Symposium Sterven: een levenskunst

Gepubliceerd op: 15 March 2018

Walfriedgemeenschap

Nieuws

Symposium Sterven: een levenskunst op zaterdag 21 april in Groningen

Zie ook de flyer Hoe staan we in ons leven ten opzichte van het onontkoombare, de dood? Kunnen wij ons voorbereiden op het sterven en op de dood? Wat kunnen we doen om stervenden bij te staan? Wat kunnen we leren van hen bij wie het perspectief op de dood is verschoven na een nabij-de-doodervaring? Hoe leven we met de dood: is dat een kunst?

Ineke Koedam (oprichter van het Stervensinstituut) en Rinus van Warven (Netwerk Nabij-de-doodervaringen) zijn de gastsprekers op het symposium Sterven: een levenskunst.
In het middagprogramma worden workshops aangeboden en geven vier leden van theatergroep Improsa een impressie van de dag.
Het programma start om 10.00 uur tot 16.30 uur in het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen en wordt muzikaal ondersteund door Frans en Quinten Spakman. Iedereen is van harte welkom. Deelname € 50, – (voor studenten € 30, -).

Meer informatie over dit symposium en wijze van aanmelden vindt u via www.symposiumnoord.nl .
Voor vragen kunt u terecht bij Gerrie van Hof tel. 050-3642101 of Yvonne Schouteten tel. 050-3022086

Meer berichten

Hildegardmeeting 20 september afgelast

Hildegardmeeting 20 september afgelast

Hildegardmeeting zondag 20 september afgelast In overleg met de andere leden van de organisatie van de Hildegarddag moet ik jullie mededelen dat de Hildegarddag op zondag 20 september (gezamenlijk bijeenkomen in Den Horn) NIET doorgaat.Er zijn parochiebreed te weinig...

Protocol: Het nieuwe vieren

Protocol: Het nieuwe vieren

Per 1 juni zijn er weer vieringen in de kerk mogelijk. Om te kunnen starten is er op parochieel niveau (Hildegardparochiebestuur) en op locatieniveau (locatieraden en een gezamelijk bijeenkomst met een afvaardiging hiervan) overleg geweest. Met behulp van de...

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 21 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 21 juni

Op zondag 21 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...