Samen naar de Stille Omgang in Amsterdam

Gepubliceerd op: 3 February 2020

Samen naar de Stille Omgang in Amsterdam – zaterdag 21 maart 2020.

In de nacht van 21 op 22 maart a.s. is de jaarlijkse Stille Omgang in Amsterdam. Deze traditionele herdenking van het Mirakel van Amsterdam (1345) bestaat uit een massale stille processie door de binnenstad. Evenals voorgaande jaren trok het evenement katholieke gelovigen uit het hele land. Belangstellenden in het noordelijk bisdom kunnen aansluiten, evenals voorgaande jaren, door mee te gaan met een gezamenlijke bus langs diverse opstapplaatsen. Zie onderstaande route.

In Emmeloord is een tussenstop voor een kop koffie/thee. We bidden en bezinnen samen in de bus. In Amsterdam vieren we om 22.15 uur de H. Mis in de RK kerk De Krijtberg. Aansluitend lopen we de route van de Stille Omgang, in verbondenheid met iedereen die meedoet en met hen die door gebed met ons verbonden zijn.

Busroute Groningen – Amsterdam

– 17.30 uur: Uithuizen, Kennedylaan 33.

– 18.00 uur: Hoofdstation Groningen.

– 19.00 uur: Heerenveen, parkeerplaats R.K. Kerk: Crackstraat 13.

– 19.30 uur: Joure, parkeerplaats voor McDonalds: Sewei 4.

– 20.20 uur: Emmeloord, Pastoor Koopmansplein 1.

In Emmeloord is de tussenstop met koffie/thee en een broodje. Dit is inbegrepen bij de prijs van € 22,00 per persoon voor deelname aan het hele programma. 

Opgave / inlichtingen bij dhr. Alex van den Hende: stilleomgang.bisdomgroningen@gmail.com. Deelname is definitief na betaling op rekeningnummer: NL71 ABNA 0502 4889 64, t.n.v. A. Lukassen, o.v.v. ‘Stille Omgang 2020 – Naam en opstapplaats.’ Is internetbankieren voor u een probleem dan kunt u een mail sturen naar bovenstaand mailadres.

Speciaal Jongerenprogramma – car pool service

Voorafgaand aan de stille tocht is in de Amsterdamse Mozes en Aaronkerk een speciaal jongerenprogramma met eucharistieviering. Voor geïnteresseerde jongeren heeft het Jongeren Platform van bisdom GL een car pool service opgezet die eerder vertrekt. Vertrek vanuit Groningen is tussen 16.15 en 17.15 uur. Kosten € 20, — pp. Opgave voor 16 maart a.s. bij: jongeren@bisdomgl.nl (contact: Marieke de Winter). Meer info: www.sojongeren.nl

Meer berichten

Hildegardmeeting 20 september afgelast

Hildegardmeeting 20 september afgelast

Hildegardmeeting zondag 20 september afgelast In overleg met de andere leden van de organisatie van de Hildegarddag moet ik jullie mededelen dat de Hildegarddag op zondag 20 september (gezamenlijk bijeenkomen in Den Horn) NIET doorgaat.Er zijn parochiebreed te weinig...

Concept locatievisie Jozefgemeenschap 2020-2026

Concept locatievisie Jozefgemeenschap 2020-2026

Beste parochianen van de Jozefgemeenschap, Bijgaand (klik op deze link) treft u een concept aan van een door de Jozefraad geschreven missie en visie. De locatieraad moet én de praktische gang van zaken op de locatie coördineren, én, vanuit een pastorale insteek, oog...

Programma Raad van Kerken Zuidhorn 2020 – 2021

Programma Raad van Kerken Zuidhorn 2020 – 2021

Via deze link kunt het boekje van het WinterWerk van de Raad van Kerken Zuidhorn lezen: een breed scala aan activiteiten op het gebied van vorming en toerusting. De opzet is nadrukkelijk oecumenisch van aard. Opgave kan via de mail (u krijgt dan ook een...