Sint Maartendag 2018

Gepubliceerd op: 5 October 2018

Sint Maartendag 2018

“Zie je mij?!”
6e Sint Maartendag
De mantel van naastenliefde en solidariteit
in de Culturele Hoofdstad van Iepen Mienskip

De Sint Maartendag is een tweejaarlijkse diaconale ontmoetingsdag voor alle parochies, PCI’s, diaconiegroepen, pastores en ieder ander met passie voor diaconie. Het thema van de 6e Sint Maartendag is ‘Iepen Mienskip’. Daar komen Sint Maarten en Leeuwarden bij elkaar tijdens een inspirerend programma. Er gaat heel veel goed als het gaat om omzien naar de kwetsbare ander. Juist in dit jaar is het goed om onder de aandacht te brengen wat er speelt en wie zich inzetten voor kwetsbare groepen. Daarom is het van belang om tegen het einde van dit prachtige jaar deze Sint Maartendag te houden. Om het enthousiasme vast te houden en te verbinden naar de toekomst.

De volgende sprekers zullen vanuit hun eigen expertise een bijdrage leveren:

Mgr. Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden
Dr. Guus Timmerman, wetenschappelijk medewerker stichting Presentie Precariteit en presentie in de ‘Iepen Mienskip’
Drs. Arno Brok, commissaris van de koning in Fryslân
Voorstelling: Tjerk Ridder speelt uit Bonne Route

Dagvoorzitter: Drs. Janny van der Molen, schrijver, spreker en theoloog

Locatie
De conferentie vindt plaats in de Bonifatiuskerk
Bonifatiusplein 20 Leeuwarden.

Tijd
De inloop is vanaf 09.30 uur en het programma vangt aan om 10.00 uur.

Elkaar ontmoeten
Er is gedurende de lunch ruimte om elkaar te ontmoeten, projecten te bezoeken en te leren van elkaar. O.a. de Kledingbus, de Dream Karavaan, het Odensehuis, moskeebezoek, de Stadswerf Leeuwarden, workshop suïcidepreventie en nazorg, workshop kleding en identiteit, New@Home, maatjesproject ex-gedetineerden, excursie naar de boer, Blikspuit en nog veel meer.

Flyer St Maartendag

Meer berichten

Overweging DOLP 9 augustus 2020

Overweging DOLP 9 augustus 2020

Overweging uit de viering onder leiding van parochianen (Carien Denissen en Wieke Schimmel) op zondag 9 augustus in de Jozefkerk Lezingen: 1 Koningen 19: 9a,11-13a ; Mattheüs 14: 22-33 God waar ben je? Petrus roept Jezus. Elia zoekt God. Elia roept God op de berg bij...

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen Vanaf 28 juni zijn er  weer vieringen in de eigen Jozefkerk.  Overigens kunt u elke zondag om 9.30 uur de viering in de Nicolaaskerk blijven volgen via de livestream. Maar… er zijn wel de nodige maatregelen nodig....

Oecumenische viering Raad van Kerken Zuidhorn zondag 21 juni

Oecumenische viering Raad van Kerken Zuidhorn zondag 21 juni

Op zondag 21 juni is er een online te volgen oecumenische viering van de Raad van Kerken Zuidhorn om 11 uur. Pastor Myriam Oosting zal hierin namens onze H. Hildegardparochie voorgaan. Aram Kooistra-Pourjafar zal namens onze Jozefgemeenschap mee voorgaan. Paulien...