Startdag Vastenactie Noord Nederland 18 nov. 2023
gepubliceerd: 3 oktober 2023

Startdag Vastenactie Noord Nederland op 18 november 2023

U wordt van harte uitgenodigd voor de Startdag Vastenactie van het Noorden op zaterdag 18 november a.s.
Ook dit jaar willen wij een gevarieerd dagprogramma aanbieden, waarmee u geïnspireerd wordt om in 2024 met hart en ziel campagne te voeren voor de Vastenactie. De campagne van 2024 heeft deze keer het centrale thema:

“Leven in een veranderende wereld”

De dag is bedoeld voor de leden van de VOM-groepen, pastorale beroepskrachten, vrijwilligers van kindernevendienst-groepen en catechesegroepen. Ook nodigen we graag leerkrachten uit van de katholieke scholen in ons bisdom.

Waar: De Zuiderkerk in Drachten,
De Drift 46, 9203 GH Drachten.
Tel. 0512 – 539946

Aanvang: van 10.00 – 14.45 uur, inclusief lunch

Kosten: De dag, inclusief lunch, wordt u aangeboden door Vastenactie en
het Bisdom Groningen-Leeuwarden.

Parkeren: er is voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein van de kerk.

Dagprogramma:

 • 9.30 uur: Ontvangst met koffie en thee
 • 10.00 uur: Welkom en opening.

Aansluitend zal Margot de Zeeuw van Vastenactie vertellen over
het campagnethema 2024 :
“Leven in een veranderende wereld.”
Er is een presentatie van de beschikbare materialen.

 • 10.45 uur: Pauze met koffie en thee
 • 11.15 uur: Vastenactie wil het katholiek sociaal denken handen en voetengeven. Vastenactie-directeur Marc Bollerman neemt ons mee aan de hand van een boeiend spel om te ontdekken wat het katholiek sociaal denken voor ons betekent.
 • 12.15 uur: Lunch en tijd om elkaar te ontmoeten
 • 13.00 uur: Jaarthema van 2024 verder uitgediept:
  Klimaatverandering is inmiddels ook in Europa merkbaar. Zo hebben we steeds vaker te maken met extreme klimaatgebeurtenissen en veranderen ook hier de bekende weerpatronen. Margot de Zeeuw bespreekt de gevolgen van deze veranderingen voor kwetsbare gemeenschappen, maar laat ook enkele hoopgevende ontwikkelingen zien. Denk aan het concept ‘agro-ecologie’, maar ook aan nieuwe juridische ideeën over ‘rechten voor de natuur’. In oktober bezoekt ze enkele inheemse volken in Argentinië namens Vastenactie om onder meer hierover met ze te praten en hun ideeën en ervaringen mee terug te nemen naar Nederland.
 • 13.30 uur: Discussie naar aanleiding van de inleiding van Margot de Zeeuw
 • 14.00 uur: Afronding en aansluitend de slotviering
 • 14.45 uur: Vertrek

Aanmelding voor deze dag is noodzakelijk in verband met de lunch, die u wordt aangeboden.
U hoeft zich niet aan te melden voor workshops. Deze keer is het hele programma plenair.
U kunt zich aanmelden bij: l.winter@bisdomgl.nl

Namens Vastenactie : Johan Compier, Margot de Zeeuw en Marc Bollerman Namens het bisdom: Henriët Lases, Harmen Altena en Agaath Erich