

Een parochiaan vroeg of wij misschien een boodschappendienst kunnen aanbieden. Een mooi intiatief. Wij vragen daarom het volgende:

Wie kan of wil hulp bieden, dus boodschappen doen en rondbrengen?

Wie heeft hulp nodig?

  • Ook u mag een mail sturen naar salvatorraad@hildegardparochie.nl of (06-13864404
  • Graag met naam, adres en telefoonnummer en uiteraard het boodschappenlijstje.
  • En uw toestemming om uw mail met persoonlijke gegevens door te sturen naar de groep met hulpbieders.

De bedoeling is om zoveel mogelijk een ‘hulpvrager’ aan één ‘hulpbieder’ te koppelen.

 

Welzijn en Telefonisch aandachtspastoraat:

Via de werkgroep Welzijn zijn we bezig om een telefonisch aandachtspastoraat op te zetten. De parochianen die al regelmatig contact hebben met een bezoeker van de werkgroep zullen door hen telefonisch benaderd worden. Behoort u nog niet tot deze groep maar heeft u behoefte aan contact of zijn er andere redenen waarom u contact wilt hebben, zit u met vragen, of kent u iemand die contact wil hebben, dan kunt u eveneens contact opnemen met: salvatorraad@hildegardparochie.nl  of (06-13864404.

 

Vastenactie:

Inmiddels zijn de acties die gepland waren ten behoeve van de Vastenactie opgeschort. Thea Zuidland, onze coördinator voor de Vastenactie heeft hetvolgende bericht ontvangen:

 

Beste MOV-vrijwilligers en pastores,
De maatregelen rondom het Coronavirus hebben invloed op het gehele maatschappelijke gebeuren. Dus ook op de campagne van Vastenactie.
U bent in de afgelopen maanden druk bezig geweest om acties te plannen om geld op te halen voor Vastenactie en nu kunnen de meeste activiteiten helaas niet doorgaan. Als parochies haalt u elk jaar meer dan 1 miljoen euro op voor de ontwikkelingsprojecten en daarmee bent u een belangrijke pijler onder de gehele fondsenwerving.
We hebben al van verschillende parochies vragen ontvangen over de gevolgen van de maatregelen rondom het Coronavirus. Onze inzet is er bovenal op gericht dat de mensen in ontwikkelingslanden niet de dupe worden van deze maatregelen. Als Vastenactie zullen we hiervoor alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt.
We willen u vragen om geplande activiteiten zoals solidariteitsmaaltijden, sponsorlopen en verkoop van spullen later in het jaar alsnog te organiseren en niet helemaal te annuleren voor dit jaar.
Ook zijn we in overleg met betrokken partijen over de mogelijkheid dat ook de Vastenactiecollectes tijdens de vieringen in een andere periode kunnen plaatsvinden. Zodra hierover een besluit is genomen, laten we u dit weten.
We vragen u om zo veel mogelijk mensen te wijzen op de mogelijkheid om online te doneren. U kunt ze verwijzen naar de website van Vastenactie.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met regiocoördinator Petra Janssen, tel. 06 86816245.
Hartelijke groet,
Peter van Hoof
Directeur/bestuurder Vastenactie

 

Voedselbank Groningen:

Ook de Voedselbank heeft problemen. Nu de kratjes in de kerk niet meer worden gevuld, kunt u wellicht op een ander manier bijdragen. In de bijlage vindt u een brief van de Voedselbank waarin uitleg wordt gegeven over de invloed van het hamsteren en de daarmee gepaard gaande logistieke aanvoerproblemen en de prachtige oplossing die het Feith-huis voor de Voedselbank heeft bedacht. Hiervoor is echter geld nodig. Graag uw aandacht hiervoor.

 

Nieuwsbrief

We willen graag deze nieuwsbrief onder zoveel mogelijk parochianen verspreiden, hetzij digitaal, hetzij analoog. Op deze wijze communiceren met elkaar is nieuw voor u en voor ons. We zijn afhankelijk van een adressenbestand en dat blijkt niet helemaal up to date te zijn. Veel e-mailadressen blijken te zijn gewijzigd in het verleden, vaak gaat het om de naam van de provider.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om e-mailadressen van medeparochianen die deze brief willen ontvangen door te geven? Ook namen en adressen van medeparochianen die een brief in de bus willen hebben, dus een analoge versie, zien we graag tegemoet.

 

Als u zelf een idee heeft voor deze moeilijke periode, dan horen we dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

Marleen Verstappen,

secretaris Salvatorraad

Meer berichten

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 14 februari 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 14 februari 2021

Bijzondere vieringen: Aswoensdag in Coronatijd Woensdag 17 februari is het Aswoensdag met een viering om 19 uur. Een askruisje kunnen we dit jaar helaas niet ontvangen. Dat zou tegen de Corona-regels ingaan. Maar er is een alternatief gevonden. Een ritueel waarbij...

Protocol: Het nieuwe vieren

Protocol: Het nieuwe vieren

Vieringen in de kerk Met behulp van de richtlijnen van het RIVM en het protocol “Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ is er een eigen protocol opgesteld toegespitst op het vieren in onze eigen parochie. Hieronder volgen regels en aanwijzingen die voor u van belang...

Collecteren via uw telefoon

Collecteren via uw telefoon

Het parochiebestuur en de locatieraden hebben digitaal collecteren mogelijk gemaakt. We werken steeds minder met contant geld wat we op zak hebben voor de collectes en nu in corona tijd komen we ook minder in de kerk naar de vieringen. U kunt dan bijdragen aan de...