Startdag Vastenactie Noord Nederland

Gepubliceerd op: 26 October 2018

Startdag Vastenactie Noord Nederland

Oct 26, 2018 | Nieuws

Startdag Vastenactie Noord Nederland op 24 november 2018

U wordt van harte uitgenodigd voor de Startdag Vastenactie van het Noorden op zaterdag 24 november as.
Ook dit jaar willen wij een gevarieerd dagprogramma aanbieden, waarmee u geïnspireerd wordt om in 2019 met hart en ziel campagne te voeren voor de Vastenactie. De campagne van 2019 heeft dit keer het centrale thema ‘water verandert alles ’ in plaats van een campagne-project.

De dag is bedoeld voor de leden van de VOM-groepen, pastorale beroepskrachten, vrijwilligers van kindernevendienst-groepen en catechesegroepen. Ook nodigen we graag leerkrachten uit van de katholieke scholen in ons bisdom.

Waar : De Zuiderkerk in Drachten, De Drift 46 9203 GH Drachten. Tel. 0512 – 539946
Ingang voorzijde: Wuiteweg 71, 9203 KR

Aanvang: van 10.00 – 15.30 uur, inclusief lunch
Kosten: de dag wordt u aangeboden door Vastenactie en het Bisdom
Groningen-Leeuwarden.
Parkeren: er is voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein van de kerk.

Dagprogramma:
9.30 uur : Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur : Welkom en opening.
10.15 uur : Johan Compier, campagneleider Vastenactie vertelt over de keuze voor het thema “Water”
10.45 uur : Korte pauze met koffie en thee

11.00 uur : De problematiek van water en waterbeheer wereldwijd .
Inleiding door Cees Buisman, directeur van het water-instituut Wetsus en hoogleraar biologische kringlooptechnologie aan Wageningen University.
12.00 uur : Gelegenheid tot het stellen van vragen aan Cees Buisman
12.30 uur : Lunch

13.00 uur : Aanvang middagprogramma Workshops 1 , 2 en 3:
1: Guus Prevoo vertelt over en presenteert de nieuwe hongerdoek
2: Angelique Steysel vertelt over de mogelijkheden voor scholen, catechesegroepen en/of in de nevendienstgroepen. Ze zal materiaal laten zien en nodigt uit tot het uitwisselen van ideeën.
3: Agaath Erich verkent met ons een bijbel verhaal waarin het thema “water” een belangrijke rol speelt. Bruikbaar voor verdieping, liturgie en catechese.
14.00 uur : Theepauze

14.15 uur : Afronding en aansluitend de slotviering
15.00 uur : Sluiting

Aanmelding is noodzakelijk in verband met de lunch, die u wordt aangeboden.
Ook willen we u vragen bij aanmelding uw voorkeur aan te geven voor de workshops : 1 , 2 of 3
U kunt zich aanmelden bij : l.winter@bisdomgl.nl

Namens Vastenactie : Johan Compier
Namens het bisdom: Henriët Lases, Harmen Altena en Agaath Erich

Meer berichten

Overweging DOLP 9 augustus 2020

Overweging DOLP 9 augustus 2020

Overweging uit de viering onder leiding van parochianen (Carien Denissen en Wieke Schimmel) op zondag 9 augustus in de Jozefkerk Lezingen: 1 Koningen 19: 9a,11-13a ; Mattheüs 14: 22-33 God waar ben je? Petrus roept Jezus. Elia zoekt God. Elia roept God op de berg bij...

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen Vanaf 28 juni zijn er  weer vieringen in de eigen Jozefkerk.  Overigens kunt u elke zondag om 9.30 uur de viering in de Nicolaaskerk blijven volgen via de livestream. Maar… er zijn wel de nodige maatregelen nodig....

Oecumenische viering Raad van Kerken Zuidhorn zondag 21 juni

Oecumenische viering Raad van Kerken Zuidhorn zondag 21 juni

Op zondag 21 juni is er een online te volgen oecumenische viering van de Raad van Kerken Zuidhorn om 11 uur. Pastor Myriam Oosting zal hierin namens onze H. Hildegardparochie voorgaan. Aram Kooistra-Pourjafar zal namens onze Jozefgemeenschap mee voorgaan. Paulien...