Sint Maartendag 2018

Gepubliceerd op: 5 oktober 2018

Sint Maartendag 2018

“Zie je mij?!”
6e Sint Maartendag
De mantel van naastenliefde en solidariteit
in de Culturele Hoofdstad van Iepen Mienskip

De Sint Maartendag is een tweejaarlijkse diaconale ontmoetingsdag voor alle parochies, PCI’s, diaconiegroepen, pastores en ieder ander met passie voor diaconie. Het thema van de 6e Sint Maartendag is ‘Iepen Mienskip’. Daar komen Sint Maarten en Leeuwarden bij elkaar tijdens een inspirerend programma. Er gaat heel veel goed als het gaat om omzien naar de kwetsbare ander. Juist in dit jaar is het goed om onder de aandacht te brengen wat er speelt en wie zich inzetten voor kwetsbare groepen. Daarom is het van belang om tegen het einde van dit prachtige jaar deze Sint Maartendag te houden. Om het enthousiasme vast te houden en te verbinden naar de toekomst.

De volgende sprekers zullen vanuit hun eigen expertise een bijdrage leveren:

Mgr. Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden
Dr. Guus Timmerman, wetenschappelijk medewerker stichting Presentie Precariteit en presentie in de ‘Iepen Mienskip’
Drs. Arno Brok, commissaris van de koning in Fryslân
Voorstelling: Tjerk Ridder speelt uit Bonne Route

Dagvoorzitter: Drs. Janny van der Molen, schrijver, spreker en theoloog

Locatie
De conferentie vindt plaats in de Bonifatiuskerk
Bonifatiusplein 20 Leeuwarden.

Tijd
De inloop is vanaf 09.30 uur en het programma vangt aan om 10.00 uur.

Elkaar ontmoeten
Er is gedurende de lunch ruimte om elkaar te ontmoeten, projecten te bezoeken en te leren van elkaar. O.a. de Kledingbus, de Dream Karavaan, het Odensehuis, moskeebezoek, de Stadswerf Leeuwarden, workshop suïcidepreventie en nazorg, workshop kleding en identiteit, New@Home, maatjesproject ex-gedetineerden, excursie naar de boer, Blikspuit en nog veel meer.

Flyer St Maartendag

Meer berichten

Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

Afgelopen dinsdag zagen we op TV de "persco" van de regering met de aankondiging van nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Naar aanleiding van de eerdere ophef over aantallen kerkbezoekers elders in het land, hebben de Nederlandse...

Nieuwsbrief Salvator 14 oktober 2020

Nieuwsbrief Salvator 14 oktober 2020

Beste parochianen, Bij het opstellen van deze nieuwsbrief is het duidelijk dat het coronavirus wederom ons stevig in de greep houdt. In heel Nederland, maar ook bij ons in de buurt. Veiligheidsregio Groningen is van niveau ‘zorgelijk’ naar ‘ernstig’ op het...

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

  Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelenUpdate 14-10-2020 Vanaf 28 juni 2020 zijn er weer vieringen in de eigen Jozefkerk.  Overigens kunt u elke zondag om 9.30 uur de viering in de Nicolaaskerk blijven volgen via de livestream. Maar… er zijn wel de...