Salvator Nieuwsbrief 21 juni

Gepubliceerd op: 22 juni 2020

Nieuwsbrief 21 juni 2020 Twaalfde zondag door het jaar

 Overweging bij
Eerste lezing: Jeremia 20, 10-13; Tweede lezing: Romeinen 5,12-15;
Evangelie: Matteüs 10-26-33.

Drie keer roept Jezus vandaag zijn toehoorder toe: Vreest niet!
En dat is in relatie tot de eerste twee lezingen echt niet zo makkelijk. Wat er namelijk in de eerste lezing gebeurt, is de beschrijving van een angst-scenario. De profeet die het tot zijn taak heeft gemaakt om God te verkondigen, wordt daar door de mensen niet om geëerd. Dat hoeft ook niet, hij moet God verkondigen en niet zichzelf….. Maar het is erger dan dat: hij wordt niet alleen niet gerespecteerd, hij merkt dat er mensen om hem heen zijn, die het op zijn ondergang hebben voorzien. Ze maken plannen. Hoe kunnen we hem misleiden? Valt hij in onze valkuil? Kunnen we hem overmeesteren en onschadelijk maken? Al die vragen gaan over Jeremia, over de man die met God verbonden probeert te leven.

Misschien kunnen we ons regelmatig met deze belevenis van Jeremia vereenzelvigen: dat we zelf soms ook ervaren dat er met ons wordt gespeeld, dat mensen proberen om ons in te passen in hun scenario; of wij dat willen of niet, of het waar is wat ze daarbij zeggen of niet. Een pijnlijke ervaring.

En Jeremia’s antwoord op dit negatieve is er een van groot vertrouwen. Hij weet dat er iemand is die dit weet en ziet: de Heer die hart en nieren doorgrondt. “Mijn zaak heb ik in zijn handen gelegd”, zegt Jeremia. Daarmee is voor hem de kous af, en vertrouwend trekt hij verder, zijn loflied zingend op de Heer die het leven van de arme uit de handen van de boosdoeners heeft gered. Zo’n groot geloof is alleen bij de profeet te vinden, en kan toch niet mijn weg zijn, denk ik dan. Daarom, in een poging om dit wonderlijke en zo moeilijk navolgbare vertrouwen van Jeremia te begrijpen, ook maar een blik in het evangelie van vandaag geworpen.

Jezus spreekt over vertrouwen als hij ons toeroept: “Weest niet bang!”
Maar wat bedoelt hij? Waar moeten we niet bang voor zijn? Helemaal geen angst kennen, is een mooi ideaal, maar de werkelijkheid is vaak zo anders. We voelen ons angstig voor wat ons bedreigd en waartegen we ons machteloos voelen. Denk alleen maar aan wat Corona in de wereld teweeg bracht. Velen vrezen ook om hun werk, in deze periode van economisch zwaar weer. De zorg om de gezondheid van jezelf of de ander kan zwaar belasten, vooral in deze tijd.. Het allerdiepste ligt de angst om alles te verliezen wat ons dierbaar is. We weten dat alles om ons heen en ook wijzelf vergankelijk zijn en daarmee ook in zekere zin in gevaar. Daar komen veel van de angsten in ons leven uit voort. Juist die angst mogen we overwinnen, zegt Jezus. Ook als dit vrijwel onmogelijk lijkt. Jezus komt ons te hulp, met een soort driestappen-plan. Hij roept ons immers drie keer toe dat we niet bang hoeven te zijn.

Laten we eens kijken hoe zijn driestappenplan van twintig eeuwen geleden nog in onze tijd kan werken. Als eerste raadt Jezus ons aan, de waarheid aan het licht te brengen. Wat in het donker wordt gezegd, herhaal dat op klaarlichte dag. Wat men U in het oor fluistert, verkondig dat van de daken. Het is een pleidooi tegen laster en achterklap en herinnert ons aan het andere woord van de Heer: Alleen de waarheid zal U vrij maken. In relatie tot God heeft het nog een rijkere, diepere betekenis: Jezus zegt ook dat wij voor ons geloof uit moeten komen. Dat we ons tot Christus moeten bekennen, om het in oude bewoordingen te zeggen.

