Samen naar de Stille Omgang in Amsterdam

Gepubliceerd op: 3 February 2020

Samen naar de Stille Omgang in Amsterdam – zaterdag 21 maart 2020.

In de nacht van 21 op 22 maart a.s. is de jaarlijkse Stille Omgang in Amsterdam. Deze traditionele herdenking van het Mirakel van Amsterdam (1345) bestaat uit een massale stille processie door de binnenstad. Evenals voorgaande jaren trok het evenement katholieke gelovigen uit het hele land. Belangstellenden in het noordelijk bisdom kunnen aansluiten, evenals voorgaande jaren, door mee te gaan met een gezamenlijke bus langs diverse opstapplaatsen. Zie onderstaande route.

In Emmeloord is een tussenstop voor een kop koffie/thee. We bidden en bezinnen samen in de bus. In Amsterdam vieren we om 22.15 uur de H. Mis in de RK kerk De Krijtberg. Aansluitend lopen we de route van de Stille Omgang, in verbondenheid met iedereen die meedoet en met hen die door gebed met ons verbonden zijn.

Busroute Groningen – Amsterdam

– 17.30 uur: Uithuizen, Kennedylaan 33.

– 18.00 uur: Hoofdstation Groningen.

– 19.00 uur: Heerenveen, parkeerplaats R.K. Kerk: Crackstraat 13.

– 19.30 uur: Joure, parkeerplaats voor McDonalds: Sewei 4.

– 20.20 uur: Emmeloord, Pastoor Koopmansplein 1.

In Emmeloord is de tussenstop met koffie/thee en een broodje. Dit is inbegrepen bij de prijs van € 22,00 per persoon voor deelname aan het hele programma. 

Opgave / inlichtingen bij dhr. Alex van den Hende: stilleomgang.bisdomgroningen@gmail.com. Deelname is definitief na betaling op rekeningnummer: NL71 ABNA 0502 4889 64, t.n.v. A. Lukassen, o.v.v. ‘Stille Omgang 2020 – Naam en opstapplaats.’ Is internetbankieren voor u een probleem dan kunt u een mail sturen naar bovenstaand mailadres.

Speciaal Jongerenprogramma – car pool service

Voorafgaand aan de stille tocht is in de Amsterdamse Mozes en Aaronkerk een speciaal jongerenprogramma met eucharistieviering. Voor geïnteresseerde jongeren heeft het Jongeren Platform van bisdom GL een car pool service opgezet die eerder vertrekt. Vertrek vanuit Groningen is tussen 16.15 en 17.15 uur. Kosten € 20, — pp. Opgave voor 16 maart a.s. bij: jongeren@bisdomgl.nl (contact: Marieke de Winter). Meer info: www.sojongeren.nl

Meer berichten

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Op zondag 19 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...

Standaard- of formuliergebeden

Standaard- of formuliergebeden

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...