Uitvaarten tot 1 juni

Gepubliceerd op: 28 March 2020

Uitvaarten tot 1 juni

Op maandag 23 maart jl. zijn door de regering de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan opnieuw aangescherpt. Dat heeft ook grote gevolgen voor de manier waarop wij de uitvaarten kunnen vormgeven in de komende tijd. De Nederlandse bisschoppen hebben deze maatregelen vertaald naar de kerkelijke praktijk en de pastorale beroepskrachten daarvan op de hoogte gesteld in een schrijven op 24 maart jl. Op basis van dit schrijven hebben we het volgende besloten over de uitvaarten.

In ieder geval tot 1 juni worden uitvaarten sober en kleinschalig gehouden. Dat betekent dat we ons beperken tot een korte viering van Woord en Gebed en dat in deze viering alleen een voorganger aanwezig zal zijn. Bij deze soberheid hoort helaas ook dat er geen koor, cantor of organist aanwezig zal zijn. De communie zal dus ook niet worden uitgereikt. Uiteraard gelden ook voor deze vieringen de richtlijnen van de uitvaartbranche, zoals met betrekking tot het maximum aantal personen dat aanwezig kan zijn.

Als pastores gaat deze maatregel ons erg aan het hart. We willen graag mensen nabij zijn, zeker wanneer ze afscheid moeten nemen van een dierbare. Maar we hopen dat u begrip heeft voor de beslissing die we in dezen hebben genomen.

Meer berichten

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 21 juni

Vieringen in de Emmauskerk v.a. 21 juni

Op zondag 21 juni mogen we in de Emmauskerk met een dienst o.l.v. parochianen weer gaan vieren. Wel zullen we ons allerlei beperkingen moeten opleggen. Natuurlijk handen ontsmetten bij binnenkomst, 1 ½ meter afstand houden van elkaar en zo meer. We beraden ons nog hoe...

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen

‘Mogen wij u een vraag stellen?’ 28 mei 2020 ‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag...

Standaard- of formuliergebeden

Standaard- of formuliergebeden

Jaren geleden was ik bij een lezing van iemand die van protestant katholiek was geworden. Het was voor haar een verademing dat ook een standaardgebed als gebed kon worden beschouwd. Dat was nieuw voor haar. Zij kwam uit een protestantse traditie waarin een gebed...