Daarnaast heeft het ook een element van uitdragen in zich. Geloof is niet voor in de sacristie, niet voor in de kerkbanken, maar juist voor de straten van onze wereld. Daar wordt ons getuigenis gevraagd; in woord en daad. Als we dat doen, dan hoeven we een belangrijk verlies niet te vrezen, namelijk dat God zal ontkennen ons te kennen. God kent ons en we gaan Hem ter harte. Kunnen we soms ook te lijden hebben? Als we met God verbonden blijven, hebben we uiteindelijk niets te verliezen. Vele grote figuren uit perioden van vervolging hebben ons deze waarheid voorgeleefd: Pater Titus Brandsma, pastoor Galama, zuster Edith Stein, pater Regout, (rond 4 en 5 mei herdachten we hen en spraken we over hen), de getuigenis van iemand als de vervolgde Vietnamese bisschop Ngung en verhalen uit zoveel andere plaatsen ter wereld. Ze geven aan dat de verbondenheid met God ten tijde van de vervolging (en dus ook bij iedere andere vorm van tegenslag) een enorme steun geeft. God zelf wil de kracht geven om verder te gaan. Zelfs de dood wordt door deze geloofshelden tenslotte niet meer gevreesd, nu ze hebben ondervonden dat God ons kent en voor ons zorgt.

God kent ons door en door, hij heeft onze haren geteld, zo wordt zijn betrokkenheid in de pericoop van vandaag voor ons onder woorden gebracht. En dan komen we bij het derde “Vreest niet!” Jezus stelt ons daar gerust in onze uiteindelijke angst, alles te verliezen, het eigen leven te moeten inleveren. Wie zijn leven heeft ingezet voor het goede, voor de waarheid, voor anderen, voor God, die hoeft ook de dood niet te vrezen. Jezus zal zich dan bij zijn Vader voor hem, voor haar, voor ons allen inzetten. Dit laatste “Vrees niet” wijst ons de weg door het leven:
Vertrouw maar op God. De vader in de hemel weet wat we nodig hebben. Hij heeft de haren op ons hoofd geteld. Hij houdt van de vogels, hoeveel meer dan nog van zijn mensen. Ons enige woorden in een wereldberoemd gedicht, dat onder andere in Taize regelmatig wordt gezongen: Ik noem de meest bekende woorden van het refrein:

Nada te turbe                    
nada te espante;              
todo se pasa;                     
Dios no se muda,             
la paciencia                       
todo lo alcanza.               
Quien a Dios tiene,           
nada le falta.                     
Solo Dios basta.                

Laat niets je verontrusten,
laat niets je beangstigen,
alles gaat voorbij;
God verandert niet,
Het Geduld
Overwint alles
Wie aan God vasthoudt
Hem ontbreekt het aan niets.
Want God alleen is genoeg.

Theresia van Avila

Viering Zondag 21 juni om 11:00 uur

 • Voorgangers: pastoor Arjen Jellema
 • Collecte: Eigen parochie/Kerkbalans: t.n.v. RK Parochie Hildegard van Bingen Salvator
  NL84 INGB 0000 9509 51

Kaars opsteken:

Zondag 21 juni:

In de Salvatorkerk mogen rondom de viering maximaal 30 mensen aanwezig mogen zijn. Wanneer u gereserveerd heeft kunt u vooraf en na de viering een kaars opsteken.

Voorbedeboek

In verband met de maatregelen rondom de coronapreventie wordt er geen gebruik gemaakt van het intentieboek.

U kunt uw voorbede doorgeven vóór vrijdag 20 uur op:

 • Emailadres: Psg.salvator@hildegardparochie.nl
 • Telefoonnummer: 050-5253467
 • Nu er weer vieringen zijn in de Salvatorkerk zal in principe de voorbede alleen in de Salvator gelezen worden.

