...

Salvator Nieuwsbrief 29 januari 2023

Gepubliceerd op: 28 januari 2023

Beste medeparochianen,

De Salvatorraad moet u helaas mededelen dat ze tot het besluit is gekomen om tijdens de woensdag- en zondagvieringen geen verwarming te laten draaien. Dit betekent een minimale temperatuur van 8 graden, hetgeen op dit moment wel warmer is dan buiten, maar het betekent voor u dat het behoorlijk koud kan zijn in de viering. We verzoeken u dan ook hierop te kleden. Er liggen enkele fleecedekentjes klaar, u kunt ze natuurlijk ook zelf meenemen, evenals kussentjes of een warme kruik.

Voor bijzondere vieringen zoals uitvaarten of andere evenementen zal gehandeld worden in overleg.
Bijeenkomsten die gepland zijn in de parochiezaal, sacristie en Buitenhuisje en in de agenda staan vermeld, zijn desgewenst verwarmd. Wel verzoeken we u de temperatuur niet boven de 19 graden in te stellen (het wordt er niet sneller warmer van) en op tijd de thermostaat naar beneden te doen.

De Salvatorraad is tot dit drastische besluit gekomen in verband met de acute noodzaak om aan het eind van het jaar nog geld over te houden voor de dagelijkse/wekelijkse gang van zaken. Zoals bekend zijn de energieprijzen behoorlijk gestegen. Op de oude voet doorgaan kunnen we dan ook niet. Een aantal opties zijn doorgenomen en het betekent dan ook niet automatisch dat de volgende winter hetzelfde zal gebeuren. Een aantal opties vergen namelijk tijd om het uit te werken en hierbij zijn we ook afhankelijk van andere partijen. We vragen dan ook om uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Marleen Verstappen
Secretaris Salvatorraad

Meer berichten

Nieuwsbrief 3 september 2023

Nieuwsbrief 3 september 2023

Ontmoeting “Onthaast wat vaker”, was hem gezegd“Je bent te druk, alsmaar drukJe hebt altijd haast, tot in je praten” Hij ging vaker in een abri zittenZomaar, zonder de snelbus te nemenGewoon, om te onthaasten Hij zat op een viersprongVan alle kanten reden auto’s...

Ontmoetingsdagen voor mensen die hun partner hebben verloren

Ontmoetingsdagen voor mensen die hun partner hebben verloren

ONTMOETINGSDAG IN HOOGEVEENvoor mensen die hun partner hebben verloren De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren....

Jezus Christus: basiscursus van de Bonifatius Academie

Jezus Christus: basiscursus van de Bonifatius Academie

Wie is Jezus Christus voor ons?Welke beelden van Hem komen we tegen in de Bijbel, in de Traditie en in de kunst?In een vijftal avonden gaan we ons bezig houden met deze vragen.We onderzoeken welke plaats Jezus Christus in ons geloven heeft.Bij elke avond hoort een...

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.