Uitnodiging Kostersdagen 2018

Gepubliceerd op: 21 August 2018

Uitnodiging Kostersdagen 2018

Geachte kosters,
De Diocesane Werkgroep Liturgie organiseert in oktober 2018 voor beide vicariaten twee
studiedagen voor kosters. Ontmoeting en verdieping staan daarin centraal. Voor de ochtend is
onze bisschop gevraagd om een lezing te verzorgen. Onder de titel ‘Kan een waakzaam oog nog
bidden ?’ staat onze bisschop stil bij het werk dat de koster ten dienste van de gemeenschap en
de liturgie verricht. Tegelijkertijd staat hij stil bij de vraag of het praktische werk van de koster nog
genoeg ritme biedt om als gelovige mens méé te vieren. Een interessant spanningsveld dat
ongetwijfeld bij velen van u herkenbaar is.
Zoals naar onze gewoonte zijn er, na de lunch, een viertal workshops waarin het thema van de
dag verder zal worden uitgewerkt.

In de hoop u op één van de kostersdagen te ontmoeten groet ik hartelijk,
mede namens de leden van Diocesane werkgroep voor Liturgie,

Pastoor V.A.H. Maagd
Bisschoppelijk gedelegeerde voor de liturgie

Download de folder- Uitnodiging Kostersdagen 2018

Meer berichten

Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

Afgelopen dinsdag zagen we op TV de "persco" van de regering met de aankondiging van nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Naar aanleiding van de eerdere ophef over aantallen kerkbezoekers elders in het land, hebben de Nederlandse...

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

  Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelenUpdate 14-10-2020 Vanaf 28 juni 2020 zijn er weer vieringen in de eigen Jozefkerk.  Overigens kunt u elke zondag om 9.30 uur de viering in de Nicolaaskerk blijven volgen via de livestream. Maar… er zijn wel de...

Boodschap paus Franciscus, Werelddag Migrant en Vluchteling

Boodschap paus Franciscus, Werelddag Migrant en Vluchteling

Gedwongen te vluchten zoals Jezus Christus Landeigen ontheemde mensen onthalen, beschermen, bevorderen en integreren Boodschap van paus FranciscusWerelddag van de Migrant en de Vluchteling 2020zondag 27 september In het begin van dit jaar heb ik mijn toespraak tot de...