 

Reserveren van de vieringen van 28 juni a.s.:

 • Tot 1 juli mogen maximaal 30 mensen de viering bijwonen. Indien u dit wilt, kunt u reserveren:
  • Emailadres: salvator@hildegardparochie.nl
   • Tot vrijdagmiddag 26 juni 18 uur voor de viering van 28 juni.
   • U krijgt vrijdagavond 26 juni bericht of u terecht kunt
   • Graag uw naam, aantal personen en telefoonnummer doorgeven.
  • Telefoonnummer: 050-5253467
   • Telefonisch kunt u reserveren op 26 juni van 13-16 uur. U hoort dan meteen of er plek is.

Vanaf 1 juli mogen er maximaal 100 mensen een viering bijwonen. Aangezien de verwachting is dat dit nu niet zal geschieden, hoeft u hiervoor niet te reserveren. U bent van harte welkom.

 

Nieuws-communicatie:

Daar de kerk vanaf 1 juli weer open is voor vieringen met maximaal 100 mensen, is besloten om de wekelijkse nieuwsbrief die u vanaf 15 maart heeft ontvangen, niet meer te versturen.  Vanaf 1 juli zal de communicatie weer zijn zoals u gewend was:

 • Via Vierkant:

Hierin staan de gegevens die van belang zijn voor de wat langere termijn:

Vieringen met voorgangers en bijzonderheden, reeds gevraagde misintenties, sociale activiteiten en berichten van parochiebestuur, locatieraad of werkgroepen.

 • Via de zondagse vieringen in de kerk:

Elke zondag aan het eind van de viering worden er mededelingen gedaan over sociale activiteiten (voor zover ze weer opgestart worden) en bijzondere vieringen in de komende week.

U treft hier informatie over de parochie, de diverse locaties en nieuws van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Daarnaast vindt u ook het protocol dat is opgesteld om het samen vieren en samenzijn zo goed mogelijk in deze tijd te laten verlopen.

 • Via e-mail of telefoon:

Indien u vragen, opmerkingen, informatie nodig heeft of behoefte heeft aan een gesprek, dan kunt u terecht bij een van de pastores, secretariaat, of via hen bij andere vrijwilligers in diverse werkgroepen. Indien nodig zal u via de salvatorraad bericht krijgen wanneer dit niet via andere kanalen kan.

                                    Telefoon:                 E-mail:

Pastoor Arjen Jellema pr.    06-12 71 77 74         pastoor.jellema@hildegardparochie.nl

Pastor Myriam Oosting        06 – 39 17 50 00      pastor.oosting@hildegardparochie.nl

Algemeen:                              050-52 53 467           salvatorraad@hildegardparochie.nl of

secr.salvator@hildegardparochie.nl

 • Via livestreaming:

De vieringen in de Nicolaaskerk te Haren zullen voorlopig via de livestreaming gecontinueerd worden:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1978-HNicolaaskerk

Deze vieringen zijn zondags om 9.30 uur. Ook kunt u de vieringen op een ander tijdstip nog eens bekijken.

 

Meer berichten

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021 Palmzondag en Goede WeekIn deze nieuwsbrief vindt u o.a.: Nieuws rond de Vastenactie voor zover bekend Informatie over de vieringen en activiteiten in de Goede Week en Pasen (ook voor de jeugd) Daarnaast links naar...

Nieuwsbrief 7 maart 2021 Salvatorgemeenschap

Nieuwsbrief 7 maart 2021 Salvatorgemeenschap

Zegen in lockdown-tijd Zegen deze dagDe mensen die niet naar buiten kunnenDe mensen die zich opgesloten voelenDe mensen die opgesloten zijnZegen deze dagDe mensen die opgesloten zijn in zichzelfDe mensen die zich ingesloten voelenDe mensen die ruimte en adem...

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 14 februari 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 14 februari 2021

Bijzondere vieringen: Aswoensdag in Coronatijd Woensdag 17 februari is het Aswoensdag met een viering om 19 uur. Een askruisje kunnen we dit jaar helaas niet ontvangen. Dat zou tegen de Corona-regels ingaan. Maar er is een alternatief gevonden. Een ritueel waarbij...