Startdag Vastenactie Noord Nederland

Gepubliceerd op: 26 October 2018

Startdag Vastenactie Noord Nederland

Oct 26, 2018 | Nieuws

Startdag Vastenactie Noord Nederland op 24 november 2018

U wordt van harte uitgenodigd voor de Startdag Vastenactie van het Noorden op zaterdag 24 november as.
Ook dit jaar willen wij een gevarieerd dagprogramma aanbieden, waarmee u geïnspireerd wordt om in 2019 met hart en ziel campagne te voeren voor de Vastenactie. De campagne van 2019 heeft dit keer het centrale thema ‘water verandert alles ’ in plaats van een campagne-project.

De dag is bedoeld voor de leden van de VOM-groepen, pastorale beroepskrachten, vrijwilligers van kindernevendienst-groepen en catechesegroepen. Ook nodigen we graag leerkrachten uit van de katholieke scholen in ons bisdom.

Waar : De Zuiderkerk in Drachten, De Drift 46 9203 GH Drachten. Tel. 0512 – 539946
Ingang voorzijde: Wuiteweg 71, 9203 KR

Aanvang: van 10.00 – 15.30 uur, inclusief lunch
Kosten: de dag wordt u aangeboden door Vastenactie en het Bisdom
Groningen-Leeuwarden.
Parkeren: er is voldoende parkeergelegenheid op het eigen terrein van de kerk.

Dagprogramma:
9.30 uur : Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur : Welkom en opening.
10.15 uur : Johan Compier, campagneleider Vastenactie vertelt over de keuze voor het thema “Water”
10.45 uur : Korte pauze met koffie en thee

11.00 uur : De problematiek van water en waterbeheer wereldwijd .
Inleiding door Cees Buisman, directeur van het water-instituut Wetsus en hoogleraar biologische kringlooptechnologie aan Wageningen University.
12.00 uur : Gelegenheid tot het stellen van vragen aan Cees Buisman
12.30 uur : Lunch

13.00 uur : Aanvang middagprogramma Workshops 1 , 2 en 3:
1: Guus Prevoo vertelt over en presenteert de nieuwe hongerdoek
2: Angelique Steysel vertelt over de mogelijkheden voor scholen, catechesegroepen en/of in de nevendienstgroepen. Ze zal materiaal laten zien en nodigt uit tot het uitwisselen van ideeën.
3: Agaath Erich verkent met ons een bijbel verhaal waarin het thema “water” een belangrijke rol speelt. Bruikbaar voor verdieping, liturgie en catechese.
14.00 uur : Theepauze

14.15 uur : Afronding en aansluitend de slotviering
15.00 uur : Sluiting

Aanmelding is noodzakelijk in verband met de lunch, die u wordt aangeboden.
Ook willen we u vragen bij aanmelding uw voorkeur aan te geven voor de workshops : 1 , 2 of 3
U kunt zich aanmelden bij : l.winter@bisdomgl.nl

Namens Vastenactie : Johan Compier
Namens het bisdom: Henriët Lases, Harmen Altena en Agaath Erich

Meer berichten

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Op zondag 19 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...

Standaard- of formuliergebeden

Standaard- of formuliergebeden

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...