Salvator Nieuwsbrief 28 juni

Gepubliceerd op: 28 juni 2020

Overweging bij:
Eerste lezing: 2 Koningen 4,8-11+14-16a; Tweede lezing: Romeinen 6,3-4+8+11;
Evangelie: Matteüs 10, 37-42

Dit keer geen overweging maar een vakantiegedachte:

 

Vakantie:

Nu de vakantietijd voor de deur staat, bladeren we even het evange­lie door om na te gaan
hoe daarin tegen vakantie wordt aangeke­ken. 

Ik hou van vakantie, zegt Jezus.
Toen ik twaalf was namen mijn ouders me mee naar Jeruzalem.
Ik voelde er me echt in mijn element:
alles sprak me over het werk van mijn Vader.
De tijd vloog er voorbij.

Tijdens mijn vakanties genoot ik van de natuur.
Ik hield de zaaier in het oog, die het graan aan de aarde toevertrouwt.
Ik bewonderde het koren dat opschiet, met onkruid daartussen.
Ik luisterde naar de vogels. Ze zaaien noch maaien.
Ik keek naar de kleuren van de zonsondergang, dronken van zaligheid.
In al die pracht vond ik stof voor mijn parabels over het Rijk Gods.

Ik herinner me de wijngaard met zijn ranken en druiventrossen
en de vijgenboom: hoe hij het geduld van de wijnboer op de proef stelt.
Nog steeds staan de kudden schapen me voor ogen,
grazend onder het waakzame oog van de herder.
Alles zong in mij een goddelijke melodie.

Later heb ik lange voettochten gemaakt met mijn apostelen.
Heerlijke momenten van stilte, ver van het gewemel van de massa.
Ik ging wel eens op bezoek bij mijn vrienden,
Martha en Maria, en hun broer Lazarus.
Ik genoot er van hun kookkunst,
maar meer nog van onze gesprekken van hart tot hart,
uren aan een stuk.

Vakantie is voor mij:
mogen delen in de vreugde van mensen,
hun kleine vreugden van elke dag.
Zo was ik eens op een trouwfeest waar ze wijn tekort hadden.
Het feest moest doorgaan,
dus liet ik kruiken met water vullen
en konden ze wijn schenken van nog betere kwaliteit.

Water heeft Mij altijd aangesproken.
Ooit ontmoette ik een Samaritaanse vrouw vlak bij een waterput.
Tenslotte was zij het die Mij om water vroeg.
Levend water heb Ik haar toen gegeven.

Sedert die Paasmorgen, toen Maria van Magdala Mij voor een tuinier aanzag,
komt er geen einde meer aan mijn vakantie.
Ik wandel langs het meer van elke mens
en op gloeiende houtskool bereid ik een picknick met vis uit overvolle netten.
Ik nodig vermoeid voortsloffende reizigers uit
in de herberg van Emmaüs.
Ik deel met hen het brood… brood dat smaakt naar eeuwigheid.
vrij naar Charles Delhez (http://blog.dominicanenschildebergen.be/13e-zondag-door-het-jaar-a-2011/)

Sander Hof: opname onder wijdingskandidaten

Op dinsdag 30 juni a.s. om 19.00 uur zal er een speciale viering zijn o.l.v. mgr. C.F.M. van den Hout waarin Sander Hof zal worden opgenomen onder de wijdingskandidaten in onze kerk. Wanneer u deze viering wilt bijwonen, dan dient u te reserveren: psg.salvator@hildegardparochie.nl of telefoon: 050-5253467.

Viering Zondag 28 juni om 11:00 uur

 • Voorgangers: pastor Myriam Oosting
 • Overweging: pastor Myriam Oosting
 • Collecte: Eigen parochie/Kerkbalans: t.n.v. RK Parochie Hildegard van Bingen Salvator
  NL84 INGB 0000 9509 51

Voor de kerkganger geldt hetvolgende voor het bijwonen van een viering in het algemeen:

 

Vooraf aan de viering:

 • De vieringen op 21 en 28 juni zijn toegankelijk voor 30, daarna voor maximaal 80 mensen. Omdat niet meer dan 80 personen verwacht worden, is er vanaf juli vooralsnog geen reserveringssysteem.
 • Deelnemen aan de vieringen doet u op eigen risico.
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten heeft, hoest, niest of koorts heeft.
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Er kan voorlopig geen gebruik worden gemaakt van het intentieboek. Uw intenties kunt u doorgeven tot zaterdagavond 18.00 uur via tel. nr. 050-5253467, of via de mail: psg.salvator@hildegardparochie.nl
 • Er is beperkte toegang tot het toilet, ga vooraf of na de viering thuis.
 • Houd voor, tijdens en na de viering 1,5 m afstand tot elkaar

 

Begin van de viering

 • Er is één toegangsdeur aan de Hora Siccamasingel. Mocht u slecht ter been zijn dan mag u gebruik maken van de ingang aan de Van Starkenborghstraat. U dient dan aan te bellen.
 • Volg de instructies van de gastheer of gastvrouw.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst bij de desinfectiezuil.
 • Loop direct naar uw plaats of ga even langs Maria om een kaarsje aan te steken.
 • De zitplaatsen zijn aangegeven door middel van een liturgieblad.
  • Graag de bank vanuit het midden vullen, om ‘passeren’ te voorkomen. Aan de buitenzijde van de middenbanken zijn enkele plaatsen voor echtparen. Ook van de stoelen kan gebruik worden gemaakt.

