Uitvaarten tot 1 juni

Gepubliceerd op: 28 March 2020

Uitvaarten tot 1 juni

Op maandag 23 maart jl. zijn door de regering de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan opnieuw aangescherpt. Dat heeft ook grote gevolgen voor de manier waarop wij de uitvaarten kunnen vormgeven in de komende tijd. De Nederlandse bisschoppen hebben deze maatregelen vertaald naar de kerkelijke praktijk en de pastorale beroepskrachten daarvan op de hoogte gesteld in een schrijven op 24 maart jl. Op basis van dit schrijven hebben we het volgende besloten over de uitvaarten.

In ieder geval tot 1 juni worden uitvaarten sober en kleinschalig gehouden. Dat betekent dat we ons beperken tot een korte viering van Woord en Gebed en dat in deze viering alleen een voorganger aanwezig zal zijn. Bij deze soberheid hoort helaas ook dat er geen koor, cantor of organist aanwezig zal zijn. De communie zal dus ook niet worden uitgereikt. Uiteraard gelden ook voor deze vieringen de richtlijnen van de uitvaartbranche, zoals met betrekking tot het maximum aantal personen dat aanwezig kan zijn.

Als pastores gaat deze maatregel ons erg aan het hart. We willen graag mensen nabij zijn, zeker wanneer ze afscheid moeten nemen van een dierbare. Maar we hopen dat u begrip heeft voor de beslissing die we in dezen hebben genomen.

Meer berichten

Overweging DOLP 9 augustus 2020

Overweging DOLP 9 augustus 2020

Overweging uit de viering onder leiding van parochianen (Carien Denissen en Wieke Schimmel) op zondag 9 augustus in de Jozefkerk Lezingen: 1 Koningen 19: 9a,11-13a ; Mattheüs 14: 22-33 God waar ben je? Petrus roept Jezus. Elia zoekt God. Elia roept God op de berg bij...

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen

Vieringen in de Sint-Jozefkerk met coronamaatregelen Vanaf 28 juni zijn er  weer vieringen in de eigen Jozefkerk.  Overigens kunt u elke zondag om 9.30 uur de viering in de Nicolaaskerk blijven volgen via de livestream. Maar… er zijn wel de nodige maatregelen nodig....

Oecumenische viering Raad van Kerken Zuidhorn zondag 21 juni

Oecumenische viering Raad van Kerken Zuidhorn zondag 21 juni

Op zondag 21 juni is er een online te volgen oecumenische viering van de Raad van Kerken Zuidhorn om 11 uur. Pastor Myriam Oosting zal hierin namens onze H. Hildegardparochie voorgaan. Aram Kooistra-Pourjafar zal namens onze Jozefgemeenschap mee voorgaan. Paulien...