Uitnodiging Kostersdagen 2018

Gepubliceerd op: 21 August 2018

Uitnodiging Kostersdagen 2018

Geachte kosters,
De Diocesane Werkgroep Liturgie organiseert in oktober 2018 voor beide vicariaten twee
studiedagen voor kosters. Ontmoeting en verdieping staan daarin centraal. Voor de ochtend is
onze bisschop gevraagd om een lezing te verzorgen. Onder de titel ‘Kan een waakzaam oog nog
bidden ?’ staat onze bisschop stil bij het werk dat de koster ten dienste van de gemeenschap en
de liturgie verricht. Tegelijkertijd staat hij stil bij de vraag of het praktische werk van de koster nog
genoeg ritme biedt om als gelovige mens méé te vieren. Een interessant spanningsveld dat
ongetwijfeld bij velen van u herkenbaar is.
Zoals naar onze gewoonte zijn er, na de lunch, een viertal workshops waarin het thema van de
dag verder zal worden uitgewerkt.

In de hoop u op één van de kostersdagen te ontmoeten groet ik hartelijk,
mede namens de leden van Diocesane werkgroep voor Liturgie,

Pastoor V.A.H. Maagd
Bisschoppelijk gedelegeerde voor de liturgie

Download de folder- Uitnodiging Kostersdagen 2018

Meer berichten

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 19 juni

Op zondag 19 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...

Standaard- of formuliergebeden

Standaard- of formuliergebeden

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...