Tijdens de viering

 • Er zijn geen misdienaars, er is geen koor.
 • Van de GvL wordt geen gebruik gemaakt. Er mag niet meegezongen worden.
 • Het lichaam met name het gezicht niet aanraken: ‘kruisteken in de lucht’.
 • De collecte is na de viering. Er staat een collecteschaal bij de uitgang.
 • Vredeswens: door een hoofdknikje, een hand op het hart of het ‘namastégebaar’ vanaf uw zitplaats.

Communie

 • De koster zal u uitnodigen.
 • Desgewenst kunt u vooraf aan het ontvangen van de hostie nogmaals de handen desinfecteren met een door uzelf meegenomen flaconnetje desinfectiemiddel of doekje.
 • De looprichting is zoals u gewend bent, alleen gaan nu eerst de mensen aan de linkerkant en daarna de mensen aan de rechterkant van het middenpad naar voren. Blijf de 1,5 m afstand bewaren.
 • De voorganger draagt een gezichtsscherm.
 • U ontvangt de hostie via een communieknijpertje direct op de hand of desgewenst op een schone witte zakdoek.

Einde van de viering

 • De koster zal u uitnodigen om de bank te verlaten.
 • U volgt de aangegeven looproute naar buiten.
 • U kunt uw bijdrage achterlaten in de collecteschaal vlakbij de uitgang.
 • Het liturgieblad neemt u mee of laat u achter in de betreffende doos bij de uitgang.
 • Er zal tot nader order geen koffie/thee geschonken worden na de viering.

 

Nieuws-communicatie:

Daar de kerk vanaf 1 juli weer open is voor vieringen met maximaal 100 mensen, is besloten om de wekelijkse nieuwsbrief die u vanaf 15 maart heeft ontvangen, niet meer te versturen.  Vanaf 1 juli zal de communicatie weer zijn zoals u gewend was:

 • Via Vierkant:

Hierin staan de gegevens die van belang zijn voor de wat langere termijn:

Vieringen met voorgangers en bijzonderheden, reeds gevraagde misintenties, sociale activiteiten en berichten van parochiebestuur, locatieraad of werkgroepen.

 • Via de zondagse vieringen in de kerk:

Elke zondag aan het eind van de viering worden er mededelingen gedaan over sociale activiteiten (voor zover ze weer opgestart worden) en bijzondere vieringen in de komende week.

U treft hier informatie over de parochie, de diverse locaties en nieuws van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Daarnaast vindt u ook het protocol dat is opgesteld om het samen vieren en samenzijn zo goed mogelijk in deze tijd te laten verlopen.

 • Via e-mail of telefoon:

Indien u vragen, opmerkingen, informatie nodig heeft of behoefte heeft aan een gesprek, dan kunt u terecht bij een van de pastores, secretariaat, of via hen bij andere vrijwilligers in diverse werkgroepen. Indien nodig zal u via de salvatorraad bericht krijgen wanneer dit niet via andere kanalen kan.

Pastoor Arjen Jellema pr.    06-12 71 77 74         pastoor.jellema@hildegardparochie.nl

Pastor Myriam Oosting        06 – 39 17 50 00      pastor.oosting@hildegardparochie.nl

Algemeen:                              050-5253467           salvatorraad@hildegardparochie.nl of secr.salvator@hildegardparochie.nl

 • Via livestreaming:

De vieringen in de Nicolaaskerk te Haren zullen voorlopig via de livestreaming gecontinueerd worden:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1978-HNicolaaskerk

Deze vieringen zijn zondags om 9.30 uur. Ook kunt u de vieringen op een ander tijdstip nog eens bekijken.

Meer berichten

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 28 maart 2021 Palmzondag en Goede WeekIn deze nieuwsbrief vindt u o.a.: Nieuws rond de Vastenactie voor zover bekend Informatie over de vieringen en activiteiten in de Goede Week en Pasen (ook voor de jeugd) Daarnaast links naar...

Nieuwsbrief 7 maart 2021 Salvatorgemeenschap

Nieuwsbrief 7 maart 2021 Salvatorgemeenschap

Zegen in lockdown-tijd Zegen deze dagDe mensen die niet naar buiten kunnenDe mensen die zich opgesloten voelenDe mensen die opgesloten zijnZegen deze dagDe mensen die opgesloten zijn in zichzelfDe mensen die zich ingesloten voelenDe mensen die ruimte en adem...

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 14 februari 2021

Nieuwsbrief Salvatorgemeenschap 14 februari 2021

Bijzondere vieringen: Aswoensdag in Coronatijd Woensdag 17 februari is het Aswoensdag met een viering om 19 uur. Een askruisje kunnen we dit jaar helaas niet ontvangen. Dat zou tegen de Corona-regels ingaan. Maar er is een alternatief gevonden. Een ritueel waarbij...