Uitnodiging Kostersdagen 2018

Gepubliceerd op: 21 August 2018

Uitnodiging Kostersdagen 2018

Geachte kosters,
De Diocesane Werkgroep Liturgie organiseert in oktober 2018 voor beide vicariaten twee
studiedagen voor kosters. Ontmoeting en verdieping staan daarin centraal. Voor de ochtend is
onze bisschop gevraagd om een lezing te verzorgen. Onder de titel ‘Kan een waakzaam oog nog
bidden ?’ staat onze bisschop stil bij het werk dat de koster ten dienste van de gemeenschap en
de liturgie verricht. Tegelijkertijd staat hij stil bij de vraag of het praktische werk van de koster nog
genoeg ritme biedt om als gelovige mens méé te vieren. Een interessant spanningsveld dat
ongetwijfeld bij velen van u herkenbaar is.
Zoals naar onze gewoonte zijn er, na de lunch, een viertal workshops waarin het thema van de
dag verder zal worden uitgewerkt.

In de hoop u op één van de kostersdagen te ontmoeten groet ik hartelijk,
mede namens de leden van Diocesane werkgroep voor Liturgie,

Pastoor V.A.H. Maagd
Bisschoppelijk gedelegeerde voor de liturgie

Download de folder- Uitnodiging Kostersdagen 2018

Meer berichten

Overweging DOLP 9 augustus 2020

Overweging DOLP 9 augustus 2020

Overweging uit de viering onder leiding van parochianen (Carien Denissen en Wieke Schimmel) op zondag 9 augustus in de Jozefkerk Lezingen: 1 Koningen 19: 9a,11-13a ; Mattheüs 14: 22-33 God waar ben je? Petrus roept Jezus. Elia zoekt God. Elia roept God op de berg bij...

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen Vanaf 28 juni zijn er  weer vieringen in de eigen Jozefkerk.  Overigens kunt u elke zondag om 9.30 uur de viering in de Nicolaaskerk blijven volgen via de livestream. Maar… er zijn wel de nodige maatregelen nodig....

Oecumenische viering Raad van Kerken Zuidhorn zondag 21 juni

Oecumenische viering Raad van Kerken Zuidhorn zondag 21 juni

Op zondag 21 juni is er een online te volgen oecumenische viering van de Raad van Kerken Zuidhorn om 11 uur. Pastor Myriam Oosting zal hierin namens onze H. Hildegardparochie voorgaan. Aram Kooistra-Pourjafar zal namens onze Jozefgemeenschap mee voorgaan. Paulien...