Sint Maartendag 2018

Gepubliceerd op: 5 October 2018

Sint Maartendag 2018

“Zie je mij?!”
6e Sint Maartendag
De mantel van naastenliefde en solidariteit
in de Culturele Hoofdstad van Iepen Mienskip

De Sint Maartendag is een tweejaarlijkse diaconale ontmoetingsdag voor alle parochies, PCI’s, diaconiegroepen, pastores en ieder ander met passie voor diaconie. Het thema van de 6e Sint Maartendag is ‘Iepen Mienskip’. Daar komen Sint Maarten en Leeuwarden bij elkaar tijdens een inspirerend programma. Er gaat heel veel goed als het gaat om omzien naar de kwetsbare ander. Juist in dit jaar is het goed om onder de aandacht te brengen wat er speelt en wie zich inzetten voor kwetsbare groepen. Daarom is het van belang om tegen het einde van dit prachtige jaar deze Sint Maartendag te houden. Om het enthousiasme vast te houden en te verbinden naar de toekomst.

De volgende sprekers zullen vanuit hun eigen expertise een bijdrage leveren:

Mgr. Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden
Dr. Guus Timmerman, wetenschappelijk medewerker stichting Presentie Precariteit en presentie in de ‘Iepen Mienskip’
Drs. Arno Brok, commissaris van de koning in Fryslân
Voorstelling: Tjerk Ridder speelt uit Bonne Route

Dagvoorzitter: Drs. Janny van der Molen, schrijver, spreker en theoloog

Locatie
De conferentie vindt plaats in de Bonifatiuskerk
Bonifatiusplein 20 Leeuwarden.

Tijd
De inloop is vanaf 09.30 uur en het programma vangt aan om 10.00 uur.

Elkaar ontmoeten
Er is gedurende de lunch ruimte om elkaar te ontmoeten, projecten te bezoeken en te leren van elkaar. O.a. de Kledingbus, de Dream Karavaan, het Odensehuis, moskeebezoek, de Stadswerf Leeuwarden, workshop suïcidepreventie en nazorg, workshop kleding en identiteit, New@Home, maatjesproject ex-gedetineerden, excursie naar de boer, Blikspuit en nog veel meer.

Flyer St Maartendag

Meer berichten

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Op zondag 19 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...

Standaard- of formuliergebeden

Standaard- of formuliergebeden

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...