The Climate Miles

Gepubliceerd op: 4 oktober 2021

Loop een stukje mee naar Glasgow

Op 1 november start in Glasgow de klimaattop van de VN over de klimaatveranderingen en de problemen die daardoor ontstaan. Volgens Urgenda zijn daar oplossingen voor, maar erkennen we de urgentie niet genoeg en zouden we ons meer moeten organiseren.

Urgenda is een organisatie die Nederland sneller duurzaam wil maken. Om daar aandacht voor te vragen, loopt Urgenda van de Eemshaven naar Glasgow. Op 6 oktober van de Eemshaven naar Loppersum, 7 oktober Loppersum Groningen, 8 oktober Groningen Assen, 9 oktober Assen Beilen. Er wordt van station naar station gelopen.

Voor meer informatie: Voor meer info: https://theclimatemiles.nl/
The Climate Miles
Vanuit de Pepergasthuisgemeente loopt de groep Einden der Aarde een stukje mee: op 8 oktober van Groningen naar Assen. Je kunt een korter of langer gedeelte meelopen.
Wil je mee lopen, geef je dan op via: eindenderaarde@ovg-web.nl.

Teken de klimaatpetitie Gewoon Gaan

PKN (protestantse kerken) en Vastenactie schreven de klimaatbrief ‘Gewoon gaan!’ om samen in beweging te komen voor Gods schepping. In de bijbehorende klimaatpetitie roepen we de regeringsleiders op, om zich sterk te maken voor een duurzame toekomst en een rechtvaardig klimaatbeleid. We vragen om steun aan de kwetsbaren en aan de armste landen. We vragen om invoeringen in groen herstel en schone energie. De petitie wil een stem zijn van hoop en geloof, die zich sterk maakt voor een wereld vol liefde en gerechtigheid.

Tekenen kan via GroeneKerken.nl

Meer berichten

Vervolg Praktijkcursus Geloofscommunicatie 2021

Vervolg Praktijkcursus Geloofscommunicatie 2021

Zaterdag 2 oktober jl. was de herstart van onze Cursus Geloofscommunicatie. Die staat in het teken van praktijksamenwerking dit najaar voor een multimedia productie Kerstspecial ’21 ‘Opnieuw beginnen’. Het startprogramma in Hoogeveen was voor breed publiek interessant...

XVIe Gewone Bisschoppensynode

XVIe Gewone Bisschoppensynode

XVIe Gewone Bisschoppensynode voorbereid op bisdomniveau – synodaal proces Om de paar jaar wordt in Rome een synode gehouden. Dat is een vrucht van het Tweede Vaticaans Concilie dat voor de lokale bisschoppen een grotere rol zag weggelegd. Het leiden van de Kerk...

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Elke zondag worden er vieringen gehouden worden in de eigen Jozefkerk. Overigens kunt u elke zondag om 9.30 uur de viering in de Nicolaaskerk blijven volgen via de livestream. Coronaregels vanaf 26 september De richtlijnen op onze Jozeflocatie Zuidhorn zijn met ingang...